Appingedam, 10 februari 2023
Gemeente Eemsdelta leeft mee met de slachtoffers van de
aardbevingen in Turkije en Syrië
De gemeente Eemsdelta doneert 1 euro per inwoner voor hulpverlening na de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië. In totaal stelt de gemeente 45.000 euro beschikbaar.

Een enorm gebied in Turkije en Syrië werd maandag getroffen door zware aardbevingen. De Samenwerkende Hulporganisaties hebben Giro555 geopend voor hulp aan de getroffenen. Burgemeester Ben Visser: We leven mee met de mensen die zijn geraakt door de verschrikkelijke
aardbeving in Turkije en Syrië. Naast de directe slachtoffers denken we ook aan familieleden, vrienden en andere betrokkenen uit onze gemeenschap. We hopen met deze bijdrage een stukje mee te kunnen helpen

Om steun te betuigen aan alle families en vrienden van de slachtoffers, hebben het college en de gemeenteraad besloten om een steunbedrag van 1 euro per inwoner over te maken naar Giro 555 van Stichting Samenwerkende Hulporganisaties. Dat is een totaalbedrag van 45.000 euro.


Gemeentenieuws Week 49 2022
PDF – 1,1 MB 255 downloads

30 augustus 2022

Onderzoek naar participatie in Eemsdelta
In de gemeente Eemsdelta werken we samen. Zowel onze inwoners en ondernemers als de gemeente hebben plannen, wensen en ervaringen. Omdat we samen willen werken aan een mooie toekomst in Eemsdelta, is het belangrijk te weten hoe de samenwerkingen verlopen. Hiervoor heeft de Commissie Participatie een digitale vragenlijst opgesteld. Van 29 augustus tot en met 18 september kunnen inwoners vanaf 12 jaar, ondernemers, medewerkers van de gemeente, raadsleden en
collegeleden de vragenlijst invullen.

Vul de digitale vragenlijst in via eemsdelta.nl/onderzoek-naar-participatie.

Doel van de vragenlijst
De Commissie Participatie wil graag weten op welke manier onze inwoners en ondernemers actief zijn in de omgeving en of de gemeente iets doet met hun bijdrage. Worden uw ideeën opgepakt? Verloopt de samenwerking soepel? En zijn inwoners en ondernemers van plan in de toekomst betrokken te zijn bij de ontwikkelingen binnen de gemeente? De commissie wil met de digitale vragenlijst hier een beter beeld van krijgen. En daar willen we mee bezig!


Commissie Participatie
De raad heeft in december 2021 opdracht gegeven aan het college om een participatieverordening te maken. Het college geeft op dit moment uitvoering aan deze opdracht met een tijdelijke commissie participatie. In deze commissie zitten twee raadsleden, twee collegeleden, twee medewerkers en zes inwoners. Hiervan is één ook ondernemer in onze gemeente.


Hulp bij het invullen van de vragenlijst
Wilt u graag hulp bij het invullen van de vragenlijst? Neem dan contact op met de gebiedsregisseur in
uw dorp of wijk:
-Klaas Bult via telefoonnummer 0648135329 (ma-do)
Klaas Bult is gebiedsregisseur voor de dorpen Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Huizinge,
Leermens, Loppersum, Middelstum, Oosterwijtwerd, Stedum, Toornwerd, Westeremden,
Westerwijtwerd, Wirdum, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk.
-Bokko Jan Huitema via telefoonnummer 0621972926 (ma-do)
Bokko Jan Huitema is gebiedsregisseur voor de dorpen Borgsweer, Termunten, Termunterzijl,
Woldendorp, Wagenborgen, Meedhuizen en de wijken Tuikwerd, Over de Gracht/Scheepvaartbuurt,
West II, Fivelzigt, Fivelmonde, Dethmerseiland en Tuikwerderrak.
-Konnie Kamp via telefoonnummer 0646517208 (ma-do)
Konnie Kamp is gebiedsregisseur voor de wijken in Appingedam, het centrum van Delfzijl en het dorp
Farmsum.
-Edwin Broekman via telefoonnummer 0655477082 (woensdagmiddag afwezig)
Edwin Broekman is gebiedsregisseur voor de dorpen Holwierde, Krewerd, Godlinze, Losdorp, Bierum,
Spijk en de wijk Delfzijl Noord, inclusief Biessum en Uitwierde.


Meer informatie
Voor meer informatie over de digitale vragenlijst kunt u contact opnemen met Evelyn Wolthuis via
(0596) 691202 of via gebiedsregie@eemsdelta.nl


Blauwe ton voor Gebruikt VET (mei 2022)

Sinds kort staat er aan de keukenzijde van het Dorpshuis een blauwe ton. In deze ton mag je al je verbruikte keukenolie- en frituurresten stoppen. Het gaat dan om vloeibare frituurolie die je zo los dan wel verpakt in de ton mag gieten. Ook al gestolten vet mag verpakt dan wel onverpakt de ton in.

