Nieuws van de IJsvereniging

De jaarvergadering kon dit jaar niet gehouden worden maar ondanks dat is er wel het een en ander gebeurd. We hadden eindelijk weer eens een ijsperiode deze winter. Het ijs was echter door de harde wind en sneeuwval hopeloos slecht geworden. We wilden de leden en zeker de kinderen graag laten ervaren hoe fijn het is te schaatsen in de open natuur. We hebben alles geprobeerd om hem toch schaatswaardig te maken. Met meerdere dompelpompen hebben we getracht een nieuwe laag water op het ijs te spuiten maar dit lukte maar deels. Vervolgens hebben water uit de Damster gehaald met een grote giertank en zo geprobeerd een nieuwe laag over het slechte ijs aan te brengen. Dit mislukte echter omdat de tractor met tank verzakt raakte. Het heeft ons de grootste moeite gekost deze weer uit de bagger te trekken. Uiteindelijk hebben we toch nog een redelijke baan voor de kinderen kunnen bewerkstelligen en hier is zaterdag en zondag volop gebruik van gemaakt. Activiteiten als hardrijwedstrijden en priksleeën zaten er dit jaar jammer genoeg niet in vanwege het verbod.

 

Bestuurlijk zijn er enkele wijzigingen opgetreden. Froukje Liewes en Berend Hamming hebben de ijsclub verlaten. Froukje is verhuisd naar elders en we bedanken haar voor de jaren dat ze geholpen heeft en vernieuwingen heeft doorgevoerd. Berend is meer dan 25 jaar bestuurslid geweest en de meeste jaren hiervan als secretaris. Berend deed dit op zijn eigen bijzondere wijze en zijn jaarverslag op de ALV was altijd een humoristische terugblik. Door zijn jarenlange inzet voor de vereniging heeft het bestuur unaniem (er was geen ledenraadpleging mogelijk dit jaar) gemeend hem tot ERELID te benoemen. Dank Berend voor al die jaren!

 

Nieuwe bestuursleden vinden is vaak een probleem maar dit gold dit jaar niet voor de IJsvereniging. Als nieuwe bestuursleden zijn toegetreden Bas van de Burg en Harm-Jan van Wolde. Later dienden zich nog twee leden aan die ook wel interesse hadden. Rob Willemse en Marco Schenkel gaan de club als “actieve vrijwilligers” ondersteunen. Wij als bestuur zijn zeer verheugd met deze belangstelling en dit geeft ons mogelijkheden nieuwe leuke plannen te gaan ontwikkelen. Bij deze willen we ook alle leden (waarvan velen zich nooit meer op het ijs zullen durven wagen) bedanken voor hun lidmaatschap en contributiebijdrage aan de vereniging.


 

IJsvereniging Wirdum bestaat inmiddels meer dan 125 jaar en heeft als doel de Wirdumers en omgeving ijsplezier te bieden tijdens een vorstperiode. De baan is verlicht en zowel voor de jeugd als voor de “hardrijder” geschikt want we beschikken over een grote 400 meter baan.

Tijdens de ijsperiode worden er activiteiten (jeugdwedstrijden, priksleee╠łn,

alternatieve elfstedentocht jeugd) op de baan georganiseerd. Ook scholen zijn welkom in deze periode.

Het is een “Vereniging” en heeft dus geen winstoogmerk. In het bestuur zitten allemaal vrijwilligers.

Detmar Steenhuis Geertsema (voorzitter), Ton Westerhout (puutholder), René Westerdijk (secretaris), Bas van de Burg en Harm-Jan van Wolde.

Erelid: Berend Hamming

Kantinebeheerder : Geert Liewes

Jaarlijks wordt de contributie voor het komende jaar vastgesteld tijdens de jaarvergadering (laatste zaterdag in November). Alle leden worden hiervoor uitgenodigd.

Leden zijn altijd welkom om mee te helpen organiseren, baanvegen etc.