Nieuws / Mededelingen

Filmmarathon

Een heerlijke warme zonnige 13 oktober.

Om half zes stond de tafel gedekt buiten bij ons dorpshuis.

Klaar voor de gasten die zo konden komen om van het eten en het heerlijke najaarsweer te genieten.

De verdere avond hebben we met een grote opkomst samen genoten van de filmmarathon.

 

De volgende filmavond is op vrijdag 9 november: Manchester by the sea.

Houd de website in de gaten voor de beschrijving van de film!

 

Doe je mee om Wirdum sterker te maken?

 

Typisch Gronings?! Het doel van Typisch Gronings is het ontwikkelen van een vrij beschikbare gereedschapskist voor alle dorpen in het aardbevingsgebied. Hiermee kunnen dorpen zelf op zoek gaan naar de gezamenlijk gedragen visie van het dorp. Met de bundeling van meningen, kansen, wensen en ideeën kunnen bewoners meer het heft in eigen hand nemen wanneer zij mogelijk te maken krijgen met her-/verbouw van het dorp.

 

Typisch Gronings in Wirdum? De gereedschapskist ontwikkelen kunnen we niet alleen! We zijn op zoek naar dorpen die de kist èn het gereedschap willen uitproberen. Graag doen we dit in Wirdum. Dat kan als we genoeg mensen vinden die mee willen doen. Daarom komen we op 16 oktober bij jullie langs. Wil je met ons onderzoeken wat goed werkt en wat beter moet in onze methode?! Meld je aan!

 

Wat heb jij eraan? Door mee te doen met Typisch Gronings ga je zelf, mét jouw huisgenoten en mét jouw dorp op onderzoek uit. Je onderzoekt wat volgens jou (en jullie) essentieel is in het dorp. Na dit onderzoek weet jij te benoemen wat voor jouw belangrijk is, zodat je goed weet wat je wilt bij mogelijke vormgevingsvraagstukken (bijv. bij de bouw of veranderingen aan gebouwen) in de toekomst.

 

Wat heeft het dorp eraan? Op basis van jullie onderzoek helpt het team van Typisch Gronings om de resultaten op rijtje te zetten. Zo krijgt het dorp helder wat voor de dorpsbewoners ‘Typisch Wirdums’ is en daarmee een heldere en gefundeerde stem bij eventuele her-/verbouw van het dorp.

 

Wat hebben wij als team Typisch Gronings eraan? Deze kist en het gereedschap kunnen we niet alleen ontwikkelen; daar hebben we kritische meedenkers en testers voor nodig. We hopen deze meedenkers en testers in Wirdum te vinden.

 

Hoe werkt het? De proef duurt 4 weken, ieder huishouden krijgt de ‘Typisch Groningse gereedschapskist’ in huis. In overleg plannen we een paar avonden voor het uitleggen van de opdrachten, kritische vragen beantwoorden en het beschrijven van het resultaat.

 

Heb je vragen?! Mail of bel met Maartje ter Veen maartje@studiomarcha.nl / 06-2426 8554. Of wil je er meer over lezen: https://noorderbreedte.nl/2018/06/20/met-eigen-kracht-samen-sterker/

 

Wil je meedoen? Meld jouw huishouden aan door een mail te sturen naar: typischgronings@studiomarcha.nl Vermeld naam, adres en samenstelling huishouden in de mail.

 

Team Typisch Gronings Maartje ter Veen (Studio MARCHA!), Winanda Hoegen-Kuiper (Groninger Dorpen),Geir Eide (Ontwerpstation Loppersum) & Ineke Noordhoff (Noorderbreedte).

 

Militaire oefening in Noord Nederland

Van 4 t/m 11 oktober 2018 wordt een militaire oefening gehouden in Noord Nederland, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse soorten helikopters en voertuigen. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten kunt u bellen met 0800-0226033. Als, ondanks alle voorzorg- maatregelen, schade door de oefening ontstaat, dan kan dit gemeld worden bij het ministerie van Defensie, CDC/ JDV/sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA in Utrecht. Telefoonnummer 030-2180420, e-mailadres: jdvclaims@mindef.nl.

