welkom op de website van Wirdum (Groningen)

Opgave voor Zaterdag 10 november!!!

De Ploeg in Wirdum

Johan Dijkstra

Oogst in het polderland
De groene Wierde Eekwerd