Dorpsbelangen

Wat doen ze? 

Dorpsbelangen behartigt de belangen van de leden van de vereniging. Dit gebeurt door de leden te vertegenwoordigen in diverse overleggen in de gemeente en in de regio, door penvoerder te zijn voor subsidietrajecten en door het organiseren van uiteenlopende activiteiten voor kinderen en voor volwassenen in Wirdum. De meeste activiteiten van Dorpsbelangen vinden plaats in het Dorpshuis. 

Wie doen het? 

Dorpsbelangen is een vereniging met een algemeen bestuur een activiteitencommissie en verschillende werkgroepen. Het bestuur bestaat uit: Eddie Rijnsewijn (Voorzitter), Eiko Willemse (Penningmeester), Marjolijn van Berkum (Aspirant bestuurslid). Eens per jaar legt het bestuur in de jaarvergadering verantwoording af aan de leden over het gevoerde (financiële) beleid. 

Hoe en waar? 

De Activiteiten Commissie organiseert activiteiten. In de Rondom Wirdum en via deze website houdt Dorpsbelangen iedereen op de hoogte van de activiteiten. Onder de vlag van Dorpsbelangen functioneren ook incidentele werkgroepen en commissies. 

 


Wat doen ze?

Sinds 1985 verzorgt Rondom Wirdum het nieuws en informatie voor en over Wirdum en omstreken. De krant wil een platform zijn voor iedereen en elke vereniging en instelling die een positieve bijdrage wil leveren aan het Wirdumer dorpsleven. De redactie neemt zelf ook initiatieven om de saamhorigheid in het dorp te bevorderen.

Wie doet het?

Rondom Wirdum wordt gemaakt door een team van vrijwilligers die Wirdum een warm hart toedragen. In de redactie zitten: Corine Jansen, Toy en Detty van Nulck, Anita Slagter, Robert Spannenberg, Rina Kuin en Inge Wiersema. Daarnaast zijn er twee opmakers en een aantal Wirdumers die regelmatig kopij aanleveren.

Hoe en waar?

De krant verschijnt iedere laatste zaterdag van de maand met uitzondering van de maanden juli en augustus en wordt bezorgd in Wirdum, Garrelsweer en Loppersum. Een gewoon abonnement of een E-abonnement kost € 5,- per jaar. Buiten Wirdum wordt een porto- of bezorgtoeslag in rekening gebracht.


Wat doen ze?

We hebben in Wirdum sinds 1972 een dorpshuis. Een gebouw waar particulieren, verenigingen, stichtingen en andere organisaties op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied gebruik van kunnen maken voor het doen van activiteiten. Het Dorpshuis heeft in de loop der jaren bewezen een belangrijke functie te hebben in de Wirdumer gemeenschap. Onze eigen 'dorpse huiskamer' waar iedereen terecht kan voor tal van activiteiten.

Wie doen het?

Het dorpshuis wordt beheerd door de “Stichting Dorpshuis Wirdum”. Het wordt volledig door vrijwilligers gerund. Het bestuur van de stichting bestaat uit: Gert Jan Roessink (secretaris), Corine Jansen (voorzitter), Freek Reitsema (penningmeester), Hans Rietkerk (lid), Wim Spijk (lid). Naast het bestuur zijn er bar- en schoonmaakvrijwilligers actief in het Dorpshuis.

Hoe en waar?

Het Dorpshuis is open als er een activiteit is. Op vrijdagavond in de even weken (als de grijze afvalcontainer bij de weg moet) is er vanaf 20.00 uur café en is de schietclub actief, dan is iedereen welkom. Men kan het dorpshuis ook huren voor besloten bijeenkomsten, feesten, vergaderingen en dergelijke.