Vereniging Begraafplaats Wirdum

Naast de gezelligheidsverenigingen die ons dorp kent, zoals dorpsbelangen, toneelclub, fotoclub en ijsclub, kent ons dorp ook een “serieuze” vereniging, namelijk: ” Vereniging Begraafplaats Wirdum”. Deze vereniging is eigenaar en beheert de begraafplaats, die zich bevindt aan de noordkant van de ingang van ons dorp (Kerkeweg 38). De vereniging wordt door vrijwilligers in stand gehouden.
Op de begraafplaats kunt u een grafplek kopen. Deze mogelijkheid is er voor (oud) inwoners van Wirdum, of personen die een relatie met Wirdum hebben. Door een grafplek te kopen bent u automatisch lid van de vereniging. U kunt dan meebeslissen over het reilen en zijlen van deze vereniging tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, die wordt gehouden aan het begin van het jaar in het dorpshuis.
Daarnaast is het mogelijk om tientjeslid lid te worden van de vereniging. U heeft dan geen grafplek, maar u kunt wel meebeslissen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.


Voor vragen en nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Jannes de Lange (voorzitter) tel: 0596 573091; 06 11472546
Katrien Loonstra (secretaris) tel 06 17088897
Frank van der Burg 06 13802974
Gert Jan Roessink (penningmeester) tel: 0596 623734; 06 30535398


Of via de mail: begraafplaatswirdumgn@gmail.com