Nieuws / Mededelingen

Laatste gemeentegids gemeente Loppersum

In week 34 valt een bijzondere editie van de gemeentegids bij inwoners van de gemeente Loppersum op de deurmat. Dit is namelijk de laatste. Per 1 januari 2021 gaat Loppersum samen met de gemeenten Delfzijl en Appingedam verder als één gemeente. Voor deze laatste, bijzondere editie hebben ook onze inwoners een mooie bijdrage geleverd. Zij hebben -op ons verzoek- foto's ingestuurd van mooie plekken in de gemeente. Op de voorkant van de gemeentegids 2018-2020 staan 13 foto's van prachtige plekjes en landschappen tijdens verschillende seizoenen.

Speciale katernen

In deze gids ontdekken inwoners en recreanten wat er te doen is op het gebied van horeca, cultuur, recreatie, sport en ondernemerschap in de gemeente Loppersum. Ook besteden we -naast allerlei algemene en praktische informatie- aandacht aan de aardgasproblematiek. Onze inwoners ondervinden dagelijks hinder van de gevolgen van de gaswinning. De aardbevingen vormen een belangrijk, maar ingewikkeld dossier waar we nauw bij betrokken zijn. Daarnaast hebben we een speciaal katern 'Duurzaamheid'. We willen onze dorpen klaarmaken voor de toekomst. Dat gebeurt onder andere door ons milieubeleid, waarin staat dat we als gemeente in 2030 niet meer afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen, zoals aardgas, aardolie en steenkolen.

De gids wordt huis-aan-huis verspreid in de gemeente. Geïnteresseerden mogen ook een exemplaar komen ophalen bij de publieksbalie in het gemeentehuis. De gids is digitaal te raadplegen via www.loppersum.nl/gemeentegids.

Duurzaamheidslening voor woningeigenaren gemeente Loppersum

Inwoners van de gemeente Loppersum kunnen een duurzaamheidslening aanvragen bij de gemeente. Op deze manier wil de gemeente mensen motiveren om energiebesparende maatregelen te nemen in en aan hun eigen woning. Voorbeelden van maatregelen zijn het isoleren van spouwmuren, de aanschaf van een warmtepomp of de aanleg van een groen dak.

Vanaf 23 juli 2018 kan een woningeigenaar bij de gemeente een aanvraag doen voor een lening (in de vorm van een bouwkrediet). Dit kan alleen voor werkzaamheden die nog niet begonnen zijn. Het unieke aan deze lening is de lage rente van 1,6%. Deze rente staat gedurende de gehele looptijd vast.

Inwoners kunnen minimaal € 2.500 en maximaal € 15.000 lenen. Wethouder Bé Schollema (Milieu en Duurzaamheid): "De duurzaamheidslening is voor woningeigenaren een aantrekkelijke financieringsmogelijkheid bij het (verder) verduurzamen van hun woning. Geld lenen kost geld, maar in dit geval wil ik ook benoemen dat lenen via een andere weg geld oplevert. Een energiezuiniger woning is namelijk een goede investering omdat de energielasten dalen. We stellen een budget beschikbaar van in totaal € 500.000. Ik hoop dat we met deze duurzaamheidslening veel inwoners aansporen hun woning te verduurzamen". 

Meer informatie over de lening en de aanvraagprocedure is te vinden op www.loppersum.nl/duurzaamheidslening

 

