Op zaterdag 21 november 2020 verschijnt het boek

“Wirdum. Grasduinen en Schelpenzoeken”.

Een bijzonder kijk- en leesboek over de geschiedenis van het Groningse dorp Wirdum. Het is een unieke uitgave.

De gekozen opzet maakt het boek aantrekkelijk voor een breed publiek. Het schetst een beeld van hoe het leven zich voltrok in een Gronings wierdendorp. Het boek zal daarom niet alleen de inwoners en oud-inwoners van Wirdum aanspreken maar ook de bewoners van soortgelijke dorpen in de provincie.

Auteurs zijn Toy van Nulck, Henk de Wilde en Judith Zijlstra. Gedurende vijf jaren verdiepten zij zich in de boeiende historie van Wirdum. Over hun boek zeggen de auteurs: “Een boek om in te grasduinen en, naar wij hopen, om te genieten van de parels die we vonden in de schelpen die we verzamelden”. Het boek wordt gedrukt in een buitengewoon formaat (23,5 x 28 cm). Op de omslag staat een verbeelding van Wirdum gemaakt door beeldend kunstenaar Antje Sonnenschein.

Het bijzondere boek heeft een omvang van 136 pagina’s. De gevarieerde tekst is rijk geïllustreerd met veel oude foto’s.

Het boek wordt uitgegeven in samenwerking met de Stichting Uitgaven Noord-Groningen en Drukkerij Sikkema te Warffum.

 

 


Beknopt overzicht van de inhoud

De geschiedenis van Wirdum wordt op overzichtelijke wijze in 7 hoofdstukken gepresenteerd. De auteurs gaan op zoek naar sporen uit het rijke verleden. Ze lazen boeken, doken in archieven, oude geschriften, kranten en websites en vonden tal van wetenswaardigheden. De auteurs laten de rijke geschiedenis van een bijzonder dorp op geheel eigen wijze tot leven komen.

 

De inhoud is als volgt:

 I. Het dorp Wirdum

Een verhaal over het ontstaan van het dorp, de waterlopen zoals het Wirdumermaar en het Damsterdiep en de straten en wegen. Maar ook Eekwerd komt aan de orde.

II. Borgen en boerderijen

Door de eeuwen heen werd Wirdum omringd door borgen, edele heerden en boerderijen. Allemaal worden ze er uitgelicht, zoals de Fromaborg, Bolhuis en natuurlijk Rusthoven, Op ter Borg met z’n prachtige duiventil, Steenhuisheerd, Heerkenheerd en vele anderen.

III. Middenstand en arbeiders

In het verleden had Wirdum een florerende middenstand en woonden er veel arbeiders. In 1950 waren er maar liefst 50 winkels in het dorp. Dit alles is beschreven aan de hand van verhalen van oud inwoners en aangevuld met zeldzaam beeldmateriaal.

IV. Bedrijven en bedrijvigheid

Van oudsher was Wirdum een bedrijvig dorp. In dit hoofdstuk worden de bedrijven en de bedrijvigheid in beeld gebracht, zoals de bekende steenfabriek Rusthoven, het afgraven van de wierde en de verdwenen molen aan de Wirdumerweg.

V. Kerk en religie

In de middeleeuwen werd de kerk van Wirdum gebouwd. Daarmee is de kerk het oudste gemeenschapshuis in het dorp. Bijzonder is dat er een 13de -eeuwse priesterzerk bewaard is gebleven. Bij de kerk stond een toren die in 1878 is afgebroken. In dit hoofdstuk wordt verteld hoe het met kerk en godsdienst door de eeuwen heen is gegaan.

VI. Onderwijs

Een terugblik op meer dan duizend jaar onderwijs in Wirdum. Van het bezoek van de missionaris Liudger en de bard Bernlef in 779 tot de definitieve sluiting van de school aan de Stadsweg in 2016. Met veel typische klassenfoto’s waarvan de oudste in 1887 werd gemaakt bij de opening van de toen nieuwe school aan het Kerkepad.

VII. Sport, spel en cultuur

In dit hoofdstuk staat de geschiedenis van het verenigingsleven centraal. Sportverenigingen zoals de ijsclub die al in 1887 werd opgericht, maar ook de begrafenisvereniging, de pluimvee vereniging en de visclub. Het belang van Dorpsbelangen en de dorpskrant voor de gemeenschap komt aan bod en de functie die de cafés en later het dorpshuis hadden voor het dorpsleven.


Beperkte oplage, aantrekkelijke prijs!

Verzeker u van een exemplaar van dit boek en stuur de intekenbon in. 

Tot en met 18 oktober 2020 geldt voor dit waardevolle boek een intekenprijs van € 22,50.

Profiteer van deze bijzondere aanbieding! Nadien is de prijs € 29,50.

Wanneer u nu intekent voor het boek, dan bent u er zeker van een exemplaar tegen de intekenprijs te ontvangen. Reserveren is ook belangrijk voor het bepalen van de oplage. Het zou jammer zijn om achteraf mensen te moeten teleurstellen.

 

NB

  • De bestelde boeken kunt u op zaterdag 21 november tussen 15.30 en 17.00 uur ophalen in de kerk te Wirdum, Kerkeweg 24 of in de week daarna, 23 tot 28 november, bij de fam. van Nulck, Eekwerderpad 5 te Wirdum. Wilt u de boeken toegezonden krijgen dan betaalt u € 5,50 per boek extra als bijdrage in de verzend- en portokosten.
  • Vul de totaalprijs van uw bestelling in op het intekenformulier.
  • Vergeet niet uw naam, adres en banknummer op het intekenformulier te zetten!

