Nieuws / Mededelingen

Spoel vet en olie niet door het riool

Het jaar loopt ten einde en de tijd van gezellig samen gourmetten en oliebollen bakken is weer aangebroken. Hierbij komt vet en olie vrij. Het vet laten weglopen via de gootsteen, het toilet of de put zorgt voor verstopping in zowel de gootsteen als het rioleringsstelsel. Lever je oude oliebollen- of frituurvet dus in, voorkom verstoppingen en draag bij aan een beter milieu.

Waar in te leveren?

Giet afgekoeld (frituur)vet en olie in een oude plastic fles. Inleveren kan gratis bij de verzamelbakken in Loppersum (hoek Raadhuisstraat/Pastoriepad) en Middelstum (naast de PLUS supermarkt). Ook kan het gratis ingeleverd worden bij de milieustraat in Usquert (Westerhornseweg 22). We laten het milieuvriendelijk verwerken tot schone biobrandstof.

Kunt u het gebruikte vet nog even laten liggen? Het is ook mogelijk het te laten ophalen tijdens de eerstvolgende ronde van de chemokar. Meld dit dan voor 16 maart 2018 bij de milieustraat via telefoonnummer 0595 – 423190. Geen inleverpunt in de buurt? Gooi dan uw gebruikte vet in de oude verpakking in de grijze container. 

Vooraankondiging en inspraak voorontwerp- bestemmingsplan Woondorpen

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum bekend dat het bestemmingsplan Woondorpen wordt voorbereid. Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de actualisatie van de geldende bestemmingsplannen voor de dorpen Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Startenhuizen, Huizinge, Leermens, Oosterwijtwerd, Stedum, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum/Wirdumerdraai, ‘t Zandt, Zeerijp en Zijldijk.

Inzage

• Het voorontwerp ligt gedurende acht weken op het gemeentehuis ter inzage, van 12 december 2017 tot en met 5 februari 2018;

• Het voorontwerp is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl , planidentificatienummer NL.IMRO.0024.05BP0000-VO01

Inspraak

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken. Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan het college van Burgemeester en Wethouders gemeente Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met

mevr. W. Glas of mevr. M. Kompaan, bereikbaar via telefoonnummer 0596-548200.

Het college van de gemeente Loppersum nodigt haar inwoners uit voor drie inloopavonden op:
- 16 januari in het dorpshuis van Eenum;
- 18 januari in het dorpshuis van Westeremden;

- 24 januari in het dorpshuis van ‘t Zandt
Tijdens deze bijeenkomsten kan in een persoonlijk
gesprek een reactie gegeven worden op het voorontwerpbestemmingsplan Woondorpen. Bij de drie inloopavonden kunnen inwoners van 16.00 uur tot 19.00 uur het voorontwerpbestemmingsplan inzien en hun reactie geven.

Vervolgprocedure

De reacties die in het kader van de inspraak worden ontvangen worden betrokken op het ontwerpbestemmings- plan. Indieners van een inspraakreactie zullen hierover schriftelijk worden geïnformeerd. Op het ontwerp- bestemmingsplan kunnen zienswijzen worden ingediend. Na behandeling van de zienswijzen stelt de raad het bestemmingsplan vast, waarna beroepsmogelijkheden openstaan bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State. 

Kerstboom in Loppersum versieren!

Woensdagmiddag 13 december a.s. mogen alle kinderen hun weersbestendige,
zelfgemaakte kerstversiering in de kerstboom op het Marktplein laten hangen door de brandweer!
Het wordt een feestje, want er zal live muziek zijn van de Loppersum’s harmonie en burgemeester Albert Rodenboog zal de verlichting ontsteken!
Daarom vragen we alle kinderen om een mooie versiering te maken!
We zijn heel benieuwd naar alle resultaten en naar hoe mooi de kerstboom zal worden.
Doe je mee? Kom je ook?