Wij dachten:  

  • Goed voor onze bewoners want waar moet je er anders mee heen;
  • Goed voor het milieu
  • Goed voor de portemonnee van het Dorpshuis (wij krijgen daarvoor een kleine vergoeding) 

Je snapt wel dat we de ton graag netjes en goed gesloten willen houden.


Gemeentenieuws Week 15 2022
PDF – 2,4 MB 337 downloads

Oproep! Denk mee over openbare beweegplekken in ons dorp
Namens Huis voor de Sport Groningen, gemeente Eemsdelta en de vereniging  Dorpsbelangen willen wij jullie uitnodigen om mee te denken over de realisatie van een openbare beweeg- en ontmoetingsplek in jullie dorp. Twee jaar geleden is tijdens een ronde langs de dorpen ( het busje van neef Herbert) in het kader van het Nationaal Programma Groningen (NPG) de realisatie van een openbare beweegplek als één van wensen genoemd om de leefbaarheid te vergroten. In de voormalige gemeente Loppersum is daarom een aanvraag gedaan voor  beweeglocaties in 5 dorpen, waaronder Wirdum en deze is goedgekeurd. De gemeente Eemsdelta gaat hier nu mee verder. Tijd voor actie dus.  

Wat is een openbare beweegplek

Bij een openbare beweegplek gaat het om een plaats waar zoveel mogelijk inwoners samen kunnen bewegen en elkaar kunnen ontmoeten. Jong, oud, tegelijk of juist verdeeld gedurende de dag. Voor georganiseerde gymlessen, beweeggroepen en sportverenigingen of juist gewoon om actief buiten te spelen, samen te komen, te fitnessen, etc.  Volop mogelijkheden en kansen, voor iedereen toegankelijk, met of zonder beperking. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld  op het terrein van het dorpshuis of het parcours van het Wirdumer rondommetje. Als het maar past bij de wensen en behoeftes uit ons dorp. Ziet u dus kansen voor uw vereniging, school, beweeggroep, kinderen, ouders of andere inwoners, zorg dan vooral dat u in de werkgroep komt.

Plannen maken
De volgende stap is te komen tot goede plannen vanuit het dorp en we willen u graag uitnodigen hierover in gesprek te gaan. Zodat er beweegplekken komen die passen bij de wensen, bij wat er al is in het dorp en die volop gebruikt gaan worden. In elk dorp vormen we een aparte werkgroep. Deze:  

  • komt vanaf april elke maand samen;
  • gaat de plannen verder uitwerken;
  • peilt de behoefte bij overige inwoners;
  • denkt mee over het ontwerp en de locatie; 
  • maakt activeringsplannen samen met de beweegcoach;
  • maakt plannen voor het beheer- en onderhoud.

Met de werkgroep willen we het komende halfjaar komen tot goede plannen zodat we daarna bij voldoende draagvlak over kunnen gaan tot realisatie. Bij deze nodigen wij u dan ook uit zich aan te melden voor deze werkgroep. Huis voor de Sport Groningen zal dit proces begeleiden samen met beweegcoach Kirsten Pheifer en de gemeente Eemsdelta.

Meer informatie of aanmelden
Aanmelden voor de werkgroep kan tot 18 april. Heeft u hierover nog vragen, wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor de werkgroep in uw dorp? Of wilt u niet in de werkgroep maar heeft u wel goede ideeën of input voor de beweegplekken? Dan kunt u contact opnemen met dorpsbelangen via Eddie Rijnsewijn ( eddie.rijnsewijn@ziggo.nl) of met Jonathan van den Akker, Huis voor de Sport Groningen. Dit kan via e-mail (j.vandenakker@hvdsg.nl) of telefoon (06-44580630).  


Appingedam, 21 maart 2022
Vrijwilligers en gemeente Eemsdelta gaan zwerfafval te lijf tijdens Landelijke Opschoondag. Op zaterdag 19 maart 2022 deden maar liefst 690 vrijwilligers van verenigingen, stichtingen en scholen uit Eemsdelta mee aan de Landelijke Opschoondag. Zij gingen buurten en wijken in om
zwerfafval op te ruimen. De gemeente ondersteunde de opruimacties met materialen, zoals grijpers,  afvalzakken en handschoenen. Wethouder Meindert Joostens bezocht deze dag een aantal verenigingen en stichtingen die acties organiseerden om in hun buurt of wijk zwerfafval op te ruimen. De Landelijke Opschoondag past bij het voornemen van de gemeente om de hoeveelheid zwerfafval in Eemsdelta te verminderen. Mensen worden zich steeds bewuster van zwerfafval en het belang van beter afval scheiden. Het was mooi om te zien dat zij met zoveel enthousiasme aan de slag gingen voor een schonere buurt of wijk. Daarvoor: bedankt iedereen!
Elke verpakking telt! Meer informatie over de Landelijke Opschoondag is te vinden op nederlandschoon.nl.


