Eenum en Wirdum bieden energieplan aan aan de gemeente Eemsdelta
Juli 2023

Donderdag 13 juli was het dan zo ver, het Energieplan van Eenum en Wirdum werd aangeboden aan wethouder Meindert Joostens van de Gemeente Eemsdelta door de werkgroep. Het plan was vorig jaar al klaar, maar door de parlementaire enquette en de daaruit voorgestelde punten voor verduurzaming van de woningen wilden we eerst afwachten wat de voorstellen zouden worden (Wirdum zit in de dorpen aanpak)

Nu dit deels bekend is kon het energieplan alsnog worden aangeboden aan de Gemeente. De Gemeente reageerde positief op het energieplan en bedankte de werkgroep voor haar inzet en werk. Ook is het de bedoeling om te gaan samenwerken met de Gemeente aan een uitvoeringsplan om het energieplan ook daadwerkelijk handen en voeten te geven. Een aantal zaken die hierbij werden aangestipt is het verzwaren van het elektriciteitsnet door toename warmtepompen, airco’s, elektrische auto’s etc. , maar ook dat er tijdens de versterking echt aandacht is voor isolatie van woningen als men van het aardgas af wil. En dat er gekeken zal moeten worden om de energie die de dorpen gaan gebruiken ook zelf duurzaam opgewekt kunnen worden.

De werkgroep van Eenum en Wirdum (ondersteund door GREK en LOPEC) staat alweer te poppelen om aan de slag te gaan met het uitvoeringsplan. Zeker voor Wirdum van belang omdat volgend jaar de dorpenaanpak van start gaat en er zoveel mogelijk gebruik gemaakt kan worden van koppelkansen. Maar ook Eenum wil het energieplan daar ook graag uitgerold zien.

Het Energie Team

U hoort nog van ons!


Energieplan Wirdum Enum
PDF – 3,7 MB 299 downloads

Het energieplan Wirdum en Eenum. Zie bijlage.

Goed om eens door te nemen.

(oktober 2022)


Wirdum aardgasvrij en energieneutraal. As zaterdag 24 september is er een fietstocht en presentatie van het plan. Leuk, sportief en interessant! Opgave is gewenst ivm catering. Hopelijk tot dan!


Presentatie 11 Mei 2022 1
PowerPoint – 19,9 MB 318 downloads

Presentatie Aardgasvrij
PowerPoint – 22,7 MB 364 downloads

Het Wijk Energie Plan Eenum en Wirdum, eem bieproaten (19 maart 2022)

De gemeente Eemsdelta heeft de opdracht gekregen van het Rijk om energieplannen per wijk of dorp te maken. Deze plannen gaan over hoe we onze woningen gaan verwarmen zonder aardgas. In 2035 wil de gemeente aardgasvrij zijn. Hoe gaan we dat doen? We kunnen het plannen maken aan de gemeente overlaten, maar we kunnen ook zelf als dorp hierover nadenken. De werkgroep Wirdum Eenum Energieplan zet zich hiervoor in met hulp van de GrEK en LOPEC. Met de gemeente wordt een intentie
overeenkomst getekend, namens LOPEC, die ons vertegenwoordigd. Dit is onze kans om zelf te bepalen hoe we energie besparen en opwekken, anders beslist de gemeente. Dit wordt een dorpsvisie op energie.

Onder leiding van de Groninger Energie Koepel zoekt de werkgroep uit wat een haalbare en realistische aanpak is voor de woningen in onze dorpen om Wirdum en Eenum op termijn energieneutraal en aardgasloos te maken.
Die aanpak wordt voorgelegd aan de inwoners van de dorpen. Het omschakelen naar duurzame energie moet haalbaar en betaalbaar zijn voor alle inwoners. Belangrijk is dat bewoners hun stem kunnen laten horen over bijvoorbeeld de keuze van de techniek waarmee we de huizen in onze dorpen gaan verwarmen en inzicht krijgen in de kosten die de warmtetransitie voor de inwoners op termijn met zich meebrengt. En ook belangrijk: hoe kunnen we de energie die wij nodig hebben zelf opwekken?