Training bijscholing rijvaardigheid

Op dinsdag 12 december wordt er in Loppersum een training rijvaardigheid voor automobilisten gehouden.
De training is voor mensen met een rijbewijs, die graag op de hoogte zijn van veranderingen in het verkeer.
Tijdens de training worden nieuwe verkeerssituaties- en regels doorgenomen, is er een workshop zintuigen in het verkeer en wordt er een praktijkrit gereden in eigen auto met rijinstructeur. De rijvaardigheidstraining kan beschouwd worden als een bijspijkercursus.

De training wordt gegeven in Ons Dorpshuis (Wirdumerweg 21) in Loppersum, van 13.30 tot 16.30 uur. U kunt zich tot 7 december opgeven via tessa@stichtingsbv.nl of 0512- 544610. Er zijn geen kosten aan de training verbonden en er zitten geen gevolgen voor uw rijbewijs aan vast.

De training is een samenwerkingsinitiatief van Verkeerswijzer Groningen, Veilig Verkeer Nederland, Stichting Bevordering Verkeerseducatie en de gemeente. 

Solo-expositie Antje Sonnenschein in Eenrum

foto Arjan Zijlstra

De liefde die schilder Antje Sonnenschein (65) voelt voor het Hogeland, knalt van haar doeken af. Vanaf zaterdag 11 november is dat voor iedereen te ervaren tijdens haar solo-expositie bij galerie Het Raadhuis in Eenrum. “Het Groningerland is een tankstation voor mij.”

Voordat de in Duitsland geboren en getogen Antje Sonnenschein zo’n veertig jaar geleden als een blok viel voor het Groningse landschap, werd ze verliefd op een Groningse man. Na een paar jaar, kwam de onvermijdelijke keuze: samenwonen in Duitsland of in Groningen. “Hij wilde niet naar Duitsland en het leek mij juist wel leuk om een andere plek te leren kennen en in Groningen de kunstacademie te doen.”

“Ik hoefde hier maar drie jaar te doen, omdat ik in Duitsland de kunstacademie al had afgesloten. Ook volgde ik in die tijd een creatief didactische opleiding, zodat ik les kon geven. Ik kon toen al snel bij het Kunstencentrum (tegenwoordig: Bij Vrijdag, red) aan de slag. Waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds cursussen geef. Naast de cursussen en workshops die ik geef op andere plekken, zoals de School voor de Schilderkunst in Wehe-Den Hoorn.”

Kunstenaarskolonie
De landschappen van Sonnenschein worden vanwege het kleurgebruik en de losse toets vaak vergeleken met De Ploeg. “Die vergelijking kan ik mij heel goed voorstellen, ook omdat ik dezelfde plekken schilder als sommige Ploegleden hebben gedaan. Maar de basis van mijn werk ligt eigenlijk in het Duits Expressionisme. Ik ben opgegroeid in Lilienthal, dichtbij kunstenaarskolonie Worpswede. Daardoor ben ik heel erg beïnvloed door Duitse kunstenaars uit die tijd.”

Die beïnvloeding begon al op jonge leeftijd. “Ik had ook vrienden in Worpswede waar ik soms kwam. Ik weet nog dat ik als achtjarige in het huis bij de tante van een vriendinnetje kwam en dat we daar in het atelier mochten schilderen. Die geur van olieverf vergeet ik nooit weer. Zo kwam ik al jong bij veel kunstenaars over de vloer, zonder dat ik door had dat het beroemde mensen waren. Die hele artistieke omgeving en ook de schetsen en schilderijen die ik te zien kreeg, dat was super inspirerend.”

“Dus in Worpswede is het voor mij allemaal begonnen. Daar ligt de wortel van mijn kunst. Nog als ik daar kom, begint het te tintelen en voel ik de generaties voor mij die daar het licht opgezocht hebben. Ik laat me elke keer weer inspireren als ik daar ben.”

