Wat doen ze?

Al vijfendertig jaar nieuws en informatie voor en over Wirdum en omstreken. De krant wil een platform zijn voor iedereen en elke vereniging en instelling die een positieve bijdrage wil leveren aan het Wirdumer dorpsleven. Dit jaar gaan we samenwerken met de website van Dorpsbelangen, www.wirdum-gn.com

Al het actuele nieuws, fotoreportages, aankondigingen van evenementen en vergaderingen, alsmede een doorlopende agenda daarvan zullen op de website gepubliceerd worden.

Wie doet het?

Rondom Wirdum wordt gemaakt door een team van vrijwilligers. In de redactie zitten: Corine Jansen, Toy en Detty van Nulck, Anita Slagter, Robert Spannenberg, Rina Kuin en Inge Wiersema. Daarnaast zijn er een aantal Wirdumers die regelmatig kopij aanleveren.

Hoe en waar?

De krant verschijnt vier keer per jaar met artikelen over en interviews met dorpsgenoten, achtergrondverhalen bij het nieuws, ontwikkelingen met betrekking tot de versterking en dorpsvernieuwing. Nieuwe initiatieven zijn in ontwikkeling.

De krant wordt bezorgd in Wirdum, Garrelsweer en Loppersum. Een gewoon abonnement of een E-abonnement kost € 5,- per jaar. Buiten Wirdum wordt een porto- of bezorgtoeslag in rekening gebracht.