Dorpsgenoot Henk de Wilde heeft een nieuwe website "Zoals Wirdum vroeger was" met historische foto's en ansichten van Wirdum. Henk is momenteel druk doende de pagina te vullen. Leuk dus om regelmatig op te kijken.  Klik hier voor deze site. 

Mevrouw Vledder-Bolhuis

Daarnaast heeft Henk ook foto's van mevrouw Vledder-Bolhuis gescand. Klik hier voor deze serie foto's. Mevr. Vledder heeft vrijwel haar hele leven wanneer dat mogelijk was gefotografeerd, dat begon in de oorlogsjaren totdat er geen films meer waren te verkrijgen. Na de oorlog heeft ze die periode ruimschoots ingehaald totdat het om gezondheidsredenen niet meer mogelijk was.

1964 Fromaborg