welkom op de website van Wirdum (Groningen)

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Ook Dorpsbelangen Wirdum heeft een lijst met personen (leden) die onder deze nieuwe regelgeving valt.

Wat is er opgeslagen.

De namen van onze leden, hun adressen en eventueel een emailadres en of telefoonnummer zijn in een digitaal bestand opgeslagen. Deze gegevens hebben wij nodig voor contributieheffing en versturen van dorpsinformatie.

Wie beheert deze ledenlijst.

De lijst wordt beheerd door de penningmeester van Dorpsbelangen Wirdum en wordt alleen gebruikt door het bestuur en ondersteuners van het bestuur voor het ophalen van de contributie en het verzenden van informatie gerelateerd aan Dorpsbelangen. De ledeninformatie wordt niet aan derden verstrekt en is ook niet ter inzage voor derden. Leden kunnen wel hun eigen gegevens ter controle opvragen. Opvragen kan bij de penningmeester.

Vrijwilligers die het bestuur ondersteunen krijgen instructie over hoe om te gaan met de ledenlijst.

Wat te doen als er een datalek wordt vermoed.

In alle gevallen waarbij een datalek wordt vermoed dient de beheerder van de ledenlijst op de hoogte te worden gebracht.

Meer over AVG

Klik op onderstaande link voor meer algemene informatie met betrekking tot de AVG.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg