Nieuws / Mededelingen

Gemeente Loppersum en NCG informeren inwoners over plan van aanpak versterking

In de periode van 10 tot en met 20 december gaan de gemeente Loppersum en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de inwoners informeren over het vervolg van de versterkingsaanpak van de woningen.

De NCG heeft op 22 november jl. het regionale plan van aanpak 'Veiligheid voorop en de bewoner centraal' gepresenteerd. Dit vormt de basis van het nieuwe versterkingsprogramma en aan de lokale stuurgroepen is gevraagd een plan te maken voor de lokale situatie per gemeente.

Wethouder Pier Prins: "In dit Plan van aanpak voor de gemeente Loppersum worden de bestuurlijke afspraken gekoppeld aan onze lokale praktijk. Niet alleen hebben zich hier tot dusver de zwaarste bevingen voor gedaan, ook zal hier het risico op bevingen het langst kunnen duren. Met het veranderen van de prioriteringssystematiek  komen daar de nieuwe risicoprofielen bij. Dit maakt onze opgave nog complexer, vooral in communicatief opzicht. We gaan daarom in de periode van 10 tot en met 20 december de inwoners informeren. Zij krijgen een brief gericht op hun specifieke situatie en worden uitgenodigd voor een bijeenkomst over hun dorp. Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt het Plan van aanpak per dorp toegelicht door de NCG en de gemeente Loppersum. We hebben gemeend zo snel als mogelijk onze inwoners te moeten informeren. We hebben veel waardevolle tijd verloren door het stilleggen van de versterkingsopgave door Minister Wiebes. Ik hecht eraan een winstwaarschuwing te geven. Dit Plan van aanpak heeft geen kans van slagen als er onvoldoende capaciteit en geld beschikbaar wordt gesteld door de Minister."

 

Heeft u  vragen? Neem dan contact op met de contactpersonen van NCG van het versterkingspunt Loppersum. 
Adres: Wijmersweg 43, 9919 BJ Loppersum
Open: op afspraak 
Telefoon: 088 – 041 4472
Bereikbaar op: maandag 13.00 - 16.30 uur, dinsdag t/m donderdag  9.00-16.30 uur
E-mail: info@VersterkingspuntLoppersum.nl

Aanpak Wirdum

In Wirdum heeft meer dan 70% van de adressen een verhoogd of (langdurig) licht verhoogd risicoprofiel. Daarom wordt aan dit dorp een hoge prioriteit toegekend en opteren we voor een dorpsgerichte benadering. Er zijn geen gebiedsgerichte programma’s in Wirdum geweest en er zijn bovendien nog weinig inspecties uitgevoerd. Dit betekent dat we hier grotendeels moeten starten met opnames.

Er is een cluster aan te wijzen waar de meeste adressen onder het hoogste risicoprofiel vallen. De rest van de adressen in dit cluster valt onder het licht verhoogd of normaal risicoprofiel. Het gaat om de noordwestzijde van de Wirdumerweg en de Fromaweg (zie kaart). De verkeerssituatie in Wirdum leidt ertoe dat een gezamenlijke aanpak noodzakelijk is. De adressen in dit cluster worden daarom tegelijkertijd benaderd. Voor restaurant ‘t Regthuys (CC2/3-gebouw) geldt eveneens voorrang op grond van het groepsrisico dat hier bestaat.

Concreet betekent dit:

  • Q1 2019 – Opname adressen met verhoogd risicoprofiel, inclusief het cluster en ‘t Regthuys.

  • Q2 2019– Beoordeling adressen met verhoogd risicoprofiel, inclusief het cluster en ‘t Regthuys. –

  • Q2-Q3 2019- Opname van alle overige adressen met (langdurig) licht verhoogd risicoprofiel

  • Q4 2019 – Beoordeling adressen met (langdurig) licht verhoogd risicoprofiel.

          – Opname resterende adressen met een normaal risicoprofiel (dorp afmaken).

Het plan is te vinden: https://www.loppersumversterkt.nl/loppersum-versterkt/nieuws-achtergronden_42260/item/gemeente-loppersum-en-ncg-informeren-inwoners-over-plan-van-aanpak-versterking_44692.html

 

aantal adressen Wirdum
Kaart: cluster Wirdumerweg/Fromaweg

Bijeenkomsten snel internet

Ik ben Angela Rijnen, biologisch boerin bij Loppersum. Met velen in de gemeente Loppersum hoop ik óók snel te kunnen internetten. Dat kan als er een glasvezelnetwerk wordt aangelegd. En dat gebeurt alleen als we met velen meedoen. Mag u meedoen, maar twijfelt u nog?