Bijeenkomsten en activiteiten
Zaterdag 5 en 12 maart waren er informatiebijeenkomsten in dedorpshuizen van Eenum en Wirdum waar men terecht kon met vragen en informatie kreeg over isolatie en warmtepompen. Er waren experts en
ervaringsdeskundigen aanwezig die vertelden welke stappen of maatregelen belangrijk zijn, waar je subsidie kunt vinden en kon je horen hoe een warmtepomp bevalt.
Op woensdagavond 23 maart tussen 19:30 – 22:00 uur wordt er een energiespel gespeeld in het dorpshuis van Wirdum. Op speelse wijze kunnen inwoners van Wirdum en Eenum met elkaar vormgeven, op de kaart, hoe huizen in de toekomst worden verwarmd zonder aardgas. Ook kijken we samen hoe er lokaal genoeg energie opgewekt kan worden. Welke oplossingen zijn mogelijk en wat past bij onze dorpen? 

We spelen het energie spel onder leiding van experts. Aanmelden graag via eddie.rijnsewijn@ziggo.nl

We hebben plannen om meer informatiebijeenkomsten en excursies te organiseren over warmtepompen, zonnepanelen, isolatie,
subsidiemogelijkheden, waterstof, kernenergie, (bio) gas uit rioolslib, verduurzamen en versterken.

Website

Veel informatie over onze activiteiten en kunt u vinden op de website van Eenum, daar hebben we een apart kopje met alles over Duurzaam Eenum
https://www.eenum.net/duurzaam-eenum en op de website van Wirdum op deze pagina.

Werkgroep Energieplannen Eenum -Wirdum


Hand Out Verwarmingssystemen
PDF – 589,9 KB 342 downloads

Handout Isolatie
PDF – 653,4 KB 314 downloads

Warm zonder aardgas? Hoe dan (28 februari 2022)

De gemeente Eemsdelta heeft de opdracht gekregen van het Rijk om energieplannen per wijk(stad) of dorp te maken. Deze plannen gaan over hoe we onze woningen gaan verwarmen zonder aardgas. In 2035 wil de gemeente aardgasvrij zijn. Hoe gaan we dat doen? We kunnen het plannen maken aan de gemeente overlaten, maar ook zelf als dorp hierover nadenken. De werkgroep Wirdum Eenum Energieplan zet zich hiervoor in. 

Binnenkort worden er enkele activiteiten georganiseerd. Op zaterdag 5 maart, van 14 tot 16 uur, een koffiemiddag in het dorpshuis in Eenum en op zaterdag 12 maart, van 10 tot 12 uur, een koffieochtend in het dorpshuis in Wirdum waar je terecht kunt met vragen en informatie over bijv. isolatie en warmtepompen. Er zijn experts en ervaringsdeskundigen aanwezig die kunnen vertellen welke stappen of maatregelen belangrijk zijn om te nemen, waar je subsidie kunt vinden en horen hoe het nu bevalt, je huis verwarmen met een warmtepomp. En wilt u de energierekening verlagen? Neem deze dan mee!

 Op woensdagavond 23 maart tussen 19:30 – 22:00 uur wordt er een energiespel gespeeld in het dorpshuis van Wirdum. Op speelse wijze kunnen inwoners van Wirdum en Eenum met elkaar vormgeven, op de kaart, hoe huizen in de toekomst worden verwarmd zonder aardgas. Ook kijken jullie hoe er lokaal genoeg energie opgewekt kan worden. Welke oplossingen zijn mogelijk en wat past bij onze dorpen? 

We spelen het energie spel onder leiding van experts. Aanmelden graag via eddie.rijnsewijn@ziggo.nl

Onder leiding van de Groninger Energie Koepel zoekt de werkgroep uit wat een haalbare en realistische aanpak is voor de woningen in onze dorpen om Wirdum en Eenum op termijn energieneutraal en aardgasloos te maken. Die aanpak wordt voorgelegd aan de inwoners van de dorpen. Het omschakelen naar duurzame energie moet haalbaar en betaalbaar zijn voor alle inwoners.  

 Belangrijk is dat bewoners hun stem kunnen laten horen over bijv. de keuze van de techniek waarmee we de huizen in onze dorpen gaan verwarmen, inzicht in de kosten die de warmtetransitie voor de inwoners op termijn met zich meebrengt en hoe kunnen we de energie die wij nodig hebben zelf opwekken?

