Stichting Dorpshuis Wirdum

Het bestuur bestaat uit:

  • secretaris:          Gert Jan Roessink
  • voorzitter:          Corine Jansen
  • penningmeester: Freek Reitsema
  • Lid:                    Hans Rietkerk
  • Lid:                    Wim Spijk

Voor het huren van het dorpshuis kan men contact opnemen met:
Dorpshuiswirdum@gmail.com of 0596-623734

De “Stichting Dorpshuis Wirdum” stelt zich ten doel:

de oprichting, het beheer en de exploitatie van een gebouw, dat voorziet in de plaatselijke behoefte aan geschikte lokaalruimte van particulieren en van verenigingen, stichting en andere organisaties op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied, zulks in de ruimste zin van het woord”.

Een hele mond vol, maar het komt er op neer dat iedereen het dorpshuis kan huren voor  feestjes, begrafenissen, vergaderingen, toneeluitvoeringen clubavonden etc

De Stichting Dorpshuis, staat los van de Vereniging Dorpsbelangen, maar streeft wel naar nauwe samenwerking.

Het dorpshuis is gevestigd in de voormalige pastorie, Fromaweg 2(tel.0596 571916)

Het dorpshuis wordt gerund door vrijwilligers.

 

Historie

Ooit speelde het verenigingsleven van het dorp zich af in de plaatselijke cafés en de kerk. Maar zoals op zoveel gebieden deed ook hier in de zestiger jaren de vernieuwingsdrang zich gelden. De behoefte van de gemeenschap voor een eigen honk, en de toen rijkgevulde subsidiepotten zorgden er voor dat in veel dorpen een dorpshuis ontstond.

Ook in Wirdum was er vooral bij de ouderen behoefte aan zo’n instelling, en op 7 januari 1972 werd de “Stichting Dorpshuis Wirdum” opgericht.

De fraaie accommodatie was ooit de hervormde pastorie en werd gebouwd in 1887 door de plaatselijke aannemer Post voor 3.578 gulden.

Voor de oprichting van een dorpshuis was geld nodig. Hiertoe werden in het dorp renteloze aandelen verkocht, die later na loting terugbetaald zouden worden. Veel Wirdumers zagen echter af van invordering van hun aandeel en schonken dit aan de stichting. De verbouwing tot dorpshuis werd geheel door vrijwilligers uitgevoerd. Ook latere verbouwingen en onderhoud werd veelal in eigen beheer gedaan. Het is ondoenlijk om alle namen te noemen van mensen die hierbij betrokken waren. Zonder iemand te kort te willen doen willen we u echter een paar niet onthouden. De dames Timmer en Bierema, en de heren Weert, Lubbers, Kuipers, Hoeksema, van Heuveln, Barels, Pentinga, Schelling, Vos, Siekman, Westers en Vast, zijn zo een paar namen die opduiken als men in het verleden van het dorpshuis duikt. Feit is dat in de loop der tijd veel Wirdumers zich betrokken hebben gevoeld bij het wel en wee van deze instelling.  

Door de jaren heen werd de uitrusting van het dorpshuis steeds professioneler. Rond 1980 werden een aula en een berging aangebouwd. Isolatie en binnenbetimmering, dak, vloerbedekking, en cv-ketel en meubilair werden vernieuwd. De  brandbeveiliging, de uitrusting van de keuken en de geluidsinstallatie voldoen aan de eisen van deze tijd. Een wegneembaar podium dat aanvankelijk veel te duur was werd na lang wikken en wegen uiteindelijk bijna voor niets verkregen en ook een biljart behoort tegenwoordig tot de inventaris.

Het Dorpshuis heeft in de loop der jaren bewezen een belangrijke functie te hebben in de Wirdumer gemeenschap. Onze eigen ‘dorpse huiskamer’ waar iedereen terecht kan voor tal van activiteiten. 

 

 

 

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

Vandaag | 10:40
Mooi Wirdum heeft ontvangen 1
11.01 | 13:53
Kerstdiner 60+ heeft ontvangen 3
07.01 | 21:34
Activiteiten heeft ontvangen 1
04.01 | 23:24
Oliebollen bakken heeft ontvangen 2
Je vindt deze pagina leuk