Thuiskomen
Zoals Sonnenschein inspiratie haalt uit de omgeving van haar geboortegrond, zo voelt ze ook de schilderlust in zich opborrelen op het Groninger land. “Ik moet kunnen thuiskomen in een landschap. Dat hoort er voor mij bij om het te kunnen schilderen. Er zijn genoeg landschappen die ik prachtig vind en waar ik het heel erg naar mijn zin heb, zoals bijvoorbeeld de Drentsche Aa, maar waar ik niet dat gevoel heb van thuiskomen. In de weidsheid van het Groningerland kom ik thuis.”

“Ik vind het totale ontspanning om na les geven te hebben nog even naar even naar een mooie plek te rijden en bij te tanken in het Groningerland. Dat landschap is net een tankstation voor mij. De luchten, de wind… Vooral slecht weer vind ik zalig. Ook vanuit mijn atelier vind ik het prachtig om de wolken te zien veranderen en de regen tegen het raam te horen. Dat is heerlijk.”

“Cursisten zeggen na een paar lessen vaak ook: ‘Ik kan niet meer normaal wandelen of fietsen. Ik moet altijd maar kijken naar die wolken, of bomen en takken, noem maar op.’ Zeker in het begin kan dat heel sterk zijn en later wordt dat vaak een beetje minder, maar als je schildert krijg je sowieso een andere kijk op de wereld.”

Buikgevoel
“Dat wil niet zeggen dat ik met ieder schilderij dat ik maak geniet hoor. Er zijn ook heel veel die helemaal mislukken. Die belanden hier op de brandstapel in de tuin. Alleen ik heb wel geleerd om door te gaan. Dat geldt trouwens voor alle professionele schilders: ze gaan door.”

Ook vindt Sonnenschein dat je als schilder durf moet hebben. “Dat noem ik ook wel vanuit je buik schilderen. Er zijn cursisten die constant maar nadenken. In mijn ogen leidt dat tot niks, dat maakt alleen maar onzeker. Als ik ga nadenken of ik paars of blauw wil gebruiken, dan werkt dat niet. Maar als ik zonder nadenken vanuit mijn buikgevoel paars of blauw pak, dan werkt het goed.”

Magisch
Maar dit is niet hetzelfde als zomaar wat aanklooien. Juist Sonnenschein gaat prat op een strakke lesopbouw. “Als je mensen echt iets leert, dan vinden ze het heerlijk. Als ze eenmaal die basisvaardigheden hebben, hoeven zich niet meer te concentreren op hoe ze iets moeten doen, maar begint meteen iets te borrelen. Ze hebben dan veel meer tijd om zich op kleur of vorm te richten.”

“Zelf blijf ik me natuurlijk ook altijd ontwikkelen. Soms heb ik dat ik naar een schilderij van een jaar geleden kijk en denk: hoe heb ik dat in hemelsnaam voor elkaar gekregen? Dat heeft vooral met een bepaalde concentratie te maken die ik soms heb tijdens het schilderen. Een sfeer waarin het schilderen vanzelf gaat. Schilderen is soms echt magisch.”

Zaterdag 11 november is de voorbezichtiging van de solo-expositie van 13.00 tot 17.00 uur. Zondag 12 november is om 14.30 uur de feestelijke opening. René Paas, Commissaris van de Koning, spreekt het openingswoord. Waar: Galerie Het Raadhuis, Raadhuisstraat 17 in Eenrum.

(Arjen Zijlstra) Noorderkrant.nl

Subsidie voor Wirdumer steilrand

Vijf Groninger dorpen krijgen vanuit het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen en de provincie Groningen ruim 700.000 euro subsidie voor verbetering van de leefbaarheid en het versterken van cultuurhistorie en landschap. Daarmee is de 2e tender van het programma Dorpsvisies en Landschap van start. Het gaat om de dorpen Bedum, Mensingeweer, Onderdendam, Stedum en Wirdum. Landschapsbeheer Groningen begeleidt de uitvoering van het programma.

