Dorpskrant

Wat doen ze?

Al drieëndertig jaar nieuws en informatie voor en over Wirdum en omstreken. De krant wil een platform zijn voor iedereen en elke vereniging en instelling die een positieve bijdrage wil leveren aan het Wirdumer dorpsleven. Neemt zelf ook initiatieven om de saamhorigheid in het dorp te bevorderen.

Wie doen het?

Wordt gemaakt door een team van vrijwilligers die Wirdum een warm hart toedragen.
In de redactie zitten: Corine Jansen, Toy en Detty van Nulck, Anita Slagter, Rina Kuin, Robert Spannenberg en Gregor Theelen. Daarnaast zijn er een aantal Wirdumers die regelmatig kopij aanleveren.

Hoe en waar?

De krant verschijnt iedere laatste zaterdag van de maand met uitzondering van de maanden juli en augustus en wordt bezorgd in Wirdum, Garrelsweer en Loppersum. Een gewoon abonnement of een E-abonnement kost €5,- per jaar. Buiten Wirdum wordt een porto- of bezorgtoeslag in rekening gebracht.

Het januarinummer wordt huis aan huis bezorgd in Wirdum, zodat ook nieuwe inwoners kunnen kennismaken met de krant. 

Meedoen?

Ben je nog geen abonnee maar wil je de krant wel maandelijks ontvangen dan kun je € 5,- overmaken op bankrekening: NL32ABNA0480988064 t.n.v. Dorpskrant Rondom Wirdum onder vermelding van naam en adres.

Contact

Kopij, ingezonden stukken, familieberichten en rondommertjes (kleine advertenties) kun je per email sturen aan: rondomwirdum1@gmail.com of per post aan: Toy van Nulck, Eekwerderpad 5, 9917 PP Wirdum.