Brief Groninger Overheden Aan MEZK Verhoging Gaswinning 2021 2022
PDF – 157,1 KB 219 downloads

Reactie van de Groninger overheden op verhoging gaswinning Groningenveld (januari 2022)

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de reactie van de Groninger overheden op verhoging gaswinning Groningenveld 2021-2022

 

Met vriendelijke groet,

Marike Ensing

Communicatieadviseur Programma Aardbevingen de Baas

06 46881289


16 november 2021

Doe mee met de actie fakkel voor Groningen!

In Groningen voelden we al enige tijd de spanning oplopen. En inderdaad, na circa 20 ‘lichtere’ bevingen in de afgelopen anderhalve maand was daar vannacht de zware klapper: een beving 3.2 op de schaal van richter, nabij Garrelsweer. Honderden Groningers werden wakker geschud door een doffe dreun en een rammelend huis. Tot in Stad werd de beving gevoeld. De beving bij Garrelsweer valt in het rijtje van zwaarste gasbevingen die ooit zijn waargenomen in Groningen. In het bevingsgebied werd men weer eens met de neus op de feiten gedrukt. Groningen veilig? Een rustige ondergrond? Absoluut niet! Onder veel Groningers leeft een gevoel van onveiligheid – maar dat niet alleen, deze zware beving toont aan dat het in Groningen nog altijd daadwerkelijk niet veilig is!

Ondertussen lezen we berichten over het mogelijk verder opendraaien van de gaskraan, en verloopt de versterkingsoperatie véél te traag. Zo’n 27.000 woningen in het gebied moeten beoordeeld worden op veiligheid, maar circa 8% is hiervan inmiddels afgerond. Maar ook de schade afhandeling verloopt langzaam en is onnodig ingewikkeld gemaakt. Toch zullen er na de beving van vannacht weer honderden nieuwe schademeldingen op de alsmaar grotere dossierstapel belanden.

Het probleem in Groningen is geen juridisch en/of technisch probleem, het gaat hier om het levensgenot van mensen. Zij verdienen – op z’n minst – een veilig thuis. We blijven daarom strijden voor een rechtvaardige en ruimhartige afhandeling van de gaswinningsproblematiek in Groningen. De Groninger Bodem Beweging vindt het tijd om nogmaals een signaal af te geven, en daarom vragen we bewoners in de kern van het bevingsgebied om mee te doen aan onze fakkelactie. Laten we er samen voor zorgen dat de problemen in Groningen nu eindelijk óók in Den Haag urgent worden. Het is tijd om de noodklok te luiden!

 

Woon je in de kern van het aardbevingsgebied? Doe mee met de fakkel voor Groningen!

Brand woensdag 17 november om klokslag 17:30 een fakkel voor je huis. Het liefst natuurlijk samen met je buren. Wij hebben de kerken in de buurt gevraagd om ons bij te staan door om half 6 de noodklok te luiden.Heb jij een fakkel voor Groningen aangestoken? Maak het kenbaar op social media door zoveel mogelijk foto’s te delen onder de hashtag #FakkelvoorGroningen.Wil je meedoen met de actie?
Voor inwoners rondom Loppersum heeft de Groninger Bodem Beweging fakkels kunnen regelen. Ben je niet in de gelegenheid om een fakkel op te halen, of zijn ze op? Natuurlijk volstaat een kaars óf zaklamp ook! Op deze adressen kun je woensdagmiddag op de aangegeven tijden een fakkel ophalen:

 

Hotel Spoorzicht in Loppersum – van 12:00 tot 16:00
Molenweg 11, Loppersum
De kerk in Wirdum – van 12:00 tot 16:00
Kerkeweg 24, Wirdum
Het Oude kerkje in Garrelsweer – van 12:00 tot 15:00
Stadsweg 31, Garrelsweer
Dorpshuis Bij Jacobus in Zeerijp – van 12:00 tot 16:00
Borgweg 7/9, Zeerijp
De kerk in Eenum – van 12:00 tot 16:00
IJzerbaan 14, Eenum

 

 


Onafhankelijke inwonersondersteuners

In het gebied van de oude gemeente Loppersum zijn twee onafhankelijke inwonersondersteuners vanuit de gemeente Eemsdelta aan het werk.

Zij ondersteunen u wanneer u problemen ervaart op emotioneel, lichamelijk en sociaal gebied als gevolg van de aardbevingen.

 

 

De onafhankelijke inwonersondersteuners:

  • bieden u een luisterend oor
  • ondersteunen u bij het vinden van oplossingen
  • zoeken samen met u naar antwoorden en, als dat nodig is, naar hulpverlening

Voor de dorpen Wirdum en Garrelsweer is er een nieuwe onafhankelijke inwonersondersteuner actief. Haar naam is Elsbeth Baas. Ze is te bereiken via elsbeth.baas@eemsdelta.nl of via telefoonnummer 06-22736153.