 

 

Wirdum Energie Neutraal gaat op in Lopster Energie Coöperatie.

Op dinsdagavond 9 oktober 20.00 uur in ons dorpshuis komen er mensen van LOPEC om voorlichting en uitleg te geven over wind en zonne energie.

Er is momenteel via de gemeente Loppersum een aanvraag bij de provincie gedaan om een pilot te starten bij de ijsbaan van Wirdum voor een kleinschalig windproject. Dat kan betekenen dat er misschien in de nabije toekomst een  EAZ molentje geplaatst kan gaan worden bij de ijsbaan. LOPEC is al veel verder dan WEN en heeft al enige tijd ervaring met zonnedaken en de eerste EAZ molen draait ook al in Loppersum. Reden voor de initiatiefnemers van WEN om eens in gesprek te gaan met LOPEC. Dit heeft geresulteerd in het samengaan van WEN en LOPEC. Wirdum is te klein gebleken om zelf een dergelijk project van de grond te tillen. Je kunt nu als Wirdumer direct al instappen in zowel zonne- als windenergie bij Lopec. De voordelen van de postcoderoos regeling zijn van toepassing. Hierdoor is voor 15 jaar een belastingvoordeel gegarandeerd waardoor u voordelig groene stroom inkoopt. Er is natuurlijk nog veel meer te zeggen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van groene stroom. U kunt op de website lopec.nl al veel informatie hierover vinden. Hou vooral ook de website van Wirdum en deze krant in de gaten voor meer informatie hierover. 

werkzaamheden in Wirdum

  • Het Kerkepad wordt gedeeltelijk opnieuw gestraat. De werkzaamheden starten op 10 september en duren ongeveer 2 weken.

  • Vanaf 13 september zijn er asfalteringswerkzaamheden aan de Bolhuislaan in Wirdum.

    Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366

Loppersum biedt inwonersondersteuning


Sinds 1 mei 2017 is er een inwonersondersteuner actief in de gemeente Loppersum, te weten Roos Burggraaff. Zij ondersteunt inwoners die, als gevolg van de aardbevingen, veel problemen ervaren op emotioneel en sociaal gebied en die hierdoor problemen hebben met geestelijke -en lichamelijke gezondheid.

Roos biedt ondersteuning bij het vinden van oplossingen voor problemen en verwijst zo nodig door naar passende hulpverlening. Ook kan ze bemiddelen bij spanningen tussen inwoners onderling of meehelpen bij het herstellen van de samenhang in een buurt. Verder kan zij ondersteunen bij het vinden van oplossingen wanneer de
samenwerking met andere organisaties in het kader van versterken of sloop-nieuwbouw vastloopt. Ze is onafhankelijk, onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht, dus bewoners kunnen zich geheel vrij voelen om hun verhaal te vertellen.

Wilt u contact met de inwonersondersteuner?

Woont u in de gemeente Loppersum en heeft u naar aanleiding van de bevingen problemen waarbij u graag een luisterend oor wilt, of ondersteuning? Neem dan contact met Roos Burggraaff op via 06-11481296 of via e-mail: r.burggraaff@loppersum.nl.

 

 

Duurzaamheidslening voor woningeigenaren gemeente Loppersum

Inwoners van de gemeente Loppersum kunnen een duurzaamheidslening aanvragen bij de gemeente. Op deze manier wil de gemeente mensen motiveren om energiebesparende maatregelen te nemen in en aan hun eigen woning. Voorbeelden van maatregelen zijn het isoleren van spouwmuren, de aanschaf van een warmtepomp of de aanleg van een groen dak.

Vanaf 23 juli 2018 kan een woningeigenaar bij de gemeente een aanvraag doen voor een lening (in de vorm van een bouwkrediet). Dit kan alleen voor werkzaamheden die nog niet begonnen zijn. Het unieke aan deze lening is de lage rente van 1,6%. Deze rente staat gedurende de gehele looptijd vast.

