Onafhankelijke inwonersondersteuners

In het gebied van de oude gemeente Loppersum zijn twee onafhankelijke inwonersondersteuners vanuit de gemeente Eemsdelta aan het werk.

Zij ondersteunen u wanneer u problemen ervaart op emotioneel, lichamelijk en sociaal gebied als gevolg van de aardbevingen.

 

 

De onafhankelijke inwonersondersteuners:

  • bieden u een luisterend oor
  • ondersteunen u bij het vinden van oplossingen
  • zoeken samen met u naar antwoorden en, als dat nodig is, naar hulpverlening

Voor de dorpen Wirdum en Garrelsweer is er een nieuwe onafhankelijke inwonersondersteuner actief. Haar naam is Elsbeth Baas. Ze is te bereiken via elsbeth.baas@eemsdelta.nl of via telefoonnummer 06-22736153.


Inwoners Loppersum en Appingedam kunnen vergoeding waardedaling aanvragen

Huiseigenaren in de gemeenten Loppersum en Appingedam kunnen een vergoeding aanvragen voor de waardedaling van hun woning. Iedereen wordt hierover geïnformeerd per post op huisniveau.

De waardedalingsregeling is één van de schadevergoedingen die bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kan worden geclaimd. Een vergoeding voor fysieke schade kon al worden aangevraagd en begin volgend jaar komt daar ook de vergoeding voor immateriële schade bij.

 

120.000 eigenaren

In totaal komen ruim 120.000 Groningers in aanmerking voor een vergoeding voor de lagere waarde van hun huis. De woningen zijn in de praktijk de afgelopen acht jaar wellicht niet in waarde gedaald, maar de waarde is vergeleken met andere plekken in Nederland minder gestegen door de aardbevingsproblematiek. Dat verschil wordt nu gecompenseerd.

Als iemand tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 een huis heeft verkocht of gekocht, wordt de waardedaling berekend over die periode. Volgens het IMG bezat negentig procent van de huidige woningeigenaren het huis ook al in augustus 2012.

 

Per postcodegebied

De waardedaling wordt bepaald per postcodegebied. De percentages lopen uiteen van maximaal 18,4 procent op bepaalde postcodes in Loppersum tot minimaal 2,7 procent waardeverschil op sommige plekken in Oldambt of de voormalige gemeenten Zuidhorn en De Marne. Dit percentage is het verschil tussen de huidige waarde van een woning met de waarde die de woning had moeten hebben. In een rekenvoorbeeld ziet dat er zo uit:

 

De woning heeft een WOZ-waarde van 175.000 euro op 1 januari 2019 en is in eigendom vanaf 16 augustus 2012 tot 1 januari 2019. De waardedaling in dit fictieve voorbeeld is 7,25 procent. Dan was de WOZ-waarde zonder aardbevingen 175.000 euro / (100% - 7,25%) = 188.679 euro geweest. Het IMG moet dan dus 13.679 euro aan waardedaling uitkeren. Daar komt nog de wettelijke rente bovenop.

 

De waardedalingsregeling wordt gefaseerd ingevoerd omdat de aantallen zo groot zijn. Vanaf 1 november mogen huiseigenaren in de gemeente Groningen en Het Hogeland hun vergoeding aanvragen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen ook huiseigenaren in de andere gemeenten zich melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

 


 

Steunpunten openen deuren in Appingedam en Loppersum

In september opent het IMG steunpunten in Appingedam en Loppersum. De steunpunten zijn een aantal dagdelen per week open voor inwoners met algemene vragen over mijnbouwschade en schaderegelingen. Het is de bedoeling om in de loop van het jaar ook in andere aardbevingsgemeenten steunpunten te openen.

De steunpunten openen juist nu hun deuren omdat per september de waardedalingsregeling van start gaat in Appingedam en Loppersum. In het steunpunt zijn zaakbegeleiders van het IMG aanwezig die vragen kunnen beantwoorden over de schadeafhandeling, toelichting kunnen geven op de waardedalingsregeling en bijvoorbeeld ook ondersteuning kunnen bieden bij het doen van een aanvraag voor de regeling. Daarnaast is het een plek waar inwoners hun verhaal kunnen doen.

Appingedam

In Appingedam is het steunpunt in het ASAW gebouw aan de Burgemeester Klauckelaan 16. Vanaf 2 september zijn inwoners welkom op woensdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur en op donderdag van 16:00 tot 20:00 uur.

Loppersum

Ook in Loppersum gaat het steunpunt op 2 september van start. Elke woensdagochtend van 09:00 tot 13:00 uur en iedere vrijdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur zijn inwoners welkom in Ons Dorpshuis, Wirdumerweg 21.

Aanmelden is op beide locaties niet nodig. Uiteraard houden we ons wel aan alle coronamaatregelen, waaronder het houden van 1,5 meter afstand.

Steunpunten in andere aardbevingsgemeenten

De ervaringen bij de steunpunten in Appingedam en Loppersum gebruikt het IMG voor de nog op te richten steunpunten in de andere aardbevingsgemeenten. De steunpunten gaan ook een rol spelen bij de uitvoering van de regeling voor de vergoeding van immateriële schade. Deze regeling gaat in 2021 van start.

