Wat doen ze?

We hebben in Wirdum sinds 1972 een dorpshuis. Een gebouw waar particulieren, verenigingen, stichtingen en andere organisaties op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied gebruik van kunnen maken voor het doen van activiteiten. Het Dorpshuis heeft in de loop der jaren bewezen een belangrijke functie te hebben in de Wirdumer gemeenschap. Onze eigen 'dorpse huiskamer' waar iedereen terecht kan voor tal van activiteiten.

Wie doen het?

Het dorpshuis wordt beheerd door de “Stichting Dorpshuis Wirdum”. Het wordt volledig door vrijwilligers gerund. Het bestuur van de stichting bestaat uit: Gert Jan Roessink (secretaris), Hans Rietkerk (voorzitter), Tjerk Schol (penningmeester) en Lyckle Meissner en Jan Rietsema (leden). Naast het bestuur zijn er bar- en schoonmaak vrijwilligers actief in het Dorpshuis.

Hoe en waar?

Het Dorpshuis is open als er een activiteit is. Op vrijdagavond in de even weken (als de grijze afvalcontainer bij de weg moet) is er vanaf 21.00 uur café, dan is iedereen welkom. Men kan het dorpshuis ook huren voor besloten bijeenkomsten, feesten, vergaderingen en dergelijke.