Dan wil ik u graag attenderen op 2 informatiebijeenkomsten hierover a.s. donderdag 6 december in Vita Nova (Middelstum). Kom donderdag en stel uw vragen en bespreek eventuele twijfels. U kunt komen om 16.30 uur of om 19.30 uur.

Tot 7 december kunt u zich inschrijven voor een GRATIS aansluiting.

Waarom gratis?

Een aansluiting op glasvezel-internet kost normaal duizenden euro’s per adres. Nu is er EENMALIG het aanbod voor een gratis aansluiting. Hoe dat kan? Er zijn tientallen miljoenen euro’s aan subsidie vrijgemaakt om trage adressen in de hele Provincie Groningen aan te sluiten. Zodat we mee blijven doen!

Wat heb ik er aan?

-  Voor iedereen: snel internet is prettig, geeft nieuwe mogelijkheden (tv, apparaten etc.) en wordt  steeds belangrijker (zorgvoorzieningen, werk, school en allerlei diensten)

-  Voor iedereen: kijk eens wat u maandelijks kwijt ben aan telefonie, internet en tv. Op de voorlichtingsavond kunt u bespreken of u misschien per maand minder betaalt met een combi-abonnement voor de glasvezel (internet + telefonie en/of tv)

-  Voor ondernemers/agrariërs: over het algemeen beslist noodzakelijk.

-  Voor huiseigenaren: uw woning/boerderij wordt bij verkoop meer waard

 

Voorwaarden om mee te doen

-        U woont op een ‘wit’ adres (doe de postcodecheck op https://www.snelinternetgroningen.nl/)

Wit betekent dat er nu geen downloadsnelheid is te behalen van 30 Mb/sec

-        U moet zich tot 7 december aanmelden

-        U bent verplicht abonnee te worden voor snel internet (50 euro per maand)

(U kunt het abonnement combineren met tv en/of telefonie. Het abonnement is na 1 jaar op te zeggen.)

 Mijn internet is traag, maar ik heb toch geen brief met aanbod gekregen!

Test uw internetsnelheid en meld het als uw adres volgens u toch ‘wit’ zou moeten zijn. Doe dit op: https://www.bennietgrijs.nl/ en lees daar méér.

En ze hebben het ook over 5G?

5G is een mobiel netwerk (waarmee u ook mobiel belt). Snel internet waar de bijeenkomsten over gaan en waaraan u nu kunt meedoen gaan over glasvezelkabels in de grond (soms aangevuld met een ‘gewone’ radioverbinding).

Met vriendelijke groet,

Angela Rijnen, 0596-551214, schrijf@angelarijnen.nl

 

 

 

Meiden uit Wirdum kampioen!

Silke Gordijn en Nyne Weisfelt zijn met hun meidenvoetbalteam MO11-1, met nog 1 wedstrijd te spelen kampioen geworden in hun klasse.

De dames spelen dit jaar voor het eerst samen in een meidenteam, voorheen was het gemengd. Met veel plezier en hard trainen (2x per week) hebben ze nu al zo’n fantastisch resultaat neergezet. Dit beloofd wat voor de toekomst!

Na de winterstop zal het team MO13-1 worden en zal naar verwachting het meidenteam echt getest gaan worden.

Het kampioenschap werd groots gevierd in kleedkamer en kantine, met confetti, champagne en patat. Voor alle dames lag een medaille klaar.

Mocht u de dames een keer willen komen aanmoedigen, ze zijn te volgen via de volgende link: https://www.scloppersum.nl/teampage.php?teamid=3

 

Chemokar 17 en 18 december

Klein chemisch afval (KCA)

De Chemokar rijdt op 17 en 18 december 2018 .
U kunt zich als particulier hier voor tot 07 december vooraf

aanmelden via telefoonnummer: (0595) 423190 of via info@afvalbeheernoordgroningen.nl

U moet het KCA afgeven aan de chauffeur. Het mag niet onbeheerd buiten worden gezet.

Ook kunt u dagelijks uw KCA bij de Milieustraat in Usquert brengen.

Doe je mee om Wirdum sterker te maken?

Typisch Gronings?! Het doel van Typisch Gronings is het ontwikkelen van een vrij beschikbare gereedschapskist voor alle dorpen in het aardbevingsgebied. Hiermee kunnen dorpen zelf op zoek gaan naar de gezamenlijk gedragen visie van het dorp. Met de bundeling van meningen, kansen, wensen en ideeën kunnen bewoners meer het heft in eigen hand nemen wanneer zij mogelijk te maken krijgen met her-/verbouw van het dorp.