 

U kunt het boek bestellen via de website:

https://uitgavennoordgroningen.nl/bestelbon-wirdum/ 

of scan de QR-code:Brochure boek Wirdum gepresenteerd

Wirdum – Op vrijdag 25 september jl. is de brochure van het boek ‘Wirdum. Grasduinen en schelpen zoeken’ officieel gepresenteerd. Auteurs Toy van Nuck, Henk de Wilde en Judith Zijlstra namen het eerste exemplaar in ontvangst en gingen samen op de foto. Voor de auteurs een bijzonder moment. Toy van Nulck: “We zijn er vijf jaar mee bezig geweest en zijn erg blij dat het boek op zaterdag 21 november a.s. verschijnt”.

 

Bijzonder boek

De drie auteurs hebben zich gedurende de afgelopen vijf jaar verdiept in de boeiende historie van het wierdedorp Wirdum. Over hun boek zeggen ze: “Het is geen diepgravend onderzoek naar de geschiedenis van ons dorp, maar een boek om in te grasduinen en, naar wij hopen, om te genieten van de parels die we vonden in de schelpen die we verzamelden”. En dat laatste is niet te veel gezegd. Het is een bijzonder kijk- en leesboek geworden over de geschiedenis van hun dorp. Het boek wordt gedrukt in een buitengewoon formaat (23,5 x 28 cm) en telt 136 pagina’s. Op de omslag staat een prachtig dorpsgezicht van Wirdum, speciaal voor het boek gemaakt door beeldend kunstenaar Antje Sonnenschein die in Wirdum woont.

Toy van Nulck:“We hebben geprobeerd een aantrekkelijk boek te maken voor een breed publiek. Er zijn veel historische foto’s uit de enorme collectie van Henk de Wilde in opgenomen. Het boek zal elke inwoner en oud-inwoner van Wirdum en inwoners van omliggende gemeenten als Loppersum en Appingedam zeker aanspreken. Maar ook anderen vinden veel van hun gading in dit boek”. Het wordt op niet commerciële basis uitgegeven in samenwerking met Stichting Uitgaven Noord-Groningen te Warffum.

 

Beknopt overzicht van de inhoud

In het boek wordt de geschiedenis van Wirdum op overzichtelijke wijze in 7 hoofdstukken gepresenteerd. De auteurs gaan op zoek naar sporen uit het rijke verleden. Ze lazen boeken, gingen grasduinen in archieven, oude geschriften, kranten en websites en vonden tal van wetenswaardigheden. De auteurs laten de rijke geschiedenis van een bijzonder dorp op geheel eigen wijze tot leven komen.

Het boek vertelt het verhaal over het ontstaan en de ontwikkeling van Wirdum. Er is specifiek aandacht voor de borgen en de boerderijen, de arbeiders en de middenstand, de bedrijven en de bedrijvigheid, kerk en religie, het onderwijs en sport, spel en cultuur. Daaruit blijkt dat Wirdum een boeiende geschiedenis kent en nog steeds een actief dorpsleven heeft. Toy van Nulck: “We hebben veel plezier beleefd aan het maken van dit boek. Vooral de contacten met mensen die foto’s en verhalen hebben aangeleverd waren leuk. Dan merk je dat inwoners en oud-inwoners trots zijn op dit dorp”. De brochure wordt binnenkort huis aan huis bezorgd in Wirdum en omgeving.

Het boek is digitaal te bestellen op https://uitgavennoordgroningen.nl/wirdum/ en kost in de voorverkoop € 22,50. Na verschijning is de prijs € 29,50. De boekpresentatie wordt gehouden in de kerk van Wirdum op 21 november 2020.

 

© Foto Peter Reese

 


Boek over Wirdum verschijnt 21 november

Het boek “Wirdum, grasduinen en schelpen zoeken” is bijna gereed en de proefdruk ziet er alvast veelbelovend uit! We zijn met de laatste correctieronde bezig en dan gaat het boek definitief naar de drukker.

Het is een bijzonder kijk- en leesboek geworden over de geschiedenis van ons dorp vanaf het ontstaan zo'n 500 jaar v.C. tot aan het begin van de eenentwintigste eeuw.

Het boek omvat 130 pagina's, verluchtigd met 268 historische foto's. Op het omslag prijkt een sprankelende impressie van Wirdum. Deze is door beeldend kunstenaar Antje Sonnenschein speciaal voor deze uitgave gemaakt.

 Aan de hand van zeven hoofdstukken word je als lezer meegenomen in het dorpsleven van weleer:

Het dorp Wirdum. Borgen en boerderijen. Arbeiders en middenstand. Bedrijven en bedrijvigheid. Kerk en religie. Onderwijs. Sport, spel en cultuur.

Dit bijzondere kijk- en leesboek is bedoeld om lekker in te grasduinen en te genieten van verhalen, anekdotes, gebeurtenissen en vooral van heel veel bijzondere foto's.

 

“Wirdum, grasduinen en schelpen zoeken” zal op 21 november uitkomen. Binnenkort zal er een aanbiedingsfolder in ons dorp huis aan huis verspreid worden waarin u bij voorintekening het boek tegen een gereduceerde prijs kunt bestellen. Ook op de website www.wirdum-gn.com zal er de nodige aandacht aan besteed worden.

Een boek om te hebben, maar ook een waardevol geschenk met het oog op de komende feestdagen.

 

Op basis van de voorintekening zal er eenmalig een oplage worden gedrukt. Op is op dus wees er op tijd bij!