Moi Loppersum!; een digitaal monument

Na dertig jaar is het einde van de zelfstandige gemeente Loppersum in zicht. Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente op in de nieuwe gemeente Eemsdelta, samen met de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Om iets blijvends achter te laten, heeft de gemeenteraad besloten een digitaal platform te maken, waar (oud)inwoners een herinnering in beeld achter kunnen laten: Moi Loppersum! Voor huidige inwoners, hun (klein)kinderen en oud-inwoners, maar ook voor de toekomstige inwoners van de gemeente Eemsdelta.

Een herinnering aan 30 jaar gemeente Loppersum 

“De herindeling is voor ons een belangrijk moment om bij stil te staan”, zegt burgemeester Hans Engels “We kijken vooruit, maar blikken tegelijkertijd ook terug op onze prachtige gemeente. Om ervoor te zorgen dat mooie herinneringen van de zeventien dorpen in onze gemeente niet verloren gaan, hebben we een digitale plek ontwikkeld waar (oud)inwoners, bedrijven, verenigingen en andere (maatschappelijke) organisaties herinneringen met elkaar kunnen delen. Zo hebben we straks een ‘digitaal monument’ waar we met trots en blijdschap en wellicht soms met weemoed terug kunnen blikken op dertig jaar gemeente Loppersum.”

Samen vertellen we het verhaal 

Mensen kunnen hun eigen herinneringen delen via www.moiloppersum.nl. Zo vertellen zij samen het verhaal van dertig jaar gemeente Loppersum, waar het zo fijn wonen, werken en recreëren is, met alles waar zij trots op zijn. Zo kan men foto’s en filmmateriaal uploaden van het open landschap, de molens, monumenten, kerken en andere gebouwen in bijvoorbeeld uw dorp. Maar denk ook aan herinneringen aan evenementen, sportactiviteiten en bijzondere prestaties. Burgemeester Engels: "In principe is alles mogelijk, als het maar een herinnering is binnen de gemeentegrenzen."

Voor en door inwoners 

Het monument is voor en door (oud)inwoners van de gemeente Loppersum Met dit ‘digitale monument’ wordt de charme van de zeventien dorpen en de mooie herinneringen van haar inwoners vereeuwigd. Hans Engels: "Ook al gaat de gemeente Loppersum op in de nieuwe gemeente Eemsdelta, de unieke kenmerken van onze dorpen zullen we ons altijd blijven herinneren. Ik roep iedereen dan ook op om hun mooie foto's en filmpjes met ons te delen!" Moi Loppersum! wordt tijdens de laatste raadsvergadering op 17 december officieel onthuld. Na die datum is het niet meer mogelijk om beeldmateriaal toe te voegen. "Je moet het zien als een soort digitaal kunstwerk, op een gegeven moment is het af." 

Het delen van herinneringen kan vanaf dit moment tot 17 december 2020 via www.moiloppersum.nl

 


Eemsdelta-raden bepalen belastingen

Hondenbelasting afgeschaft

 

De raden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben de gemeentelijke belastingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta vastgelegd. De huidige tarieven verschillen nu nog. Vanwege de fusie worden ze gelijk getrokken.

Vooral voor inwoners van Loppersum gaat er het nodige veranderen.

Einde van 'blaftaks'

Zo wordt de hondenbelasting in Delfzijl en Loppersum afgeschaft. Volgens de colleges van burgemeester en wethouders is de ‘blaftaks’ niet meer van deze tijd. De raden zijn het daarmee eens.

‘De meest oneigenlijk belasting gaat er eindelijk af’, zegt Lopster raadslid Geert Jan Reinders (Lokaal Belang Eemsdelta). Raadslid Bart-Jan Huizing (VVD) noemt het zelfs een ‘Middeleeuwse belasting waar steeds minder draagvlak voor is’. Appingedam had geen hondenbelasting.

Compensatie Lopster huurders

Ook de rioolheffing gaat op de schop in Loppersum. Die belasting van 345 euro moet nu nog worden betaald door eigenaren van woningen. Het bedrag wordt minder, namelijk 237 euro per jaar. De rekening gaat naar de gebruikers, net als in de gemeenten Delfzijl en Appingedam.

Dat is voor huurders in Loppersum een flinke extra kostenpost. Woningcorporaties Wierden en Borgen en Woongroep Marenland betalen deze heffing nu nog, maar hoeven dat vanaf volgend jaar niet meer te doen. Toch verlagen zij de huur niet, omdat zij deze heffing niet doorberekenen in de huur. Daardoor gaan huurders er twintig euro per maand op achteruit.

Om Lopster huurders tegemoet te komen, geeft de gemeente Eemsdelta hen vier jaar lang een compensatie. Het eerste jaar krijgen zij tachtig procent terug, de jaren daarna gaat dat trapsgewijs omlaag naar zestig procent, veertig procent en twintig procent.

Raadsleden zijn blij met die compensatieregeling: ‘Met dit voorstel houden we rekening met de huurders in de gemeente Loppersum’, stelt Reinders (Lokaal Belang Eemsdelta).

