Gezocht nieuwe leidster callanetic/ aerobic groep!!

Wie weet er een nieuwe leidster voor ons?

De huidige juf gaat er mee stoppen vanwege zwangerschap, dus we zitten momenteel zonder. Ik heb al van alles geprobeerd, onder andere ingeschre- ven bij Sportmatch en Indeed.nl, een oproep gedaan op Radio Noord, en van het laatste beetje geld uit depot nog een advertentie in de Eemsbode. Tot op heden is het me niet gelukt. Het zou toch jammer zijn dat we moeten stoppen na 27 jaar gym.

Reacties naar:
Grietje de Wilde, tel. 571814 of per mail Grietjedewilde@ziggo.nl

 

Gemeentelijke schouw op 13 november

De gemeente komt op 13 november langs om gezamenlijk met Dorpsbelangen Wirdum in kaart te brengen waar er in Wirdum nog zaken liggen die gedaan moeten worden door de gemeente.

Heeft u iets waarvan u vindt dat de gemeente qua onderhoud e.d. iets aan zou moeten doen, Laat ons dat weten. Het gaat hier niet om een kapotte lamp in een lantaarn, daarover kunt u zelf met de gemeente bellen of mailen, maar meer om bijvoorbeeld onderhoud wegen, groenvoorzieningen en dergelijke. U kunt uw aandachtspunten tot 13 november 12.00 uur mailen naar:

Eddie.Rijnsewijn@ziggo.nl