Er is daarom een belangrijke rol weggelegd voor de klankbordgroep, dit zijn inwoners die gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven aan de werkgroep. We zijn nog op zoek naar meer leden voor deze groep!

Werkgroep Wirdum-Eenum Energieplan!


Werkgroep Energieplan Eenum -Wirdum (februari 2022)

We zijn in Wirdum op zoek naar een aantal woningen die gebouwd zijn voor 1930. Deze woningen moeten een laag energielabel hebben.(liefst E, F of G ) Wij willen graag een EPA onderzoek doen naar een drietal van deze woningen. Dit onderzoek houdt in dat er gekeken gaat worden naar het energielabel van de woning en wat er nodig is om de woning beter te isoleren. Zo ook nog een woning die gebouwd is rond 1970 waar we ook een EPA onderzoek willen gaan doen. Deze onderzoeken en resultaten willen we gaan gebruiken om tot gemiddelden te komen van isolatiemaatregelen. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich melden bij eddie.rijnsewijn@ziggo.nl  Een EPA onderzoek vertegenwoordigd een waarde van 400,-- euro en levert u een officieel energielabel op en een isolatieplan voor uw woning. De kosten zijn voor de werkgroep. Wellicht gaan wij ook nog een aantal adressen benaderen die volgens ons geschikt zijn voor ons onderzoek. Graag voor 18 februari aangeven of u in aanmerking wilt komen voor het EPA onderzoek. In maart verwachten we de onderzoeken te kunnen uitvoeren en als u in aanmerking komt voor een EPA onderzoek vragen wij van de eigenaren anoniem de gegevens te mogen delen op b.v. een dorpsbijeenkomst.

Verder is de werkgroep naar aanleiding van de vorig jaar gehouden koffieochtenden bezig om een tweetal ochtenden te organiseren waarbij vooral informatie te krijgen zal zijn over isoleren van je woning en warmtepompen. Dit zal begeleid worden door deskundigen op deze gebieden. Binnenkort meer informatie hierover!

Werkgroep energieplannen

Eenum Wirdum


Wijk energieplan Eenum Wirdum (22 december 2021)

 Koffieochtenden en enquête

We hebben in oktober een paar koffieochtenden georganiseerd waar we met enkele dorpsbewoners hebben kunnen praten over alles wat er bij komt kijken om energiezuiniger te gaan leven. Uit de koffieochtenden kwamen vooral heel praktische vragen. Hoe kan ik mijn huis isoleren, hoeveel kost dat, hoeveel levert het op e.d.
Uit de enquête zijn geen opvallende zaken naar voren gekomen. Veel mensen geven aan geïnteresseerd te zijn in praktische zaken, zoals ook bleek uit de koffieochtenden.

Dorpsbrainstorm

De dorpsbrainstorm die we organiseerden op 26 oktober 2021 leverde weinig bezoekers op. We gaan de volgende keer duidelijker communiceren als er weer een activiteit is!

De presentatie van deze avond kunt u zien op de website van Wirdum, daar hebben we een apart kopje met alles over Duurzaam Wirdum Wirdum Energie Neutraal pagina

Waarom moeten we van het gas af? Wat moet er allemaal gebeuren om gasvrij te kunnen leven? Welke vragen zijn er? Welke zorgen, welke kansen zien we? Welke ideeën of plannen zijn er al in Wirdum en Eenum? Op deze avond zijn we in groepjes bij elkaar gaan zitten en hebben de kansen, randvoorwaarden en zorgen genoteerd.