 


Smartengeld voor duizenden Groningers uit bevingsgebied. Niet voor schade aan het huis, maar voor persoonlijk leed

Enkele tienduizenden bewoners van het aardbevingsgebied kunnen vanaf begin volgend jaar aanspraak maken op smartengeld. Het bedrag is maximaal 5000 euro per persoon.

Dat blijkt uit de contouren van de nieuwe regeling die het Instituut voor Mijnbouwschade Groningen (IMG) vandaag heeft gepubliceerd. De regeling komt naast de vergoeding van aardbevingsschade en waardalingen van huizen in het bevingsgebied, die ook door het IMG worden uitgevoerd.

De regeling heeft alleen betrekking op immateriële schade zoals leed, verdriet en gederfde levensvreugde veroorzaakt door de gaswinning door de NAM. Voor overheidsfalen, ellende veroorzaakt in het aardbevingsgebied door de overheid, wordt niets uitgekeerd. ,,Of er een vorm van genoegdoening moet komen naar aanleiding van het handelen van de overheid is aan de politiek’’, zegt het IMG diplomatiek.

Iedereen kan aanvragen

Aanvragen voor smartengeld kunnen vanaf begin volgend jaar worden ingediend. ,,Iedereen kan een aanvraag doen. We kijken dan bijvoorbeeld naar de plek waar mensen wonen, de omvang van de schade aan hun woning en de duur van de afhandeling daarvan. Ook speelt het een rol of de woning in het versterkingsprogramma zit en of de bewoners ooit een melding hebben gedaan van een acuut onveilige situatie in hun huis’’, zegt Jouke Schaafsma van het IMG.

Er moet ook een persoonlijke vragenlijst worden ingevuld - die wordt op dit moment nog ontwikkeld door psychologen. Desgewenst kunnen aanvragers ook een gesprek vragen met het IMG om hun verzoek toe te lichten. Het instituut besluit vervolgens of iemand 1500, 3000 of 5000 euro smartengeld krijgt. Alleen bij uitzonderlijke en heel schrijnende gevallen wordt er een hoger bedrag overgemaakt.

Kinderen

Hoeveel krijgen kinderen? ,,Dat weten we op dit moment nog niet. Dat is één van de dingen waar we nog mee bezig zijn’’, aldus de woordvoerder.

De verwachting is dat een aanvraag binnen enkele maanden wordt afgewikkeld. Wanneer dertigduizend Groningers gemiddeld 3000 euro ontvangen, kost de regeling 90 miljoen euro. Volgens het IMG is de regeling uniek voor Nederland.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaalde december vorig jaar in een hoger beroep dat bewoners in het gasgebied recht hebben op een vergoeding wegens het gemis aan woongenot wanneer ze tenminste één keer schade hebben geleden. Bij twee schades is er volgens het hof recht op smartengeld. Dat zou minimaal 2500 euro per persoon moeten zijn.

 


https://bevinggevoeld.nl/gasbevingen/content/adresdata.php?postcode=9917PK&huisnummer=2&huisletter=&toevoeging=

 

Het is mogelijk om op de site www.bevinggevoeld.nl  het bevingspaspoort van jouw woning te bekijken. Bovenstaande link is het adres van het dorpshuis aan de Fromaweg 2

Op de foto zie je rode, blauwe en grijze bolletjes van aardbevingen die Wirdum als epicentrum hadden.


Ondersteuning bij afhandeling mijnbouwschade tijdens corona

We leven momenteel in een rare tijd waarin er veel op ons allen afkomt. We moeten wennen aan een situatie die afwijkt van het leven dat we gewend waren. Bewonerssteunpunt Stut-en-Steun staat echter onverminderd klaar voor mijnbouwgedupeerden. De medewerkers werken weliswaar thuis en fysiek afspreken, aanwezig zijn bij inspecties en het houden van inloopspreekuren is momenteel niet mogelijk. Veiligheid staat voorop en om die reden houdt Stut-en-Steun zich strikt aan de regels die zijn opgesteld door RIVM en het kabinet. Gelukkig kunnen bewoners via telefoon en mail gewoon ondersteuning krijgen. Ze hoeven daarom zeker niet te schromen om ook, of juist in deze tijd contact met Stut-en-Steun op te nemen voor hulp en ondersteuning bij de afhandeling van mijnbouwschade.

Wat is Stut-en-Steun?
Stut-en-Steun is een onafhankelijk bewonerssteunpunt voor iedereen die schadelijke gevolgen ondervindt van de mijnbouwactiviteiten in Groningen. Stut-en-Steun bestaat bijna 4 jaar en is opgericht door de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad. Stut-en-Steun biedt kosteloos ondersteuning in de processen rond schademelding, schadeafhandeling, versterken en waardedaling. Het steunpunt helpt zowel huiseigenaren als huurders met het opstellen van een zienswijze of bezwaarschrift of het voorbereiden van bijvoorbeeld een gesprek, inspectie of hoorzitting. Als het contact tussen gedupeerde en NAM, NCG of TCMG vastloopt, biedt Stut-en-Steun ondersteuning om het proces weer in beweging te krijgen. Stut-en-Steun biedt haar ondersteuning kosteloos aan en is daardoor laagdrempelig voor mensen die deze steun goed kunnen gebruiken.

https://www.stutensteun.nl/

Stut-en-Steun
Spoorbaan 1
9901 DD Appingedam (tijdens coronacrisis geen bezoekadres)
050-2112044
welkom@stutensteun.nl