Boswerkzaamheden in het bos bij Eekwerd 

Staatsbosbeheer is 15-8-2019 gestart met de werkzaamheden in de bos elementen rondom de bolhuislaan en eekwerderweg (Eekwerd) in het kader van de Essentaksterfte.

 

Wat gaat Staatsbosbeheer hier doen?

Staatsbosbeheer is gestart met het verwijderen van de zieke essen in de bospercelen die staan aangegeven op onderstaande kaart. Alle zieke essen worden omgezaagd. De relatief jonge essen hebben hier nog maar een beperkte stamdikte waardoor ze na het omzagen in eerste instantie op bulten worden gelegd om vervolgens te worden gechipt.

Nadat de zieke essen zijn verwijderd gaan we aan de slag met de nieuwe ontwikkeling van het bos door natuurlijke verjonging of indien nodig inplant van jonge bomen om te zorgen voor een soortenrijk (gemengd en aantrekkelijk) bos voor de toekomst.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen of ideeën over toekomstige ontwikkelingen in dit bos dan kunt U een mail sturen naar Sbblauwersmeer@staatsbosbeheer.nl of bellen met 0519-345145.

Kijk voor meer informatie over essentaksterfte en duurzaam bosbeheer en houtoogst op https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/essentaksterfteOp dinsdag 10 september is Neef Herbert in Wirdum van 19.00 - 21.00 uur. Locatie volgt nog.

Sterke dorpen met gelukkige inwoners! Met dit doel (deze 'eindbestemming') zijn medewerkers van diverse welzijnsorganisaties en de gemeente Loppersum eind 2018 begonnen aan een ontdekkingsreis. Al wandelend kriskras door de gemeente, met bijzondere ontmoetingen en mooie verhalen als gevolg. De samenleving verandert. Inwoners, dorpen en organisaties zijn volop in beweging met diverse initiatieven. We zien ontzettend veel energie in de dorpen op het gebied van leefbaarheid en zorg. Dit willen we faciliteren en stimuleren. Eén van de wandelaars is John Wieringa van Zorg coöperatie Loppersum. Hij wandelde onder andere naar Middelstum. "Onderweg waren we even te gast bij de werkplaats voor mensen die in de reguliere werksituaties buiten de boot vallen. Wat me daar opviel is de goede ontspannen sfeer, de kwaliteit van het werk en het plezier van de mensen in wat ze maken."

Aanschuiven in…

Een volgend deel van de ontdekkingsreis rijden we in een Mercedesbusje uit 1974 met de naam Neef Herbert. In mei, juni, augustus en september 2019 gaan we onder de naam "Aanschuiven in…" de zeventien dorpen van de gemeente Loppersum in. We komen als tijdelijke gasten met dit kampeerbusje naar de dorpen toe om te kijken of we samen met inwoners iets voor het dorp kunnen betekenen. Wat leeft er? Wat is er nodig? Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Dé vraag die we inwoners willen stellen iswat heb je nodig om goed te kunnen leven? Daarbij mag groots gedroomd en gedacht worden. De ideeën worden o.a. gebruikt voor het opstellen van een programma-aanvraag die wordt ingediend bij het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG moet ervoor zorgen dat Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft met behoud van de eigen identiteit waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Iedereen is welkom bij Neef Herbert voor een kopje koffie, een gezellig praatje, met vragen, met zorgen, met leuke ideeën, of gewoon omdat je even wilt kijken wat we daar nou aan het doen zijn. We zijn een aantal dagen of dagdelen in de dorpen. We willen luisteren, praten en vooral ook dóen. Om zoveel mogelijk inwoners te betrekken organiseren we diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld een bezoek van de rijdende popschool en sportworkshops.Tegelijk willen we voldoende ruimte in de agenda vrijhouden voor spontane initiatieven en afspraken. Wie wij zijn? Allemaal verschillende, betrokken mensen. Mensen die zich dagelijks bezig houden met de leefbaarheid en gezondheid van mensen.


Fivelstadtocht 2019 

Op zaterdag 14 september komen de wandelaars van de Fivelstadtocht 2019 door Wirdum.

Dit is een historisch cultureel wandelevenement door het Fivelingo gebied met als start-en finishplaats de voormalige hoofdstad van dit gewest Appingedam. Dit valt samen met de Open Monumentendag.

Dit jaar wordt de zuidelijke richting gelopen. De wandelaars komen vanaf Appingedam langs de Stadsweg in Wirdum.

Op nr. 18 (fam. Overzet) wordt een stempel- en rustplaats ingericht in de tuin, met catering en sanitaire voorzieningen.

De wandelaars, van 3 verschillende afstanden(15, 25 en 40 km), worden tussen 9.00-12.00 uur verwacht in Wirdum.

Er mag deze dag gevlagd worden langs de route !

Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen !

 


Groencommissie zoekt mensen

Misschien weet niet iedereen van het bestaan van de Groencommissie.

Deze commissie is voortgekomen uit de visiecommissie van De Vereniging Dorpsbelangen die gevraagd werd om een aantal lastige problemen in ons dorp op te lossen.
Een van die problemen was het onderhoud van de tuin rond het dorpshuis. Deze tuin is namelijk eigendom van de Stichting Dorpshuis. De gemeente wilde niet langer voor het onderhoud opdraaien .

Door een groot aantal dorpsbewoners is de tuin onderhoudsvriendelijk ingericht. Vervolgens is een groep van ±12 enthousiaste vrijwilligers uit het dorp regelmatig actief geweest om de tuin goed te verzorgen. Dit is een groot aantal jaren prima verlopen.

Toy en Detty van Nulck hebben een tijd lang de organisatie op zich genomen. Later Jolande Meerlo. Jammer genoeg zit er op dit moment de klad in. Niemand kan of wil de dagen organiseren.

Gelukkig verrichten René Schenkel en Jan Dijkhuizen erg veel werk in de dorpshuistuin. En sommige omwonenden houden het stuk bij hun huis bij. Desondanks ziet de tuin er op sommige plekken erg verwaarloosd uit.

Het Dorpshuis bestuur heeft bovenstaande besproken en is blij met dit initiatief maar ziet op dit moment door alle drukke werkzaamheden rond verbouwing, versterking en subsidietraject geen mogelijkheid dit zelf ter hand te nemen

ONDERHOUD DORPSTUIN HOUDT IN:

Ongeveer 2 uur werken/4 keer per jaar:
- Hagen snoeien

- Onkruid onder de hagen weghalen- Perken schoonhouden
- Nog wat bijkomend snoeiwerk

We hopen dat er weer een actieve Groencommissie komt om de tuin netjes te houden. Wil je graag meedoen? Geef je dan op bij:

jose.peters7@gmail.com  of dorpshuiswirdum@gmail.com

Jose Peters.