De kansen die we zien zijn bijvoorbeeld:

Eemskanaal met turbine, combi levensloopbestendig maken en energiezuinig maken, hoge gasprijs

coöperatieve gedachten – draagvlak/opbrengsten, opbrengsten – voorzieningen in het dorp/leefbaarheid, gezamenlijke inkopen isolatiematerialen

Randvoorwaarden die genoemd werden:

goede ondersteuning + subsidiepot, installateurs + bouwbedrijven te weinig: wie doet het? genoeg schouders om dit voor elkaar te krijgen, voldoende draagvlak, voldoende actieve deelnemers, behoud leefbaarheid dorp

Zorgen die er zijn:

Bureaucratie, geen duidelijke informatie bijvoorbeeld m.b.t. subsidie, waarde van de woning na isolatie, motiveren van dorpelingen, mensen willen ontzorgd worden, let op: ruimte bieden voor andere mensen om mee te doen – verjonging, trage versterkingsoperatie, kosten, verbouwen, sociale cohesie, gemeente, congestie van het net

 

Afspraak met de gemeente

Met de gemeente wordt een intentie overeenkomst getekend, namens LOPEC, die ons vertegenwoordigd. We werken onder begeleiding van de Groninger Energie Koepel.

Dit is onze kans om zelf te bepalen hoe we energie besparen en opwekken, anders beslist de gemeente. Dit wordt een dorpsvisie op energie.

 

Activiteiten

We hebben plannen om verschillende informatiebijeenkomsten en excursies te organiseren over warmtepompen, zonnepanelen, isolatie, subsidiemogelijkheden, waterstof, kernenergie, (bio) gas uit rioolslib, verduurzamen en versterken. en om met iedereen die wil het We-Energy Game te spelen. Uitnodigingen hiervoor volgen.

Er is contact met Enexis om te bespreken wat er nodig is aan netverzwaring bij het lichtste (50% hybride warmtepompen) en en het zwaarste scenario (100% all electric)

 

Het Duurzame Huis in Middelstum

Als u zelf alvast meer informatie wilt kunt u een bezoek brengen aan Het duurzame Huis in Middelstum. Er is informatie over subsidies en leningen voor energiebesparing en duurzaamheid.

Hier heeft de gemeente een presentatie gemaakt in de vorm van posters van woningen die aardgasvrij zijn gemaakt met behulp van o.a. subsidies. De deelnemers zijn ook te benaderen als ambassadeur, twee woningen staan in Eenum. Ook is er een grote expositieruimte waar u voorbeelden kunt bekijken van duurzame verwarmingsinstallaties, isolatiematerialen, zonnepanelen enzovoort. De expositieruimte van de demowoning is op afspraak open op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur. U kunt een afspraak maken door een e-mail te sturen naar duurzamedemowoning@eemsdelta.nl. Hier een link van een filmpje gemaakt tijdens de opening: https://youtu.be/RGsSYsCA2w8

 

Werkgroep Duurzaam Eenum Wirdum

 


22 november 2021

Analyse resultaten enquête Wirdum en Eenum

Beste Wirdumers,

Hier vind u de uitslag en analyse van de onlangs gehouden enquête in Wirdum en Eenum!


27 oktober 2021

Beste Wirdumers,

26 Oktober is er een bewonersbijeenkomst geweest ever de energieplannen voor Wirdum en Eenum.
Ook is er al een tussentijdse presentatie geweest van de enquête die kort geleden in de dorpen is uitgedeeld.
U kunt deze alsnog tot en met 15 november invullen!
De tussentijdse enquête presentatie en de presentatie van 26 oktober vind u in de linkjes hieronder 

Enquete wirdum-eenum 26 oktober 2021.pdf

Presentatie bewonersavond 26 oktober 2021.pdf

Het energie team


Workshop Klimaatgesprekken in Garrelsweer.

