Brief aan de gemeente omtrent de wisselwoningen

Onlangs zijn de resultaten van de locatiekeuze wisselwoningen in Wirdum huis aan huis verspreid. Zoals hierin stond aangegeven publiceren we hier de brief die namens de commissie op 11 augustus naar de gemeente is gestuurd. U kunt de pdf hieronder downloaden.

De Commissie Wisselwoningen

Brief Gemeente Eemsdelta
PDF – 126,3 KB 66 downloads


Aan de inwoners van Wirdum,

Tijdens de digitale bewonersavond op 14 juni over de tijdelijke huisvesting heeft wethouder Usmany toegezegd dat ze op korte termijn met de direct omwonenden van de locatie Zuiderweg in gesprek zou gaan. Nu er inmiddels een commissie in het dorp is opgericht die mogelijke alternatieve locaties gaat onderzoeken is de vraag of er nog behoefte is om met de gemeente in gesprek te gaan over de tijdelijke huisvesting aan de Zuiderweg. De gemeente heeft signalen uit het dorp gekregen dat men graag eerst afwacht wat er uit het onderzoek naar de alternatieve locaties komt. Daarom wordt er nu eerst geen afspraak gemaakt met de omwonenden van de Zuiderweg.

Mensen die wel behoefte hebben om met de gemeente in gesprek te gaan kunnen dat laten weten via het mailadres aardbevingendebaas@eemsdelta.nl

Gemeente Eemsdelta


Sluiting aanmelding commissie wisselwoningen Wirdum

Beste Wirdumers,

Er is inmiddels een commissie gevormd van 9 mensen uit Wirdum om alternatieve locaties voor de Zuiderweg te onderzoeken.

De commissie is hierdoor slagvaardig genoeg om aan t werk te gaan. Aanmelden heeft daarom geen zin meer.

Zodra er ontwikkelingen zijn die van belang zijn zal dit op de website, facebook en dorpskrant worden gecommuniceerd met Wirdum.

Dorpsbelangen Wirdum


10 juni 2021

Beste Wirdumers, 

Vorige week heeft iedereen een brief van de gemeente in de bus gekregen over wisselwoningen aan de Zuiderweg.

We merken dat deze brief bij een aantal dorpsgenoten een hoop vragen oproept. Alle inhoudelijke vragen over de locatie en wisselwoningen kunt u het beste stellen aan de gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze brief. Op de vraag over de rol van dorpsbelangen kan ik u uiteraard wel het een en ander vertellen.

Begin 2020 is dorpsbelangen uitgenodigd door de gemeente. In dit gesprek werd meegedeeld dat elk dorp wisselwoningen krijgt voor de eigen bewoners, en werden de plannen omtrent aantal en type woningen in hoofdlijnen meegedeeld, tevens werd er gesproken over de locatie Zuiderweg als mogelijkheid. Wij hebben destijds bij de gemeente aangegeven dat wij hierover geen enkele uitspraak konden doen zonder een ledenraadpleging en zelfs dan nog niet het hele dorp kunnen vertegenwoordigen omdat niet iedereen lid is van dorpsbelangen.  Zoals gezegd waren de plannen toen nog onvolledig en onzeker. De gemeente wilde vorig jaar mei al met de plannen naar Wirdum. Door de corona is dat uitgesteld. Als dorpsbelangen werden we vorige maand bij gesproken door de gemeente en de plannen waren nu verder uitgewerkt zoals de locatie en aantal wisselwoningen. Dorpsbelangen heeft toen opnieuw aangegeven dat de plannen voor rekening van de gemeente zijn. En dat in het kader van de communicatie de gemeente dan op z’n minst de direct betrokkenen/omwonenden persoonlijk op de hoogte zouden moeten stellen van hun plannen, alvorens het gehele dorp te benaderen.

Inmiddels is bekend dat de gemeente een oude brief (van Zeerijp?) heeft willen aanpassen voor Wirdum. Dat is niet goed gegaan. In de brief staan 3 cruciale fouten. Zeerijp i.p.v. Wirdum, 7 juni moet zijn 14 juni (digitale bijeenkomst) en tenslotte de mededeling dat de locatie door Dorpsbelangen is aangedragen. Dat laatste is volledig uit de lucht gegrepen.

Dat hebben we inmiddels met de gemeente opgenomen, en er is dan ook een rectificatie naar alle Wirdumers onderweg van de gemeente waarin deze dubieuze opmerking over de rol van Dorpsbelangen wordt ontzenuwd. Inmiddels heeft dorpsbelangen alle direct aanwonenden uitgenodigd voor een bijeenkomst en is er een videobijeenkomst met de gemeente op 14 juni geweest. 

Namens dorpsbelangen,

Eddie Rijnsewijn

(voorzitter)