Boswerkzaamheden in het bos bij Eekwerd 

Staatsbosbeheer is 15-8-2019 gestart met de werkzaamheden in de bos elementen rondom de bolhuislaan en eekwerderweg (Eekwerd) in het kader van de Essentaksterfte.

 

Wat gaat Staatsbosbeheer hier doen?

Staatsbosbeheer is gestart met het verwijderen van de zieke essen in de bospercelen die staan aangegeven op onderstaande kaart. Alle zieke essen worden omgezaagd. De relatief jonge essen hebben hier nog maar een beperkte stamdikte waardoor ze na het omzagen in eerste instantie op bulten worden gelegd om vervolgens te worden gechipt.

Nadat de zieke essen zijn verwijderd gaan we aan de slag met de nieuwe ontwikkeling van het bos door natuurlijke verjonging of indien nodig inplant van jonge bomen om te zorgen voor een soortenrijk (gemengd en aantrekkelijk) bos voor de toekomst.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen of ideeën over toekomstige ontwikkelingen in dit bos dan kunt U een mail sturen naar Sbblauwersmeer@staatsbosbeheer.nl of bellen met 0519-345145.

Kijk voor meer informatie over essentaksterfte en duurzaam bosbeheer en houtoogst op https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/essentaksterfte