Het klimaat verandert. Niet ergens in de toekomst, maar nu. En het recente rapport van IPPC geeft
aan dat het veel sneller dan gedacht veel erger wordt. Veel mensen maken zich daar zorgen over en
willen bijdragen aan een oplossing. Maar hoe dan? De workshopreeks van de stichting
Klimaatgesprekken helpt je op weg.
In de workshopreeks bespreek je met een kleine groep streekgenoten (maximaal 8 personen) wat je
kunt doen om je leven klimaatvriendelijker in te richten, op een manier die past bij wat jij wilt en kan.
Samen met de begeleiders (Sophie Ouboter en Jos Leuveld) en de andere deelnemers, denk je na
hoe je bewuste keuzes kunt maken en op jouw beurt anderen kunt inspireren. De thema’s die we
bespreken zijn 1: het klimaat en wij, 2: wonen, 3: voedsel, 4 reizen, 5: consumeren, 6: gesprekken
over het klimaat met je omgeving.
De insteek hierbij is: humor, hoop en handelingsperspectief. Hoe bedreigend de
klimaatveranderingen ook zijn, we gaan het niet redden met doemdenken en onszelf in de put
praten. Met elkaar kunnen we zorgen voor heel veel druppels op de gloeiende plaat. En daarnaast
hebben we uiteindelijk ook invloed op onze overheid en op de producten die de industrie levert.
De workshopreeks start op 12 october, aanvang 19:30.De volgende workshops zijn steeds 14 dagen
later; de laatste workshop uit de reeks is op 21 december. De workshops worden gehouden in Het
Oude Kerkje, Stadsweg 31 in Garrelsweer (vlakbij bushalte lijn 6 Groningen – Delfzijl). Opgeven kan
via de website van de stichting Klimaatgesprekken: www.klimaatgesprekken.nl. Je ontvangt een boek
en werkschrift. Klimaatgesprekken vraagt een bijdrage van € 45, - voor de zes workshops. Voor wie
deze bijdrage een te hoge drempel is, proberen we in overleg een andere afspraak maken.


Wirdum werkt aan het Wijk (Dorps) Energie Plan

Om ervoor te zorgen dat we in de toekomst droge voeten houden moet wereldwijd de temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius blijven. Om dit te bereiken zijn er wereldwijd klimaatafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het akkoord van Parijs.

Wat wij als Nederland hebben beloofd om te doen om hieraan bij te dragen is vastgelegd in het klimaatakkoord, hierin staat onder andere dat we stoppen met gebruik van aardgas, in 2050 moet iedereen van het aardgas af zijn. In 2030 moet al 20% van alle woningen van het aardgas af zijn. Hoe gemeenten dit gaan bereiken wordt beschreven in de warmtetransitievisie die iedere gemeente aan het eind van dit jaar, 2021, klaar moet hebben. Voor de dorpen en wijken die in 2030 al aardgasvrij worden moet gedetailleerder beschreven worden hoe dit gaat gebeuren, dit staat in het Wijk Energie uitvoeringsplan (WUP).

Met de WEP aanpak, wat staat voor Wijk Energie Plan, kunnen dorpen en wijken zelf aan de slag om een plan te maken. Het verschil tussen de WEP en de WUP is dat in de WEP we ook kijken hoe we de nog nodige energie lokaal duurzaam kunnen opwekken.

Er hebben zich inmiddels een aantal vrijwilligers aangemeld om mee te helpen aan de WEP aanpak. Er zijn al wat vrijwilligersbijeenkomsten geweest en we kunnen beginnen om het plan te maken. We zijn dus al een paar stappen op weg naar een WEP.


Het gaat erom dat wij als dorp zelf aangeven wat we wel en niet willen. Waar gaan we in de toekomst naar toe?
Dit jaar jaar willen we het volgende gaan oppakken:

  • samenstellen klankbordgroep
  • ophalen: kansen/zorgen/randvoorwaarden/ koppelkansen
  • energievisie: hoe komen we aan onze warmte, hoe wordt de energie opgewekt?
  • Energiecafés organiseren
  • Het spelen van het We Energy Game

Om uiteindelijk een breed gedragen plan te kunnen ontwikkelen waar we als dorpsbewoners achter kunnen staan. Uiteindelijk resulterend in een intentieovereenkomst met de gemeente Eemsdelta.

 

We worden in dit hele proces ondersteund door GrEK en we trekken samen op met Eenum, dat scheelt in menskracht en tijd. Wil je ook een bijdrage leveren door mee te denken/praten meld je dan aan bij eddie.rijnsewijn@ziggo.nl

Samen weten we meer en kunnen we meer. En draagvlak creëren in het dorp is een belangrijke zaak.

 

Namens de vrijwilligers van het WEP Wirdum.

