Dorpsbelangen Wirdum

Bestuur

In 2014 bestond de Vereniging Dorpsbelangen (DB) Wirdum 50 jaar. Zij behartigt de belangen van (de inwoners van) ons dorp. Dit gebeurt op de volgende manieren:

DB is contactpersoon naar de gemeente en andere instanties.

Het onderhoud van de wegen, het onderhoud van het groen en ook de verkeersveiligheid komen regelmatig ter sprake. Momenteel zijn we druk doende met de provincie over de N360 en het verbeteren van de kruispunten bij Wirdum en de Eekwerderweg. Daarnaast is er vanuit Dorpsbelangen in samenwerking met een aantal inwoners een Dorpsvisie ontwikkeld.  

DB organiseert activiteiten in het dorp.

De activiteitencommissie van Dorpsbelangen neemt de organisatie van vaste en eenmalige activiteiten voor hun rekening. Zoals; Pruiverij (stamppottendag), pasen, wandel vierdaagse (samen met Garrelsweer), filmhuis, speelweek, avondactiviteiten speelweek, Dorpen 6 kamp, Sint Maarten, Sinterklaas, kerstmarkt en oliebollen bakken. Daarnaast zijn er regelmatig activiteiten als theater en concerten.

Het bestuur bestaat uit:

  • voorzitter: Eddie Rijnsewijn
  • penningmeester: Eiko Willemsen
  • secretaris: Peter Schotel

 

Bankrekeningnummer: NL85 RABO 03372 500 65

Historie

Zoals velen op het platteland waren de Wirdumers in vroeger jaren uitsluitend bezig met werken om in het dagelijks onderhoud te voorzien. Met het stijgen van de welvaart in de jaren vijftig en zestig kwam er ook tijd voor andere zaken. Het kleine dorpswereldje werd groter door betere verbindingen met de buitenwereld en import van inwoners van elders. Er kwam tijd voor sport, cultuur en ontspanning, waardoor de behoefte aan een dorpsvereniging groeide. Op 16 maart 1964 werd de vereniging Dorpsbelangen Wirdum opgericht.

Het doel van de vereniging was en is nog steeds het behartigen van de belangen van de Wirdumer gemeenschap in de meest ruime zin van het woord. In de statuten staat dat als volgt omschreven: “Ontwikkelen van activiteiten op sociaal, cultureel, sportief en ander gebied in het dorp Wirdum”. En dat deden ze. Wat hebben we niet voorbij zien komen in de afgelopen jaren. Er werd veel gedaan voor de jeugd, het realiseren van een peuterspeelzaal tot het in stand houden van speelgelegenheden. Ook voor volwassenen werd er veel georganiseerd. 

Een geheel ander aspect van de vereniging is de belangenbehartiging. De aanzet tot het oprichten van een dorpshuis, het realiseren van de fietstunnel onder de N360, het strijden voor een buurtbus, het ontwikkelen van een dorpsvisie, de herinrichting van het verrommelde centrum van het dorp, allemaal grote projecten waar veel mensen bij betrokken waren. Sommige zaken verdwenen ook weer in de loop der tijden. We noemen de buurtbus, die niet levensvatbaar bleek en de peuterspeelzaal die door veranderende regelgeving naar elders vertrok. Van veel activiteiten hebben we echter nog steeds plezier.

De vereniging onderhoudt regelmatig contact met overheden als gemeente en provincie om voor de belangen van de Wirdumers op te komen. Ook is zij lid van de Vereniging van kleine dorpen in de provincie Groningen, een platform waar dorpen ervaringen kunnen uitwisselen, en waar ze zich gezamenlijk inzetten voor de leefbaarheid van het platteland.

Bestuurlijk heeft de vereniging het vaak moeilijk. Het blijkt niet altijd gemakkelijk om voldoende bestuursleden aan te trekken. Aan medewerking  van de Wirdumers daarentegen is echter nooit gebrek geweest. Velen hebben hun steentje bijgedragen, door hulp bij allerlei activiteiten en door zitting te nemen in allerlei commissies ter ondersteuning van het bestuur. Dorpsbelangen is dan ook een club die breed gedragen wordt door de bewoners. Vrijwel alle Wirdumers zijn lid. De vereniging Dorpsbelangen is een bindend element in de Wirdumse gemeenschap. Deze website kan daarbij een belangrijk hedendaags hulpmiddel zijn.

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

Vandaag | 10:40
Mooi Wirdum heeft ontvangen 1
11.01 | 13:53
Kerstdiner 60+ heeft ontvangen 3
07.01 | 21:34
Activiteiten heeft ontvangen 1
04.01 | 23:24
Oliebollen bakken heeft ontvangen 2
Je vindt deze pagina leuk