Wat doen ze?

Sinds 1985 verzorgt Rondom Wirdum het nieuws en informatie voor en over Wirdum en omstreken. De krant wil een platform zijn voor iedereen en elke vereniging en instelling die een positieve bijdrage wil leveren aan het Wirdumer dorpsleven. De redactie neemt zelf ook initiatieven om de saamhorigheid in het dorp te bevorderen.

Wie doet het?

Rondom Wirdum wordt gemaakt door een team van vrijwilligers die Wirdum een warm hart toedragen. In de redactie zitten: Corine Jansen, Toy en Detty van Nulck, Anita Slagter, Robert Spannenberg, Rina Kuin en Inge Wiersema. Daarnaast zijn er twee opmakers en een aantal Wirdumers die regelmatig kopij aanleveren.

Hoe en waar?

De krant verschijnt iedere laatste zaterdag van de maand met uitzondering van de maanden juli en augustus en wordt bezorgd in Wirdum, Garrelsweer en Loppersum. Een gewoon abonnement of een E-abonnement kost € 5,- per jaar. Buiten Wirdum wordt een porto- of bezorgtoeslag in rekening gebracht.