Er is n tied van komm en n tied van goan (april 2022)

De Vereniging dorpsbelangen Wirdum zoekt met ingang van heden een nieuwe voorzitter. Eddie die al geruime tijd deel uitmaakt van dorpsbelangen gaat er mee stoppen. Het wordt tijd voor een opvolger uit t dorp, zodat de vereniging haar activiteiten kan voortzetten.

Mocht het je wat lijken om voorzitter te worden van de Vereniging dorpsbelangen Wirdum neem dan contact op met Eddie Rijnsewijn. Mail naar eddie.rijnsewijn@ziggo.nl  0f bel 0620480675 . Ook als er vragen zijn kan je me mailen of bellen. Ik ben natuurlijk bereid de nieuwe voorzitter in te werken en bekend te maken met de werkwijze van dorpsbelangen.

Dorpsbelangen


Dorpsbelangen Wirdum

Wat doen ze? 

Dorpsbelangen behartigt de belangen van de leden van de vereniging. Dit gebeurt door de leden te vertegenwoordigen in diverse overleggen in de gemeente en in de regio, door penvoerder te zijn voor subsidietrajecten en door het organiseren van uiteenlopende activiteiten voor kinderen en voor volwassenen in Wirdum. De meeste activiteiten van Dorpsbelangen vinden plaats in het Dorpshuis. 

Wie doen het? 

Dorpsbelangen is een vereniging met een algemeen bestuur een activiteitencommissie en verschillende werkgroepen. Het bestuur bestaat uit: Eddie Rijnsewijn (Voorzitter), Eiko Willemsen (Penningmeester), Marjolijn van Berkum (Aspirant bestuurslid). Eens per jaar legt het bestuur in de jaarvergadering verantwoording af aan de leden over het gevoerde (financiële) beleid. 

Hoe en waar? 

De Activiteiten Commissie organiseert activiteiten. In de Rondom Wirdum en via deze website houdt Dorpsbelangen iedereen op de hoogte van de activiteiten. Onder de vlag van Dorpsbelangen functioneren ook incidentele werkgroepen en commissies.