Dorpsvisies en landschap richt zich onder andere op het versterken van lint- en wierdedorpen in de negen aardbevingsgemeenten. In Bedum wordt de omgeving van de Waldadrift vergroend door de aanleg van bloemenweides, natuurvriendelijke oevers en een belevingsroute. En wordt de historische tuin van de Walfriduskerk opgeknapt. Mensingeweer wil het dorpskarakter versterken door de aanleg van groene entrees en het omvormen van de voormalige provinciale weg in een echte dorpsstraat met dorpsplein. Onderdendam gaat aan de slag met de aanleg van ommetjes en een buitenspeelplaats in het bos. In Stedum werken bewoners aan de vergroening en herinrichting van de historische haven aan de Stedumermaar om daar een sfeervol dorpsplein te ontwikkelen. Wirdum tenslotte wil de historische steilrand van de wierde behouden en herstellen en zo de archeologische waarden daarvan beschermen.

Samenwerking
In de dorpen werken bewoners nauw samen met gemeenten en andere organisaties om de plannen uit te voeren en is er breed draagvlak voor de plannen. Ook dragen de bewoners zelf bij aan de uitvoering van de projecten. Juist dat laatste versterkt de leefbaarheid; samen werken aan het verfraaien van je dorp.
Dorpsvisies en Landschap

Dit project is onderdeel van het programma Dorpsvisies en Landschap dat wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen. Dorpsvisies en landschap is onderdeel van Kansrijk Groningen, waarin verschillende overheden en organisaties in allerlei programma’s werken aan de leefbaarheid in Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij Nationaal Coördinator Groningen. NAM financiert de programma’s. Ook de provincie Groningen draagt bij aan dit project. (Eemskrant)

 

 

Baggerwerk Damsterdiep

De komende tijd wordt het Damsterdiep gebaggerd. Met het slib dat hiermee vrijkomt kan later de kade van het Eemskanaal worden versterkt. Door het baggeren wordt ook de waterdoorvoer en de diepgang verbeterd. 

Het te baggeren traject loop vanaf het viaduct te Winneweer  tot aan gemaal de Drie Delfzijlen in Delfzijl. In totaal wordt er 173.000 m³ gebaggerd. Hiervan wordt circa 172.000 m³ via een persbuis door het water getransporteerd naar een depot in Garmerwolde. De overige vervuilde bagger wordt afgevoerd naar een speciaal hiervoor ingerichte verwerkingslocatie. In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest zal aannemer 

J.P. Schilder bv binnenkort beginnen met het baggerwerk. MUG ingenieursbureau verzorgd de uitvoeringsbegeleiding namens het waterschap. Het baggeren zelf duurt zo’n tien maanden en vindt grotendeels buiten het vaarseizoen plaats: van eind september 2017 tot eind juli 2018.


Uitvoering vanaf het water

De uitvoering van de baggerwerkzaamheden vindt plaats vanaf het water (dus niet vanaf de oever), zodat kaden niet belast worden. De meeste baggerspecie wordt ontgraven middels een cutterzuiger. De zuiger baggert de baggerspecie en verpompt deze naar de depotlocatie. Er wordt een persleiding in het water toegepast om de baggerspecie te verpompen naar het depot in Garmerwolde.

Een gedeelte van de baggerspecie uit Delfzijl (ca. 1.000 m³) wordt ontgraven met een kraan op een ponton, die de baggerspecie via kleine boten (‘beunbakken’) door een duwboot naar een overslaglocatie transporteert. Vanaf daar wordt de baggerspecie afgevoerd naar een erkende verwerker.

Inloopuur tijdens de uitvoering werkzaamheden

Iedere woensdag, tijdens de uitvoering (vanaf week 38 – woensdag 27 september), is er een inloopmoment van 15.00 uur tot 16.30 uur in de keet van J.P. Schilder BV, op het terrein van klussenbedrijf Timmers, Stadsweg 99A in Garrelsweer. U kunt dan langskomen wanneer u meer informatie wilt, of wanneer zich ongewenste situaties voordoen, maar ook wanneer u tevreden bent horen wij dit graag van u. Tijdens dit inloopmoment is in ieder geval onze uitvoerder of omgevingsmanager en de begeleiders van de uitvoering aanwezig.

Heeft u eigendommen in het water?