 

Typisch Gronings in Wirdum? De gereedschapskist ontwikkelen kunnen we niet alleen! We zijn op zoek naar dorpen die de kist èn het gereedschap willen uitproberen. Graag doen we dit in Wirdum. Dat kan als we genoeg mensen vinden die mee willen doen. Daarom komen we op 16 oktober bij jullie langs. Wil je met ons onderzoeken wat goed werkt en wat beter moet in onze methode?! Meld je aan!

 

Wat heb jij eraan? Door mee te doen met Typisch Gronings ga je zelf, mét jouw huisgenoten en mét jouw dorp op onderzoek uit. Je onderzoekt wat volgens jou (en jullie) essentieel is in het dorp. Na dit onderzoek weet jij te benoemen wat voor jouw belangrijk is, zodat je goed weet wat je wilt bij mogelijke vormgevingsvraagstukken (bijv. bij de bouw of veranderingen aan gebouwen) in de toekomst.

 

Wat heeft het dorp eraan? Op basis van jullie onderzoek helpt het team van Typisch Gronings om de resultaten op rijtje te zetten. Zo krijgt het dorp helder wat voor de dorpsbewoners ‘Typisch Wirdums’ is en daarmee een heldere en gefundeerde stem bij eventuele her-/verbouw van het dorp.

 

Wat hebben wij als team Typisch Gronings eraan? Deze kist en het gereedschap kunnen we niet alleen ontwikkelen; daar hebben we kritische meedenkers en testers voor nodig. We hopen deze meedenkers en testers in Wirdum te vinden.

 

Hoe werkt het? De proef duurt 4 weken, ieder huishouden krijgt de ‘Typisch Groningse gereedschapskist’ in huis. In overleg plannen we een paar avonden voor het uitleggen van de opdrachten, kritische vragen beantwoorden en het beschrijven van het resultaat.

 

Heb je vragen?! Mail of bel met Maartje ter Veen maartje@studiomarcha.nl / 06-2426 8554. Of wil je er meer over lezen: https://noorderbreedte.nl/2018/06/20/met-eigen-kracht-samen-sterker/

 

Wil je meedoen? Meld jouw huishouden aan door een mail te sturen naar: typischgronings@studiomarcha.nl Vermeld naam, adres en samenstelling huishouden in de mail.

 

Team Typisch Gronings Maartje ter Veen (Studio MARCHA!), Winanda Hoegen-Kuiper (Groninger Dorpen),Geir Eide (Ontwerpstation Loppersum) & Ineke Noordhoff (Noorderbreedte).

 

 

 

Bladkorven

Gedurende de herfstperiode staan er op diverse plekken in de gemeente bladkorven. Inwoners die hun pad/stoep/tuin bladvrij maken, mogen hier de bladeren indoen. Er staan bladkorven in Huizinge, Leermens, Loppersum, Middelstum, Oosterwijtwerd, Wirdum, 't Zandt en Zijldijk.

Let op: overig tuinafval hoort hier niet in!

Present ook in Wirdum

Noord-Groningers steken handen uit de mouwen tijdens lustrumviering Present. De stichting Present Noord-Groningen heeft zaterdag 13 oktober haar eerste lustrum gevierd. In 5 verschillende gemeenten waren tegelijkertijd 5 projecten.

Daarna werd er aan de vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden een eenvoudige lunch aangeboden in Boerderij de Diek’n in Zeerijp. In Wirdum, Delfzijl, Winsum, en Onderdendam werden verfklussen, opruimprojecten en een tuinklus geklaard.

Al vijf jaar verbindt Stichting Present Noord-Groningen vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken aan de hulpvraag van mensen die hulp nodig hebben, via hulpverleners. Er wordt in onze maatschappij steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers enerzijds en anderzijds zijn er ook steeds meer mensen die dit willen doen. Bij Present kunnen groepen (zoals vrienden, bedrijven, clubs en geloofsgenoten) zich aanmelden en hierbij zelf aangeven wat ze willen doen en wanneer. Deze groepen willen vaak vrijwilligerswerk doen waarbij ze daadwerkelijk een ander kunnen helpen of ondersteunen. Coördinator Inge Jongman heeft veel contacten heeft met diverse hulpverleners en zo kan er gekeken worden of er een match gemaakt kan worden tussen vraag en aanbod.

De mensen die geholpen worden hebben zelf geen goede gezondheid om klussen in en om het huis te kunnen doen, geen geld om dit door een ander te laten doen en geen (sociaal) netwerk om in te schakelen. Vaak spelen er meerdere moeilijkheden in hun leven en komen ze steeds verder in de problemen. Het opknappen en opruimen van een tuin of (deel van) hun woning lukt vaak niet meer.