Ook compensatie voor Lopster bedrijven

De regeling wakkert tegelijkertijd ook een discussie aan over de lastenverhoging die eraan zit te komen voor ondernemers in de gemeente Loppersum. De gemeente heeft de afgelopen jaren de onroerendezaakbelasting (ozb) laag gehouden, zeker in vergelijking met fusiepartners Delfzijl en Appingedam.

‘Daardoor moeten ondernemers in onze gemeente waarschijnlijk flink meer betalen, ongeveer 154 procent’, stelt raadslid Hans Warink van Fractie Warink. Hij doet namens oppositiepartij Gemeentebelangen Eemsdelta mee aan de verkiezingen. Die partij komt in alle drie de raden met een voorstel om ondernemers de eerste jaren te compenseren.

‘Wij zitten middenin de coronacrisis. Mensen hebben onzekerheid over hun inkomen, over hun gezondheid, over de toekomst van hun bedrijf. Dan wil onze gemeente vasthouden aan deze ozb-inkomsten. Daar kun je toch niet mee aankomen’, stelt fractievoorzitter Edward Stulp van Gemeentebelangen Eemsdelta in Delfzijl.

'Regeren over eigen graf'

De oppositiepartij wil hiermee over haar eigen graf heen regeren, vinden andere partijen. De hoogte van de ozb wordt namelijk nu nog niet bepaald, maar in maart door de raad van de nieuwe gemeente Eemsdelta.

‘Het is gewoon niet aan ons. De rioolheffing wel, daarom hebben we daar wat voor geregeld’, zegt Ina Schenkel namens de ChristenUnie in Appingedam. ‘Het is een goede motie, maar met een verkeerde timing’, stelt Rozema (SP Appingedam).

In Delfzijl en Appingedam krijgt het voorstel geen meerderheid. In Loppersum dient Warink de motie uiteindelijk niet in.

Toeristenbelasting alleen in Delfzijl

De toeristenbelasting gaat nog niet veranderen. Die blijft komend jaar - net als nu - alleen van kracht op het grondgebied van de huidige gemeente Delfzijl. De nieuwe raad bepaalt of de toeristenbelasting het jaar daarna in de hele gemeente wordt geheven.

Gemeentebelangen Eemsdelta is het hier niet mee eens en dient een amendement in om de toeristenbelasting in z’n geheel af te schaffen. Seniorenpartij Eemsdelta, Fractie Schanssema en VVD-raadslid Arie Heuvelman steunen dit, maar halen samen geen meerderheid.

De afvalstoffenheffing blijft voorlopig nog hetzelfde. Daarvan verschillen de tarieven en inzamelmethodes nog. Zo heeft Loppersum als enige van de drie gemeenten diftar. Binnen twee jaar moet de nieuwe raad hier één methode en tarief voor hebben.

(RTV-Noord 30/10/2020)


Bomen en bankjes

Afgelopen zomer vroegen we u naar de beste plek voor een boom en een bankje in uw dorp. Er kwamen ruim 400 reacties binnen.

De top 3 van Wirdum is:

1. Op het kerkterrein bij de ingang.

2. Veld naast dorpshuis met uitzicht op kerk.

3. Rondom Wirdumerklap.

Boom: wilde appel of sierkers.

 

 

Geschikte locaties

Zoals u misschien kunt begrijpen was het een hele puzzel om alle reacties te sorteren. Maar het is gelukt! Per dorp is er nu een top 3 van meest genoemde locaties. De komende weken gaan onze collega's van de buitendienst op pad om te bekijken wat de meest geschikte locatie is voor een boom en een bank. Hierbij houden we rekening met de grondsoort, of er voldoende ruimte is en of de genoemde locatie gemeentegrond is.

Banken

De banken worden gemaakt door de firma Leerbouwen uit Groningen. Dit bedrijf heeft als doel om mensen op te leiden voor beroepen in de bouwsector. De banken worden gemaakt van hout uit de omgeving. We verwachten de eerste bomen en bankjes half november te kunnen plaatsen.

Boomsoorten

Inwoners konden kiezen uit vier verschillende boomsoorten. Staat de boom binnen de bebouwde kom? Dan kon er gekozen worden uit de sierpeer of sierkers. Buiten de bebouwde kom kon er gekozen worden tussen de meidoorn of de wilde appel.

 


Meldpunt Openbare Ruimte

De gemeente Loppersum vindt het belangrijk dat meldingen over de openbare ruimte snel worden opgelost. Inwoners van de gemeente kunnen meldingen over de openbare ruimte digitaal doorgeven via het Meldpunt Openbare Ruime. Het gaat dan bijvoorbeeld over losliggende stoeptegels, zwerfafval en lantaarnpalen die het niet doen.
"Het doel van het Meldpunt Openbare Ruimte is meldingen klantgerichter en sneller af te handelen. 
Het Meldpunt Openbare Ruimte is te benaderen via de gemeentelijke app Gemeente Loppersum (gratis te downloaden via Playstore of Appstore) en via www.loppersum.nl/meldingen

Inwoners mogen meldingen over de openbare ruimte ook telefonisch of via e-mail doorgeven. In verband met de coronamaatregelen is het gemeentehuis momenteel alleen geopend op afspraak.