Gemeentenieuws Week 11 2022
PDF – 3,9 MB 350 downloads
Gemeentenieuws Week 11 2022 Woonvisie
PDF – 1,5 MB 358 downloads

1e Gemeente nieuws van 2022 en informatie over afval scheiden.


Eemsdelta dichtbij met (nieuwe) gebiedsregisseurs

(december 2021)


Per 1 januari 2022 is er een nieuwe samenstelling van team gebiedsregie. De gemeente vindt het belangrijk om dichtbij inwoners te blijven, ondanks het grote gebied. Daarom zijn vier gebiedsregisseurs aangesteld. Zij zijn de contactpersonen voor de dorpen en wijken van Eemsdelta. Met het hebben van gebiedsregisseurs zet de gemeente in op onze kernwaarden als betrouwbaar, dichtbij en samen. Via dit bericht stellen ze zich aan je voor.

 

Per 1 januari 2022 heeft de gemeente de volgende gebiedsregisseurs:
 Klaas Bult (3e foto hieronder) is gebiedsregisseur voor de dorpen Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Huizinge, Leermens, Loppersum, Middelstum, Oosterwijtwerd, Stedum, Toornwerd,
Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum, 'T Zandt, Zeerijp, Zijldijk. Bereikbaar via
telefoonnummer: 0648135329. 


 Konnie Kamp (2e foto hieronder) is gebiedsregisseur voor de wijken in Appingedam, centrum Delfzijl en
het dorp Farmsum. Bereikbaar via telefoonnummer: 0646517208.

 Edwin Broekman (1e foto hieronder) is gebiedsregisseur voor de dorpen Holwierde, Krewerd, Godlinze,
Losdorp, Bierum, Spijk en de wijk Delfzijl Noord, inclusief Biessum en Uitwierde.
Bereikbaar via telefoonnummer: 0655477082.

 Bokko Jan Huitema (4e foto hieronder) is gebiedsregisseur voor de dorpen Borgsweer, Termunten,
Termunterzijl, Woldendorp, Wagenborgen, Meedhuizen en de wijken Tuikwerd, Over
de Gracht/Scheepvaartbuurt, West II, Fivelzigt, Fivelmonde, Dethmerseiland en
Tuikwerderrak. Bokko Jan zijn telefoonnummer is nu nog niet bekend. Voor vragen
kun je mailen naar gebiedsregie@eemsdelta.nl.

Wat doet een gebiedsregisseur?
Heb je een vraag of idee voor je wijk of dorp? Dan zijn de gebiedsregisseur het eerste aanspreekpunt. Zij zorgen ervoor dat de informatie op de juiste plaats bij de gemeente binnenkomt. Gebiedsregisseurs hebben de volgende taken:
 Signaleren wat er speelt in de wijk of het dorp.
 Contactpersoon voor bewoners.
 Bewoners ondersteunen bij initiatieven.
 Zorgen voor verbinding tussen bewoners, dorp- en wijkverenigingen en organisaties
(zoals gemeente, politie, woningcorporaties, opbouwwerk).


Wil je kennismaken of meer weten van wat de gebiedsregisseurs doen?
Mail dan naar gebiedsregie@eemsdelta.nl. Ze maken graag kennis met je.


Burgemeester Beukema houdt elke week een burgemeesterspreekuur

Elke week houdt burgemeester Gerard Beukema spreekuur voor inwoners en ondernemers van de gemeente. De burgemeester wil graag weten wat jou bezighoudt.

Heb je een vraag of een idee?
Wil je jouw zorgen delen over de coronacrisis of wil je een ander onderwerp bespreken? Je kunt een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat via e-mail: bestuurssecretariaat@eemsdelta.nl of telefonisch via 14 05 96.

In verband met het coronavirus worden alle geldende maatregelen, zoals de 1,5 meter afstand in acht genomen. Het overleg kan gehouden worden in de gemeentehuizen in Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Het is het ook mogelijk om het overleg digitaal te doen.


Meldpunt Openbare Ruimte

Heeft u een melding over bijvoorbeeld slechte bestrating, kapotte verlichting, een riolering die zorgt voor overstromende putten of het groenonderhoud? Dan kunt u dit melden via https://eemsdelta.nl/iets-melden

Via het meldpunt op de website kunt u met uw mobiele apparaat gemakkelijk een foto uploaden van uw melding.

Geef als het om kapotte straatverlichting gaat ook het lantaarnpaalnummer door. Het nummer vindt u op een sticker op de lantaarnpaal. Het nummer bestaat uit 1 letter en 4 cijfers.

 

Voor een dringende storing of een melding waar uit veiligheidsoverwegingen direct actie op moet worden ondernomen, kunt u bellen naar 14 05 96.

app

De voormalige gemeenten Delfzijl en Loppersum hadden een app. Met de app kon u een melding doen over de openbare ruimte. De apps doen het niet meer. U kunt de app op uw mobiele apparaat verwijderen.