De hulp die ze dan via Present Noord-Groningen krijgen kan ze vaak net weer dat duwtje in de rug geven om zelf weer controle over hun leven te krijgen.

In de afgelopen vijf jaren zijn er meer dan 100 hulpprojecten gedaan door zo’n 500 vrijwilligers die ruim 2500 uren hulp hebben verleend. Tijdens de LustrumLunch was er naast een welkomstwoord van Johan Heijink, bestuurslid van Present Noord-Groningen, volop ruimte voor verhalen van de vrijwilligers en hulpverleners.

Verhalen waarvan men stil wordt. Verhalen waaruit blijkt wat het doet met de vrijwilligers maar ook zeker bij de mensen die geholpen worden. Verhalen van dankbaarheid, waardering en begrip. Maar ook verhalen van optimisme. „Het is een lichtpuntje dat jullie vrijwilligers komen verven, aldus een hulpverlener”.

Kor Berghuis, het nieuwe bestuurslid die per 1 januari de voorzittershamer overneemt van Jaap Hoekzema, weet het treffend te verwoorden deze middag. „De komende jaren zal Present zich blijven inzetten voor mensen die even hulp nodig hebben, even een duwtje in de rug. Maar dat kunnen we niet alleen, daar hebben we vrijwilligers voor nodig die de klussen willen klaren. Het kan zoveel meerwaarde geven. Samen kunnen we veel voor elkaar betekenen en het aloude gezegde: ‘Vele handen maken licht werk’ gaat nog steeds op.” 

Wie wil helpen van contact opnemen met de Inge Jongman (06-37270199).

(Noorderkrant) 

 

Een boek over Wirdum

Het idee leefde al lang, een boek over de geschiedenis van Wirdum. Judith Zijlstra en Toy van Nulck, beiden redacteuren van de dorpskrant, doken in de geschiedenis van ons dorp. Inspiratiebronnen daarbij waren de verzameling oude foto's van Henk de Wilde en alles wat er de afgelopen dertig jaar geschreven is in “Rondom Wirdum”.

Het kan 

Nu, na drie jaar lezen, googelen, raadplegen van archieven en schrijven kunnen we dit realiseren. Henk de Wilde gaat de illustraties verzorgen en we vonden Helga de Rooy bereid om de vormgeving voor haar rekening te nemen. Het wordt een verhaal in foto's en tekst over ons dorp, vanaf het ontstaan van Wirdum tot en met de twintigste eeuw. Geen diepgravende wetenschappelijke studie, maar gewoon een gezellig boek om in te bladeren met veel mooie oude foto's en voor wie wat meer wil weten verhalen en anekdotes uit de rijke geschiedenis van ons dorp.

Uw hulp nodig

Hoewel we al veel materiaal hebben, zijn we nog niet volledig. Zo hebben we bijvoorbeeld wel veel verhalen uit de oorlog, maar bijna geen beeldmateriaal. Wie heeft er nog foto's uit die tijd. Ook uit een recenter verleden zoeken we foto's en verhalen. Het kleuterbusje, de aanleg van de riolering, de eerste jeugdweken, het cabaret, de spooktochten, de touwtrekvereniging, festiviteiten rond bevrijdings- en Koninginnedag etc. Ook grappige gebeurtenissen en anekdotes zijn meer dan welkom. Die hoeven niet door jullie zelf te worden geschreven, Judith en Toy zijn graag bereid langs te komen om er een mooi verhaal van te maken. Foto's hoeft u niet af te staan. Henk wil ze graag bij u ophalen (mits u niet te ver weg woont) om ze thuis te scannen, u krijgt ze dan meteen weer terug.

Dit jaar nog

We hebben ons ten doel gesteld dit jaar het boek uit te geven. Er moet nog veel werk verzet worden, en we willen het wel zorgvuldig doen. Het boek is voor 80% klaar. Daarom een oproep aan alle Wirdumers en oud dorpsgenoten voor aanvul- lend beeldmateriaal en interessante en leuke verhalen!

Adressen

Voor beeldmateriaal kunt u terecht bij
Henk de WIlde: email: henkdew@ziggo.nl

Voor verhalen, anekdotes etc. 

Judith Zijlstra, email: crielaard@tokui.biz

Toy van Nulck email: avannulck@online.nl

Beno Hofman vertelt over historie Arend Apol
Fragment van 28 mei 2015 uit het programma 'De Centrale' op Radio Noord. In dit fragment vertelt historicus Beno Hofman over scheepsbouwer en 'pramenkoning' Arend Apol uit Wirdum. Met dank aan een foto van de website van Henk de Wilde