Aanschuiven in de dorpen

Onder bovenstaande titel nodigde de gemeente Loppersum ons uit om deel te nemen aan een digitale inwonersavond op 1 september jl. Men wilde ons bijpraten over de stand van zaken in het Lopster dorpenprogramma. Door de corona maatregelen zijn fysieke bijeenkomsten momenteel niet mogelijk, en daarom werd gekozen voor dit digitale experiment.

 

Wirdum was uitgekozen als eerste dorp, en inleidster Ramila Zadeh noemde het dan ook een pilot om deze manier van voorlichting uit te proberen. De opkomst was teleurstellend. Een zestal inwoners had de moeite genomen om zich voor dit project aan te melden. Een project waar de miljoenen van het Nationaal Programma Groningen verdeeld worden voor de leefbaarheid van de dorpen en het welzijn van hun inwoners.

Van de gemeente waren voornoemde Ramila Zadeh, Zwanet Mulder van het team Lopster Dorpenprogramma en burgemeester Engels aanwezig.

 

De techniek functioneerde vrijwel probleemloos. Inloggen bleek een fluitje van een cent, mede dankzij de duidelijke handleiding in de welkomstmail. De meeste deelnemers waren virtueel via videobeelden aanwezig, wat hier en daar onverwachte huiselijke tafereeltjes opleverde. Toch levert deze manier van vergaderen geen levendige en inspirerende discussies op. Waarschijnlijk moeten we allemaal nog erg wennen aan deze manier van communiceren.

Hoewel het team zich goed voorbereid had bleef de voorlichting een beetje vaag. Er zijn vanuit de dorpen honderden ideeën aangedragen om de NPG gelden te besteden. Daaruit zijn een aantal projecten gekozen die in aanmerking komen voor uitvoering. Hier gooide de corona crisis roet in het eten. Projecten die goedgekeurd waren voor uitvoering liepen daardoor vertraging op. Genoemd werden de Bazenfabriek, een project voor de jeugd, energiecoaches, kunstgrasvelden, elektrische deelauto's en het upgraden van dorpshuizen en schoolpleinen. Wezenlijk belangrijke verbeteringen van de leefbaarheid in Wirdum als een veilige weg met fietspad naar de scholen en de basisvoorzieningen in hoofddorp Loppersum, en aangepaste woningbouw voor starters en senioren bleven onduidelijk.

Met betrekking tot de vraag hoe het gaat als we straks opgaan in de gemeente Eemsdelta werd wel duidelijk dat gelden die nu gereserveerd zijn voor Loppersum en zijn dorpen daar ook voor bestemd blijven. Verder is men bezig met allerlei projecten maar echt duidelijkheid daarover was er niet.

Veel positieve reacties had de gemeente gekregen op het bomen en bankjes project. We mogen meebeslissen waar een boom en een bankje in het dorp geplaatst worden. Hiermee worden nieuwe plekken gecreëerd waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en wordt de biodiversiteit in de gemeente vergroot.

 

Meer informatie over het Lopster dorpenprogramma vindt u op www.loppersum.nl/npg

 

Redactie Rondom Wirdum