Wirdum Energie Neutraal gaat op in Lopster Energie Coöperatie

Enkele weken geleden zijn een aantal werkgroepleden om verschillende redenen uit WEN gestapt. We willen ze hierbij nog hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen jaren. Uiteindelijk komt het erop neer dat de twee initiatief nemers van WEN, vanuit Dorpsbelangen en Dorpshuis de enig overgebleven werkgroepleden zijn. Er is momenteel via de gemeente Loppersum een aanvraag bij de provincie gedaan om een pilot te starten op de ijsbaan van Wirdum als kleinschalig windproject. Dat kan betekenen dat er in de nabije toekomst een EAZ molentje geplaatst kan gaan worden op de ijsbaan. LOPEC is al veel verder dan WEN en hebben al enige tijd ervaring met zonnedaken en de komende week is de bedoeling dat de eeste EAZ molen gaat draaien in Loppersum. Reden voor de overgebleven WEN-leden om eens in gesprek te gaan met LOPEC. Dit heeft geresulteerd in het samengaan van WEN en LOPEC. Dit levert veel voordelen op voor ons wirdumers. Je kunt nu direct al instappen in zowel zonne- als windenergie. De voordelen van de postcoderoos regeling zijn van toepassing. Hierdoor is voor 15 jaar een belastingvoordeel gegarandeerd. Er is natuurlijk nog veel meer te zeggen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van groene stroom. U kunt op de website https://lopec.nl/ veel informatie hierover vinden.

Eind september komt LOPEC naar het dorpshuis van Wirdum om een presentatie te geven en om vragen te beantwoorden van geïnteresseerden.

Dorpsbelangen & Dorpshuis

Fiets- en wandelroutes


Kom in de Gemeente Loppersum genieten van de natuur, de ruimte en het landelijke karakter. Eemsdelta heeft een aantal prachtige folders gemaakt met fiets- en wandelroutes. Ze zijn op diverse plekken gratis mee te nemen, maar ook digitaal te bekijken via https://bit.ly/2uEVY5u.

Brandweer Loppersum blust brandende pizzaoven aan de Stadsweg in Wirdum

Een brand heeft maandagmorgen 16 juli aan de Rijksweg in Wirdum een pizzaoven verwoest. De blusploeg van Loppersum werd rond twintig over vier opgeroepen voor een melding van een schuurbrand aan de Stadsweg.

Bij aankomst bleek de brand te woedden achter een woning aan de Rijksweg. Hier was een pizzaoven, omhult door een houten bekisting op een aanhanger, in de brand gevlogen. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling.

De brandweer was de brand snel meester maar kon de pizzaoven en aanhanger niet meer redden.

Hoe de brand kon ontstaan is onduidelijk. (Eemskrant)

Voor meer foto's: https://www.eemskrant.nl/brandweer-loppersum-blust-brandende-pizzaoven-aan-de-stadsweg-in-wirdum/

Uitslag stemming bomen aanplant plan van de SOGK

Opkomst percentage       41,4 %

Voor het plan stemden      28,1 %

Tegen het plan stemden    67,2 %

Blanco stemden                  4,7 %

Ongeldig stemden               0    %

Hiermee heeft ons dorp in meerderheid aangegeven niet voor het aanplant plan van de SOGK te kiezen. De SOGK had al aangegeven de uitslag van het dorp te respecteren en zal dit plan dan ook niet uitgevoeren.

Verder willen wij iedereen die een stem heeft uitgebracht hiervoor bedanken!

Dorpsbelangen

Brand verwoest voormalige steenfabriek Rusthoven

 

In de  steenfabriek Rusthoven woedde vrijdagavond 22 juni een brand. Het pand is grotendeels verwoest. Daarom is besloten om het te slopen.

 

Door de brand stortte het dak in en raakten de muren instabiel. De brandweer, die uitrukte met een blusvoertuig en een hoogwerker, kon daar niets meer aan veranderen.

De oorzaak moet nog worden achterhaald. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

 

(RTV-Noord) 

Voor foto's: https://www.eemskrant.nl/brand-op-terrein-voormalige-steenfabriek-rusthoven/ (eemskrant)

Gemeente komt met kaders voor openbare ruimte na versterking

In de gemeente Loppersum worden op veel plekken woningen versterkt. Als de werkzaamheden klaar zijn, wordt de openbare ruimte hersteld naar de staat van vóór de versterking. Maar soms zijn er wensen om net wat meer te doen dan enkel herstel. Omdat (ook financieel) niet alle wensen kunnen worden gehonoreerd, komt de gemeente nu met het Afwegingskader- en Kaderplan Openbare Ruimte. Via dit instrument wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de gemeente omgaat met herstelwerkzaamheden van de openbare ruimte na versterking.

