Dorpsbelangen Wirdum

Wat doen ze? 

Dorpsbelangen behartigt de belangen van de leden van de vereniging. Dit gebeurt door de leden te vertegenwoordigen in diverse overleggen in de gemeente en in de regio, door penvoerder te zijn voor subsidietrajecten en door het organiseren van uiteenlopende activiteiten voor kinderen en voor volwassenen in Wirdum. De meeste activiteiten van Dorpsbelangen vinden plaats in het Dorpshuis. 

Wie doen het? 

Dorpsbelangen is een vereniging met een algemeen bestuur, een activiteitencommissie en verschillende werkgroepen. Het bestuur bestaat uit: Jasper Smit (Voorzitter), Eiko Willemsen (Penningmeester), Ralph Seubers (Secretaris). Eens per jaar legt het bestuur in de jaarvergadering verantwoording af aan de leden over het gevoerde (financiële) beleid. 

Hoe en waar? 

De activiteitencommissie organiseert activiteiten. In de krant Rondom Wirdum, via deze website en via Facebook houdt het Dorpsbelangen iedereen op de hoogte van de activiteiten. Onder de vlag van Dorpsbelangen functioneren ook incidentele werkgroepen en commissies.