Vereniging Begraafplaats Wirdum

Naast de gezelligheidsverenigingen die ons dorp kent, zoals dorpsbelangen, toneelclub, fotoclub en ijsclub, kent ons dorp ook een “serieuze” vereniging, namelijk: ” Vereniging Begraafplaats Wirdum”. Deze vereniging heeft het eigendom en beheert de begraafplaats, die zich bevindt aan de noordkant van de ingang van ons dorp (Kerkeweg 38). De vereniging wordt door vrijwilligers in stand gehouden.

Op de begraafplaats kunt u een grafplek kopen. Deze mogelijkheid is er voor (oud) inwoners van Wirdum, of personen die een relatie met Wirdum hebben. Door een grafplek te  kopen bent u automatisch lid van de vereniging. U kunt dan meebeslissen over het reilen en zeilen van deze vereniging tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, die wordt gehouden aan het begin van het jaar in het dorpshuis.

Daarnaast is het mogelijk om  tientjeslid lid te worden van de vereniging. U heeft dan geen grafplek, maar u kunt wel meebeslissen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Mocht u later, bijvoorbeeld na een eventuele verhuizing, hier toch niet meer begraven willen worden, dan kunt u uw grafplek terug verkopen aan de vereniging.

Een grafplek kost in 2020: € 1020,-. Dit bedrag wordt jaarlijks met maximaal 2% verhoogd. Heeft u belangstelling voor een grafplek neem dan contact op met de penningmeester.

Voor vragen en nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Berend Hamming( voorzitter) tel: 0596 566225; 06 21485332

Katrien Loonstra (secretaris) tel 06 17088897

Gert Jan Roessink (penningmeester) tel: 0596 623734; 06 30535398

Of via de mail: begraafplaatswirdumgn@gmail.com