welkom op de website van Wirdum (Groningen)

stoep strunen op 20 mei

We willen nogmaals een oproep doen om mee te doen aan het Stoep strunen.

Het is de bedoeling dat je voor je huis of in je garage spullen gaat verkopen die voor jou overbodig zijn maar waar een ander weer plezier van kan hebben. Je eigen rommelmarktje voor de deur.

We hebben op het ogenblik zes aan meldingen en dat is wat magertjes, dus zoek wat spulletjes bij elkaar en geef je op bij Joost en Els Schijfsma tel:572924 of Joost@schijfsma.nl

We willen graag voor 7 mei de opgave binnen hebben want dan kunnen we de kranten nog inlichten.

DOE ALLEN MEE DAT BRENGT WEER WAT GEZELLIGHEID IN HET DORP !!!!!!! 

Een filmpje gemaakt door Jasper de Vries

Boek over WIrdum: uw hulp gevraagd

Het idee leefde al lang, een boek over de geschiedenis van Wirdum. Zo'n twee jaar geleden,rond het 50-jarig jubileum van Dorpsbelangen opperde de toenmalige voorzitter Geja van der Burg om bij die gelegenheid een boek over het dorp uit te geven. Er was toen te weinig tijd om het te realiseren. Judith Zijlstra en Toy van Nulck, beiden redacteuren van de dorpskrant, vonden het echter de moeite waard om te onderzoeken of het mogelijk was en doken in de geschiedenis van ons dorp. Inspiratiebronnen daarbij waren de verzameling oude foto's van Henk de Wilde en alles wat er de afgelopen dertig jaar geschreven is in “Rondom Wirdum”.

Het kan 

Nu, na twee jaar lezen, googelen, raadplegen van archieven en schrijven kunnen we dit realiseren. Henk de Wilde gaat de illustraties verzorgen en we vonden Helga de Rooy bereid om de vormgeving voor haar rekening te nemen. Het wordt een verhaal in foto's en tekst over ons dorp, vanaf het ontstaan van Wirdum tot en met de twintigste eeuw. Geen diepgravende wetenschappelijke studie, maar gewoon een gezellig boek om in te bladeren met veel mooie oude foto's en voor wie wat meer wil weten verhalen en anekdotes uit de rijke geschiedenis van ons dorp.

Uw hulp nodig

Hoewel we al veel materiaal hebben, zijn we nog niet volledig. Zo hebben we bijvoorbeeld wel veel verhalen uit de oorlog, maar bijna geen beeldmateriaal. Wie heeft er nog foto's uit die tijd. Ook uit een recenter verleden zoeken we foto's en verhalen. Het kleuterbusje, de aanleg van de riolering, de eerste jeugdweken, het cabaret, de spooktochten, de touwtrekvereniging, festiviteiten rond bevrijdings- en Koninginnedag etc. Ook grappige gebeurtenissen en anekdotes zijn meer dan welkom. Die hoeven niet door jullie zelf te worden geschreven, Judith en Toy zijn graag bereid langs te komen om er een mooi verhaal van te maken. Foto's hoeft u niet af te staan. Henk wil ze graag bij u ophalen (mits u niet te ver weg woont) om ze thuis te scannen, u krijgt ze dan meteen weer terug.

Dit jaar nog

We hebben ons ten doel gesteld dit jaar het boek uit te geven. Er moet nog veel werk verzet worden, en we willen het wel zorgvuldig doen. Het boek is voor 80% klaar. Daarom een oproep aan alle Wirdumers en oud dorpsgenoten voor aanvul- lend beeldmateriaal en interessante en leuke verhalen!

Adressen

Voor beeldmateriaal kunt u terecht bij
Henk de WIlde: email: henkdew@ziggo.nl

Voor verhalen, anekdotes etc. 

Judith Zijlstra, email: crielaard@tokui.biz

Toy van Nulck email: avannulck@online.nl