Er komt een tijdelijke persleiding op de bodem van het Damsterdiep (van Garmerwolde tot Delfzijl) te liggen, om de baggerspecie naar het depot te transporteren. Om de exacte ligging van de persleiding te bepalen, verzamelen wij de contactgegevens van objecten (steigers, boten, etc.) in het Damsterdiep. Wij hebben een bagger-website ontwikkeld, waar u uw eigendommen digitaal kunt aangeven en de voortgang van het project kunt volgen. Vriendelijk vragen wij u om op deze website uw eigendommen te registreren: www.registratiedamsterdiep.nl

Tijdens de werkzaamheden kunt u ook op deze website inloggen om te zien waar de cutterzuiger zich op dat moment bevindt en of er bijzonderheden zijn. Mocht u nog vragen hebben over deze website, helpen wij u graag en kunt u contact opnemen met aannemer J.P. Schilder BV. 

Informatie: J.P. Schilder B.V., tel: 072-5021964

Website Wirdum in Webarchief

Sinds begin van dit jaar wordt de website van de vereniging Dorpbelangen Wirdum gearchiveerd. www.wirdum-gn.com  Het archiveren gebeurt een maal per maand waardoor informatie op de website soms langer op de website zal staan dan u gewend bent. Dit zal met name  invloed hebben op de pagina’s nieuws en dorpse activiteiten. De website heeft zich aangemeld bij het Webarchief Groningen, een onderdeel van het RHC Groninger archieven.

Wat is het Webarchief Groningen?

Het Webarchief Groningen is een verzameling websites van Groningse stichtingen, verenigingen, bedrijven en personen en over Groningse onderwerpen. Het is de bedoeling dat de collectie een representatief beeld geeft van het leven en werken van Groningers op internet. De websites en blogs worden zo compleet mogelijk gearchiveerd, inclusief vormgeving, beeld- en geluidsmateriaal en links. Daardoor blijven de websites functioneel en ogen en werken ze als echte websites. Door het archiveren maandelijks te herhalen, ontstaan er meerdere momentopnamen van dezelfde website. In de loop van dit jaar wordt de collectie uitgebreid tot zo’n 1000 websites.

Reanimatiecursus voor inwoners van Wirdum

Wist u, dat jaarlijks zo’n 10.000 mensen gereanimeerd worden  in Nederland, dit ten gevolge van een hartstilstand? En dat dit neerkomt op zo’n 200 reanimaties  per week? De meeste reanimaties gebeuren in en om de woning, en dan komt het er op aan zo snel mogelijk te reageren! 

Van de activiteitencommissie van Dorpsbelangen (Gea Spijk en Anita Overzet) was het dan ook een fantastisch initiatief, om een Reanimatiecursus voor Wirdum “op poten te zetten”. Want onze hulp kan elk moment, voor een mededorpsbewoner, nodig zijn en daarbij telt iedere seconde! 

Wirdum, …Gemeente Loppersum

Stel, iemand uit ons dorp krijgt een hartstilstand. U belt dan meteen met de meldkamer van 112. U zegt duidelijk uw naam, adres en woonplaats. Vermeld daarbij wel duidelijk, dat het om Wirdum in de Gemeente Loppersum gaat. (Want er zijn nog twee andere Wirdums). De Meldkamer Ambulancezorg stuurt dan altijd twee ambulances naar het slachtoffer. De ambulance heeft echter zo’n 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen, terwijl met elke minuut de overlevingskans daalt met 5 – 10%. En reanimatie moet wel binnen 6 minuten gestart worden. U begrijpt daarom wel, dat reanimatie van een burgerhulpverlener, uit ons eigen dorp, en het toedienen van een schok met een AED, van levensbelang kunnen zijn!