Eddie Rijnsewijn


EAZ-Molentje gaat niet door

Velen van u weten nog van het bestaan van een werkgroepje voor energie genaamd Wirdum Energie Neutraal. Bij het stoppen van deze werkgroep kwam het verzoek van de gemeente om een pilot aan te vragen voor een EAZ molentje op de ijsbaan van Wirdum. Sindsdien is deze pilot onder de vlag van LOPEC verder verkend. Door meerdere oorzaken, waaronder ook corona, raakte de verkenning vertraagd. Sinds eind vorig jaar hebben we de zaak weer opgepakt en overleg gehad met gemeente, GREK(Groninger energiekoepel) en EAZ (bouwer van de molentjes). Het wachten was ook een beetje op de nieuwe ‘postcoderoosregeling’: de regeling die deelname aan dit soort projecten aantrekkelijk maakt. De nieuwe regeling is nu bekend en is beduidend beter dan de oude. Op één onderdeel na: kleine windmolens. Nu zitten we dus ondanks algemene verbetering van de spelregels met een project dat financieel niet meer haalbaar te maken is, voor u en voor LOPEC. Misschien dat de regeling op termijn nog wat wordt aangepast, maar voorlopig zit een EAZ-molentje er niet in.

We waren sowieso van plan om naast de molen ook zonnepanelen te plaatsen op de ijsbaan. De nieuwe postcoderoosregeling biedt een prima uitgangspunt voor dergelijke zonnepanelen. Voorlopig werken we dus verder aan ‘zon’, zonder ‘wind’. We zullen u hiervan op de hoogte houden.

Namens LOPEC,

Eddie Rijnsewijn


Help jij mee Wirdum warm te houden zonder aardgas?

Verder zonder aardgas
Tachtig procent van de woningen in Wirdum staat op de nominatie om verstevigd te worden. De voorbereidingen hiervoor komen langzaam op gang. Voor velen van ons zal het nog wel even duren voor er daadwerkelijk verbouwd gaat worden. Intussen kunnen we gaan nadenken over hoe we ons huis willen gaan verwarmen in de toekomst. Aangezien we in de toekomst van het gas af moeten is het nodig om na te denken over alternatieven. 

Vragen
Hoe gaan we straks ons huis verwarmen?
Hoe krijg ik nul op mijn energiemeter?
En wat gaan nieuwe energiebronnen me kosten?
Is het slim om gezamenlijk op te trekken of is het handiger om het ieder voor zich te gaan? Kortom ontzettend veel vragen waar we nu nog geen antwoord op hebben, maar waar eenieder een antwoord op zal moeten geven zodra uw huis aan de beurt is voor versterking of nieuwbouw. De gemeente heeft van het Rijk opdracht gekregen om per wijk of dorp energieplannen te maken. Het plan voor Wirdum zal in 2021 gemaakt worden.

Vinger in de pap
In dat plan kunnen we als inwoners zelf een flinke vinger in de pap hebben en we kunnen ervoor kiezen om zelf de touwtjes in handen te houden. Dan zijn we niet overgeleverd aan allerlei commerciële partijen, maar staan we samen sterk.
Daarom in nu het moment om met een kleine groep (4 a 5 mensen) te gaan onderzoeken hoe het energieplan voor het dorp eruit kan komen te zien. Willen we collectief gaan of juist niet, welke vormen van groene energie zijn passend in Wirdum. Hoe komen we als dorp het beste uit met het energieplan.

Meedoen?
Voor deze denktank zoeken we ongeveer 4 of 5 mensen. Wie is geïnteresseerd om mee te denken over het energieplan voor Wirdum?  Wie wil zich verdiepen in de duurzame energiemogelijkheden voor zijn of haar eigen huis?
Je inzet is voor de duur van ongeveer een jaar, een aantal uren per maand, kennis over duurzame energie is geen voorwaarde. We zoeken wel mensen die zich erin willen verdiepen. De groep wordt begeleid en ondersteund door een deskundige van GREK die ons met kennis en kunde zal bijstaan.

Dus ben je:
Benieuwd naar de alternatieve energie als het aardgas verdwijnt?
Bereid om je samen met een aantal anderen te verdiepen in de materie?
Een enthousiast samenwerker en kun je makkelijk contact maken?
Geïnteresseerd in duurzame energie in jouw woning en voor het dorp?
En wil je een bijdrage leveren aan het energieplan voor Wirdum?
Meld je dan aan via 0596 573422 of email naar eddie.rijnsewijn@ziggo.nl