Workshop ‘Je eigen invloed op geluk en welbevinden’

Op dinsdag 9 februari kunt u als inwoner van de gemeente Eemsdelta een digitale workshop volgen over ‘Je eigen invloed op geluk en welbevinden’. De workshop begint om 19.30 uur en is bedoeld voor inwoners die te maken hebben met stress, rouw en eenzaamheid.

 

Tijdens de workshop wordt er aandacht besteed aan het thema ‘geluk en welbevinden’ en welke invloed u hierop zelf kunt uitoefenen. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met situaties waar u niet voor gekozen hebt of waar u niet direct invloed op kunt uitoefenen? Hoe bewaart u uw eigen balans in privé en werk, in zorgen voor de ander en voor uzelf, bij inspanning en ontspanning?

Monique Wijffels en Anton Roerdink, preventiewerkers van Lentis, gaan hierover met u in gesprek. Ook besteden zij aandacht aan wensen om te veranderen en welke stappen u hierin kunt maken.

Aanmelden Deelname is gratis. U kunt zich tot uiterlijk woensdag 3 februari opgeven via Cadanz Welzijn, telefoonnummer (0596) 74 50 24 of via de mail info@cadanzwelzijn.nl

Dan krijgt u ook meer informatie over hoe u de workshop kunt volgen. Na afloop van de workshop op 9 februari kunt u zich opgeven voor de cursus ‘Word Psychisch Fitter’, die dit jaar ook nog plaatsvindt.


Bomen en bankjes

Afgelopen zomer vroegen we u naar de beste plek voor een boom en een bankje in uw dorp. Er kwamen ruim 400 reacties binnen.

De top 3 van Wirdum is:

1. Op het kerkterrein bij de ingang.

2. Veld naast dorpshuis met uitzicht op kerk.

3. Rondom Wirdumerklap.

Boom: wilde appel of sierkers.

 

 

Geschikte locaties

Zoals u misschien kunt begrijpen was het een hele puzzel om alle reacties te sorteren. Maar het is gelukt! Per dorp is er nu een top 3 van meest genoemde locaties. De komende weken gaan onze collega's van de buitendienst op pad om te bekijken wat de meest geschikte locatie is voor een boom en een bank. Hierbij houden we rekening met de grondsoort, of er voldoende ruimte is en of de genoemde locatie gemeentegrond is.

Banken

De banken worden gemaakt door de firma Leerbouwen uit Groningen. Dit bedrijf heeft als doel om mensen op te leiden voor beroepen in de bouwsector. De banken worden gemaakt van hout uit de omgeving. We verwachten de eerste bomen en bankjes half november te kunnen plaatsen.

Boomsoorten

Inwoners konden kiezen uit vier verschillende boomsoorten. Staat de boom binnen de bebouwde kom? Dan kon er gekozen worden uit de sierpeer of sierkers. Buiten de bebouwde kom kon er gekozen worden tussen de meidoorn of de wilde appel.

 


Meldpunt Openbare Ruimte

De gemeente vindt het belangrijk dat meldingen over de openbare ruimte snel worden opgelost. Inwoners van de gemeente kunnen meldingen over de openbare ruimte digitaal doorgeven via het Meldpunt Openbare Ruime. Het gaat dan bijvoorbeeld over losliggende stoeptegels, zwerfafval en lantaarnpalen die het niet doen.
"Het doel van het Meldpunt Openbare Ruimte is meldingen klantgerichter en sneller af te handelen. 
Het Meldpunt Openbare Ruimte is te benaderen via https://www.eemsdelta.nl/iets-melden

Inwoners mogen meldingen over de openbare ruimte ook telefonisch 14 05 96 of via e-mail gemeente@eemsdelta.nl doorgeven.  

In verband met de coronamaatregelen is het gemeentehuis momenteel alleen geopend op afspraak.