Inwoners kunnen minimaal € 2.500 en maximaal € 15.000 lenen. Wethouder Bé Schollema (Milieu en Duurzaamheid): "De duurzaamheidslening is voor woningeigenaren een aantrekkelijke financieringsmogelijkheid bij het (verder) verduurzamen van hun woning. Geld lenen kost geld, maar in dit geval wil ik ook benoemen dat lenen via een andere weg geld oplevert. Een energiezuiniger woning is namelijk een goede investering omdat de energielasten dalen. We stellen een budget beschikbaar van in totaal € 500.000. Ik hoop dat we met deze duurzaamheidslening veel inwoners aansporen hun woning te verduurzamen". 

Meer informatie over de lening en de aanvraagprocedure is te vinden op www.loppersum.nl/duurzaamheidslening

 

Een boek over Wirdum

Het idee leefde al lang, een boek over de geschiedenis van Wirdum. Judith Zijlstra en Toy van Nulck, beiden redacteuren van de dorpskrant, doken in de geschiedenis van ons dorp. Inspiratiebronnen daarbij waren de verzameling oude foto's van Henk de Wilde en alles wat er de afgelopen dertig jaar geschreven is in “Rondom Wirdum”.

Het kan 

Nu, na drie jaar lezen, googelen, raadplegen van archieven en schrijven kunnen we dit realiseren. Henk de Wilde gaat de illustraties verzorgen en we vonden Helga de Rooy bereid om de vormgeving voor haar rekening te nemen. Het wordt een verhaal in foto's en tekst over ons dorp, vanaf het ontstaan van Wirdum tot en met de twintigste eeuw. Geen diepgravende wetenschappelijke studie, maar gewoon een gezellig boek om in te bladeren met veel mooie oude foto's en voor wie wat meer wil weten verhalen en anekdotes uit de rijke geschiedenis van ons dorp.

Uw hulp nodig

Hoewel we al veel materiaal hebben, zijn we nog niet volledig. Zo hebben we bijvoorbeeld wel veel verhalen uit de oorlog, maar bijna geen beeldmateriaal. Wie heeft er nog foto's uit die tijd. Ook uit een recenter verleden zoeken we foto's en verhalen. Het kleuterbusje, de aanleg van de riolering, de eerste jeugdweken, het cabaret, de spooktochten, de touwtrekvereniging, festiviteiten rond bevrijdings- en Koninginnedag etc. Ook grappige gebeurtenissen en anekdotes zijn meer dan welkom. Die hoeven niet door jullie zelf te worden geschreven, Judith en Toy zijn graag bereid langs te komen om er een mooi verhaal van te maken. Foto's hoeft u niet af te staan. Henk wil ze graag bij u ophalen (mits u niet te ver weg woont) om ze thuis te scannen, u krijgt ze dan meteen weer terug.

Dit jaar nog

We hebben ons ten doel gesteld dit jaar het boek uit te geven. Er moet nog veel werk verzet worden, en we willen het wel zorgvuldig doen. Het boek is voor 80% klaar. Daarom een oproep aan alle Wirdumers en oud dorpsgenoten voor aanvul- lend beeldmateriaal en interessante en leuke verhalen!

Adressen

Voor beeldmateriaal kunt u terecht bij
Henk de WIlde: email: henkdew@ziggo.nl

Voor verhalen, anekdotes etc. 

Judith Zijlstra, email: crielaard@tokui.biz

Toy van Nulck email: avannulck@online.nl

Beno Hofman vertelt over historie Arend Apol
Fragment van 28 mei 2015 uit het programma 'De Centrale' op Radio Noord. In dit fragment vertelt historicus Beno Hofman over scheepsbouwer en 'pramenkoning' Arend Apol uit Wirdum. Met dank aan een foto van de website van Henk de Wilde