Hartslag Nu

Om die vrijwillige hulpverleners te alarmeren is er door een groot aantal ambulancediensten samen een systeem ontwikkeld, en die heet: “Hartslag Nu”. Deze is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Als er een melding binnenkomt bij de Meldkamer worden er, behalve die ambulances, ook een groep burgerhulpverleners  gealarmeerd. De hulpverleners voor Wirdum, ontvangen een oproep, via een speciale app, op hun smartphone. Bij gebruik van die app, wordt er rekening mee gehouden dat zij binnen zes minuten bij een slachtoffer kunnen zijn. Deze app alarmeert niet alleen, ze wijzen de burgerhulpverleners ook de weg en geven aan in welk tempo gereanimeerd moet worden.

Omdat vrijwilligers verhinderd kunnen zijn, worden er altijd meerdere mensen tegelijkertijd gealarmeerd. Dit is nodig, omdat men streeft om binnen die 6 minuten een reanimatie op te starten en een schok te geven met een AED.

Reanimeren redt levens. En een burgerhulpverlener kan het verschil maken. Op het moment van schrijven is er voor ons dorp nog geen AED aangeschaft. Maar we zijn bezig, om er zo snel mogelijk een aan te schaffen.  De locatie waar de AED kan worden afgehaald is ook nog niet duidelijk. U wordt uiteraard, via Rondom Wirdum, zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht wat de locatie wordt. 

Reanimatiecertificaat

De twaalf cursisten uit ons dorp, die zich voor deze dag hadden aangemeld, hebben deze dag als “intensief”, maar ook als “mooi” en “zeer nuttige”ervaren. We hebben niet alleen theorie- en praktijkles gehad in ons dorpshuis (zowel reanimatie als aanbrengen en bedienen van een AED), maar hebben ook drie verschillende situaties nagespeeld, op drie verschillende woonadressen in ons dorp.

We zijn nu allen in het bezit van een geldig reanimatiecertificaat en zijn opgeleid volgens de richtlijnen van de Nederlands Reanimatie Raad. Nu nog de aanmelding via de website.

Eigenlijk zouden zoveel mogelijk dorpelingen deze cursus moeten volgen, zodat  “als elke seconde telt” de grootste kans op overleven geboden wordt aan een mededorpsbewoner!

Indien meer mensen in ons dorp zich als burgerhulpverlener willen opgeven kan dit via de site: www.groningenhartveilig.nl.

 

Dam op. Uitzending 19 maart RTV Noord

Wiebe Klijnstra gaat Dam Op in Wirdum, gemeente Loppersum. In het dorp, dat op twee wierden ligt, bezoekt hij de paardenmelkerij van Cor de Winter. Haflingers blijken uitermate geschikt om gemolken te worden en Cor vertelt Wiebe waarom dat zo is. Paardenmelk werd al in de oudheid gebruikt als voedend, afweerversterkend en energievergrotend middel. Bovendien ondersteunt het de spijsvertering. Amateurfotograaf Henk de Wilde heeft 600 foto’s van dorpsgenoot Catharina Vledder-Bolhuis (1905-2000). De opnamen zijn uit de periode 1963-1978 en werden door haar met een zogenaamd boxje gemaakt. Mevrouw Vledder begon met fotograferen in Noorddijk bij Groningen en verlegde haar werkterrein daarna naar Wirdum. Doordat al haar foto’s voorzien zijn van een datum, is er een mooi tijdsbeeld door de jaren heen ontstaan. Freek van Krieken kweekt al 25 jaar met passie mini-orchideeën en heeft er een kas vol van. De soms zeldzame en zo dure uitheemse bloemen. (Uitzending 19 maart)

http://www.rtvnoord.nl/tv/programma/10050/Dam-Op/aflevering/2733

 

Radio Noord was op 3 januari 2016 in Wirdum

Klik op onderstaande link om de uitzending te beluisteren:

http://www.rtvnoord.nl/radio/programma/20110/Noordmannen/aflevering/1888

Beno Hofman vertelt over historie Arend Apol
Fragment van 28 mei 2015 uit het programma 'De Centrale' op Radio Noord. In dit fragment vertelt historicus Beno Hofman over scheepsbouwer en 'pramenkoning' Arend Apol uit Wirdum. Met dank aan een foto van de website van Henk de Wilde