Dit jaar organiseert dorpsbelangen Wirdum weer een pruiverij op zaterdag 14 Maart 2020 in het dorpshuis. We beginnen om 18:00uur.

Stamppotjes

Verschillende mensen uit het dorp koken weer stampotjes naar eigen soms oude recepten die heerlijk passen bij het maartse weerbeeld. U kunt proeven van verschillende stampotjes en in gesprek gaan met elkaar.

Dit jaar EXTRA

“rad van avontuur” met lootjes en prijzen. De opbrengst gaan we gebruiken voor de inrichting van het verbouwde dorpshuis!

Opgave!

Voor leden van dorpsbelangen              € 8,50

Voor niet leden                                        €10,00

Kids tot 12 Jaar                                        € 6,00

U kunt zich opgeven bij:

Rene Westerdijk email: rene_westerdijk@hotmail.com  tel. 06 44870634

Jan Rietsema email: Jan.rietsema@ziggo.nl tel.  06 23513119