Dorpsgenoot Henk de Wilde heeft een website waarop historische foto's en ansichten uit de "oude doos" staan van Wirdum.

Neem gerust een kijkje. Klik hier voor zijn site. 

Mevrouw Vledder-Bolhuis

Daarnaast heeft Henk ook foto's van mevrouw Vledder-Bolhuis gescand. Klik hier voor deze serie foto's. Mevr. Vledder heeft vrijwel haar hele leven wanneer dat mogelijk was gefotografeerd, dat begon in de oorlogsjaren totdat er geen films meer waren te verkrijgen. Na de oorlog heeft ze die periode ruimschoots ingehaald totdat het om gezondheidsredenen niet meer mogelijk was.

1964 Wirdumerweg 33