Het boek van Wirdum weer een stap dichterbij

Het heeft even geduurd, maar nu is het zo ver. Het manuscript van het boek over de geschiedenis van ons dorp is klaar. De teksten zijn geredigeerd, de foto's zijn uitgezocht en er is een eerste ontwerp door de drukker gemaakt.

Het boek wordt uitgegeven bij de Stichting Uitgaven Noord Groningen te Warffum. Een geplande bijeenkomst met betrokkenen bij drukkerij Sikkema in die plaats kon vanwege de Corona crisis niet doorgaan. Geen feestelijkheden dus bij deze belangrijke mijlpaal.

Wanneer het boek te bestellen is en in de winkels ligt is nog niet te zeggen. Financiering en productie vragen nog de nodige tijd.

Toch willen we vast een tipje van de sluier oplichten.

Het boek krijgt de titel:

Wirdum

Grasduinen en schelpen zoeken

 

En dat heeft alles te maken met het ontstaan van ons dorp zo'n dikke tweeduizend jaar geleden.

Vruchtbare kwelders die bij stormvloed veranderden in onafzienbare watervlaktes waar de eerste pioniers hun boerderijen bouwden op verhogingen in het landschap aan de monding van de Fivel.

Het boek gaat over onze dubbele wierde in dat landschap, die in de loop van duizenden jaren veranderde in het Wirdum van nu. In die geschiedenis vonden wij de schelpen die de parels verbergen die dit boek tot een uniek document maken. 

Een boek vol verhalen en foto's waarin het, naar wij hopen, lekker grasduinen zal zijn.

We houden u op de hoogte.

 

Toy van Nulck

Henk de Wilde

Judith Zijlstra