Juli 2023

Input gevraagd voor de volgende dorpskrant: 'n doalders plekje

Voor de komende editie van onze Dorpskrant Rondom Wirdum hebben wij het thema “ 'n doalders plekje” , mijn fantastische plekje in het Nederlands. Wij vragen aan een ieder in Wirdum of zij zo’n plekje hebben, er iets over willen vertellen, of zelf er iets over willen schrijven. Denk bij een plekje  dicht bij huis, misschien zelfs in of om het huis (schuur bijvoorbeeld), of een plek wat verder weg, tijdens wandelen, of varen, of fietsen gespot, een plek die je raakt, maar wel in of met Wirdum te maken heeft.

Reageren kan door een mail te sturen aan ameevlam61@gmail.com.April 2022

Zin om deel uit te maken van de club die deze krant maakt?

Vind je het leuk om verhalen op te halen, stukken te schrijven, de nieuwtjes van Wirdum te verzamelen? Wij van de redactie kunnen wel wat extra denk- doe en schrijfkracht gebruiken! 

Wie zoeken we? Schrijvers en creatievelingen,

Die artikelen schrijven, op zoek gaan naar leuke verhalen, achtergrondinformatie, speuren naar nieuwtjes in en om het dorp, en ga zo maar door. Zo’n 8 keer per jaar houden we een creatieve sessie en bedenken we wat het thema en de inhoud van de krant wordt. 

Regelneven of -nichten 

Eens per kwartaal wordt de krant gedrukt en verspreid, voor de coördinatie zoeken we nog iemand. Welke regelpersoon wil dit doen? 

Mensenmensen met zakelijk inzicht We hebben adverteerders, waar we heel blij mee zijn, we zoeken nog iemand die met hen de contacten wil onderhouden. 

Speurneuzen en nieuwsgierige aagjes 

Er zijn verschillende nieuwsbronnen, sites, kranten. We zoeken nog iemand die deze wil doorspitten op nieuws voor Wirdum. Maar ook mensen die weten wat er in het dorp omgaat zijn nodig. 

 

Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren, we zijn een enthousiaste club mensen die met veel plezier samen iets moois neer zetten. Daar wil je toch bij horen? Neem gerust contact op met een van de redactieleden, bel of mail om eens te overleggen wat je wilt en kunt doen. Of mail aan db.wirdum@gmail.com

We kijken uit naar je berichtje

Over Rondom Wirdum

Wat doen ze?

Al sinds de oprichting in 1985 verzorgt Rondom Wirdum het nieuws en informatie voor en over Wirdum en omstreken. De krant wil een platform zijn voor iedereen en elke vereniging en instelling die een positieve bijdrage wil leveren aan het Wirdumer dorpsleven samen met deze website van Dorpsbelangen.

Al het actuele nieuws, fotoreportages, aankondigingen van evenementen en vergaderingen, alsmede een doorlopende agenda daarvan zullen op de website gepubliceerd worden.

Eerst waren we een stichting. Om de toekomst van de krant zeker te stellen zijn we in 2020/2021 in gesprek gegaan met de vereniging Dorpsbelangen om te onderzoeken of we onderdeel van de vereniging konden worden. Na enig onderzoek en goede afstemming zijn we daar uitgekomen. Vanaf 2021 zijn we verder gegaan als onafhankelijke redactie onder de vleugels van Dorpsbelangen en daar zijn we heel blij mee. Want we kunnen daardoor dat werk achter de schermen een stuk handiger organiseren.

Wie doet het?

Rondom Wirdum wordt gemaakt door een team van vrijwilligers. In de redactie zitten: Anita Slagter, Robert Spannenberg, Rina Kuin en Inge Wiersema. Opmaak: Peter J. Reese. Daarnaast zijn er een aantal Wirdumers die regelmatig kopij aanleveren.

Hoe en waar?

De krant verschijnt vier keer per jaar met artikelen over en interviews met dorpsgenoten, achtergrondverhalen bij het nieuws, ontwikkelingen met betrekking tot de versterking en dorpsvernieuwing. Nieuwe initiatieven zijn in ontwikkeling.

De krant wordt bezorgd in Wirdum, Garrelsweer en Loppersum. Een gewoon abonnement of een E-abonnement kost € 5,- per jaar. Buiten Wirdum wordt een porto- of bezorgtoeslag in rekening gebracht.

Rekeningnummer waar het abonnementsgeld naar toe mag:

NL85RABO 0337 250 065 t.n.v. Dorpskrant Rondom Wirdum onder vermelding van naam en adres. U bent abonnee totdat u het abonnement opzegt