Inwoners Loppersum en Appingedam kunnen vergoeding waardedaling aanvragen

Huiseigenaren in de gemeenten Loppersum en Appingedam kunnen een vergoeding aanvragen voor de waardedaling van hun woning. Iedereen wordt hierover geïnformeerd per post op huisniveau.

De waardedalingsregeling is één van de schadevergoedingen die bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kan worden geclaimd. Een vergoeding voor fysieke schade kon al worden aangevraagd en begin volgend jaar komt daar ook de vergoeding voor immateriële schade bij.

 

120.000 eigenaren

In totaal komen ruim 120.000 Groningers in aanmerking voor een vergoeding voor de lagere waarde van hun huis. De woningen zijn in de praktijk de afgelopen acht jaar wellicht niet in waarde gedaald, maar de waarde is vergeleken met andere plekken in Nederland minder gestegen door de aardbevingsproblematiek. Dat verschil wordt nu gecompenseerd.

Als iemand tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 een huis heeft verkocht of gekocht, wordt de waardedaling berekend over die periode. Volgens het IMG bezat negentig procent van de huidige woningeigenaren het huis ook al in augustus 2012.

 

Per postcodegebied

De waardedaling wordt bepaald per postcodegebied. De percentages lopen uiteen van maximaal 18,4 procent op bepaalde postcodes in Loppersum tot minimaal 2,7 procent waardeverschil op sommige plekken in Oldambt of de voormalige gemeenten Zuidhorn en De Marne. Dit percentage is het verschil tussen de huidige waarde van een woning met de waarde die de woning had moeten hebben. In een rekenvoorbeeld ziet dat er zo uit:

 

De woning heeft een WOZ-waarde van 175.000 euro op 1 januari 2019 en is in eigendom vanaf 16 augustus 2012 tot 1 januari 2019. De waardedaling in dit fictieve voorbeeld is 7,25 procent. Dan was de WOZ-waarde zonder aardbevingen 175.000 euro / (100% - 7,25%) = 188.679 euro geweest. Het IMG moet dan dus 13.679 euro aan waardedaling uitkeren. Daar komt nog de wettelijke rente bovenop.

 

De waardedalingsregeling wordt gefaseerd ingevoerd omdat de aantallen zo groot zijn. Vanaf 1 november mogen huiseigenaren in de gemeente Groningen en Het Hogeland hun vergoeding aanvragen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen ook huiseigenaren in de andere gemeenten zich melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

 


https://bevinggevoeld.nl/gasbevingen/content/adresdata.php?postcode=9917PK&huisnummer=2&huisletter=&toevoeging=

 

Het is mogelijk om op de site www.bevinggevoeld.nl  het bevingspaspoort van jouw woning te bekijken. Bovenstaande link is het adres van het dorpshuis aan de Fromaweg 2

Op de foto zie je rode, blauwe en grijze bolletjes van aardbevingen die Wirdum als epicentrum hadden.


Ondersteuning bij afhandeling mijnbouwschade tijdens corona

We leven momenteel in een rare tijd waarin er veel op ons allen afkomt. We moeten wennen aan een situatie die afwijkt van het leven dat we gewend waren. Bewonerssteunpunt Stut-en-Steun staat echter onverminderd klaar voor mijnbouwgedupeerden. De medewerkers werken weliswaar thuis en fysiek afspreken, aanwezig zijn bij inspecties en het houden van inloopspreekuren is momenteel niet mogelijk. Veiligheid staat voorop en om die reden houdt Stut-en-Steun zich strikt aan de regels die zijn opgesteld door RIVM en het kabinet. Gelukkig kunnen bewoners via telefoon en mail gewoon ondersteuning krijgen. Ze hoeven daarom zeker niet te schromen om ook, of juist in deze tijd contact met Stut-en-Steun op te nemen voor hulp en ondersteuning bij de afhandeling van mijnbouwschade.

Wat is Stut-en-Steun?
Stut-en-Steun is een onafhankelijk bewonerssteunpunt voor iedereen die schadelijke gevolgen ondervindt van de mijnbouwactiviteiten in Groningen. Stut-en-Steun bestaat bijna 4 jaar en is opgericht door de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad. Stut-en-Steun biedt kosteloos ondersteuning in de processen rond schademelding, schadeafhandeling, versterken en waardedaling. Het steunpunt helpt zowel huiseigenaren als huurders met het opstellen van een zienswijze of bezwaarschrift of het voorbereiden van bijvoorbeeld een gesprek, inspectie of hoorzitting. Als het contact tussen gedupeerde en NAM, NCG of TCMG vastloopt, biedt Stut-en-Steun ondersteuning om het proces weer in beweging te krijgen. Stut-en-Steun biedt haar ondersteuning kosteloos aan en is daardoor laagdrempelig voor mensen die deze steun goed kunnen gebruiken.

https://www.stutensteun.nl/

Stut-en-Steun
Spoorbaan 1
9901 DD Appingedam (tijdens coronacrisis geen bezoekadres)
050-2112044
welkom@stutensteun.nl