welkom op de website van Wirdum (Groningen)

Stoep strunen

Hallo Wirdumers zoals we in januari al in de krant vermeldden, willen we op 20 mei stoepstrunen organiseren. Dit is een mooie gelegenheid om overtollige huisraad, kleding, of speelgoed bij een ander een nieuw leven te bezorgen, of om eens te kijken of er voor jou wat leuks tussen zit. Lijkt het je wat en wil je meedoen geef je dan zo snel mogelijk op bij Joost en Els Schijfsma, dan kunnen wij zorgen, dat het in de plaatselijke kranten vermeldt wordt.

Email: joost@schijfsma.nl of elsschijfsma@gmail.com

Wirdumerweg 33 Tel: 572924 

Koeienfeestje

Dorpsgenoten,

Inmiddels is het al bijna een traditie geworden dat u wordt uitgenodigd voor ons koeienfeestje. Dit feestje luidt het nieuwe weideseizoen in. Het voorjaar in de lucht, en het voorjaar op de boerderij. 

Binnenkort breekt dat moment weer aan en wordt u dus weer van harte uitgenodigd dit met  ons mee te maken. Zoals u wellicht weet hebben we inmiddels een redelijk mailadressen-bestand opgebouwd van geïnteresseerden. Wilt u ook graag komen en is uw mailadres nog niet bij ons bekend dan kunt u een mailtje naar ons sturen: aldevries@kliksafe.nl

Daarnaast willen we het ook in de dorpskrant aankondigen, maar de precieze datum kunnen we daarin niet weergeven. Dit hangt van teveel factoren buiten onze invloedssfeer af. Houd dus uw mailbox, de dorpskrant of de website in de gaten of leg uw oor te luisteren in het dorp……dan komt het vast goed!!

 

Groet Familie de Vries

Boek over WIrdum: uw hulp gevraagd

Het idee leefde al lang, een boek over de geschiedenis van Wirdum. Zo'n twee jaar geleden,rond het 50-jarig jubileum van Dorpsbelangen opperde de toenmalige voorzitter Geja van der Burg om bij die gelegenheid een boek over het dorp uit te geven. Er was toen te weinig tijd om het te realiseren. Judith Zijlstra en Toy van Nulck, beiden redacteuren van de dorpskrant, vonden het echter de moeite waard om te onderzoeken of het mogelijk was en doken in de geschiedenis van ons dorp. Inspiratiebronnen daarbij waren de verzameling oude foto's van Henk de Wilde en alles wat er de afgelopen dertig jaar geschreven is in “Rondom Wirdum”.

Het kan 

Nu, na twee jaar lezen, googelen, raadplegen van archieven en schrijven kunnen we dit realiseren. Henk de Wilde gaat de illustraties verzorgen en we vonden Helga de Rooy bereid om de vormgeving voor haar rekening te nemen. Het wordt een verhaal in foto's en tekst over ons dorp, vanaf het ontstaan van Wirdum tot en met de twintigste eeuw. Geen diepgravende wetenschappelijke studie, maar gewoon een gezellig boek om in te bladeren met veel mooie oude foto's en voor wie wat meer wil weten verhalen en anekdotes uit de rijke geschiedenis van ons dorp.

Uw hulp nodig

Hoewel we al veel materiaal hebben, zijn we nog niet volledig. Zo hebben we bijvoorbeeld wel veel verhalen uit de oorlog, maar bijna geen beeldmateriaal. Wie heeft er nog foto's uit die tijd. Ook uit een recenter verleden zoeken we foto's en verhalen. Het kleuterbusje, de aanleg van de riolering, de eerste jeugdweken, het cabaret, de spooktochten, de touwtrekvereniging, festiviteiten rond bevrijdings- en Koninginnedag etc. Ook grappige gebeurtenissen en anekdotes zijn meer dan welkom. Die hoeven niet door jullie zelf te worden geschreven, Judith en Toy zijn graag bereid langs te komen om er een mooi verhaal van te maken. Foto's hoeft u niet af te staan. Henk wil ze graag bij u ophalen (mits u niet te ver weg woont) om ze thuis te scannen, u krijgt ze dan meteen weer terug.

Dit jaar nog

We hebben ons ten doel gesteld dit jaar het boek uit te geven. Er moet nog veel werk verzet worden, en we willen het wel zorgvuldig doen. Het boek is voor 80% klaar. Daarom een oproep aan alle Wirdumers en oud dorpsgenoten voor aanvul- lend beeldmateriaal en interessante en leuke verhalen!

Adressen

Voor beeldmateriaal kunt u terecht bij
Henk de WIlde: email: henkdew@ziggo.nl

Voor verhalen, anekdotes etc. 

Judith Zijlstra, email: crielaard@tokui.biz

Toy van Nulck email: avannulck@online.nl