Wethouder Pier Prins (Openbare Ruimte): "Dit instrument biedt ons handvatten om tot een gewogen beslissing te komen. Enerzijds luisteren we graag naar de wensen van inwoners. We merken dat inwoners regelmatig wensen hebben om naast de woningen ook de omgeving aan te pakken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat omwonenden graag willen dat naast herstelwerkzaamheden ook het groen wordt verfraaid. Anderzijds willen we zoveel mogelijk aansluiten op de reguliere onderhoudscyclus. Daarvoor hebben we nu dus een beslisboom. Daarin spelen verschillende factoren mee. Bijvoorbeeld of er onlangs nog aanpassingen gedaan zijn en of het vervangen van de riolering een hoge prioriteit heeft. Ook de verkeersfunctie en de technische staat van wegen spelen een rol.

Het plan is te vinden op:

https://www.loppersum.nl/portal/laatste-nieuws_41255/item/gemeente-komt-met-kaders-voor-openbare-ruimte-na-versterking_39946.html

 

Een boek over Wirdum

Het idee leefde al lang, een boek over de geschiedenis van Wirdum. Judith Zijlstra en Toy van Nulck, beiden redacteuren van de dorpskrant, doken in de geschiedenis van ons dorp. Inspiratiebronnen daarbij waren de verzameling oude foto's van Henk de Wilde en alles wat er de afgelopen dertig jaar geschreven is in “Rondom Wirdum”.

Het kan 

Nu, na drie jaar lezen, googelen, raadplegen van archieven en schrijven kunnen we dit realiseren. Henk de Wilde gaat de illustraties verzorgen en we vonden Helga de Rooy bereid om de vormgeving voor haar rekening te nemen. Het wordt een verhaal in foto's en tekst over ons dorp, vanaf het ontstaan van Wirdum tot en met de twintigste eeuw. Geen diepgravende wetenschappelijke studie, maar gewoon een gezellig boek om in te bladeren met veel mooie oude foto's en voor wie wat meer wil weten verhalen en anekdotes uit de rijke geschiedenis van ons dorp.

Uw hulp nodig

Hoewel we al veel materiaal hebben, zijn we nog niet volledig. Zo hebben we bijvoorbeeld wel veel verhalen uit de oorlog, maar bijna geen beeldmateriaal. Wie heeft er nog foto's uit die tijd. Ook uit een recenter verleden zoeken we foto's en verhalen. Het kleuterbusje, de aanleg van de riolering, de eerste jeugdweken, het cabaret, de spooktochten, de touwtrekvereniging, festiviteiten rond bevrijdings- en Koninginnedag etc. Ook grappige gebeurtenissen en anekdotes zijn meer dan welkom. Die hoeven niet door jullie zelf te worden geschreven, Judith en Toy zijn graag bereid langs te komen om er een mooi verhaal van te maken. Foto's hoeft u niet af te staan. Henk wil ze graag bij u ophalen (mits u niet te ver weg woont) om ze thuis te scannen, u krijgt ze dan meteen weer terug.

Dit jaar nog

We hebben ons ten doel gesteld dit jaar het boek uit te geven. Er moet nog veel werk verzet worden, en we willen het wel zorgvuldig doen. Het boek is voor 80% klaar. Daarom een oproep aan alle Wirdumers en oud dorpsgenoten voor aanvul- lend beeldmateriaal en interessante en leuke verhalen!

Adressen

Voor beeldmateriaal kunt u terecht bij
Henk de WIlde: email: henkdew@ziggo.nl

Voor verhalen, anekdotes etc. 

Judith Zijlstra, email: crielaard@tokui.biz

Toy van Nulck email: avannulck@online.nl

Beno Hofman vertelt over historie Arend Apol
Fragment van 28 mei 2015 uit het programma 'De Centrale' op Radio Noord. In dit fragment vertelt historicus Beno Hofman over scheepsbouwer en 'pramenkoning' Arend Apol uit Wirdum. Met dank aan een foto van de website van Henk de Wilde