Oproep van Rondom Wirdum (november 2021)

Het is heel fijn om als redactielid complimenten te krijgen over onze dorpskrant.

Ons doel is om iedere dorpsbewoner op de hoogte te houden van wat er in ons dorp leeft. In het heden en met lijntjes naar het verleden. Verbinden met elkaar en met onze historie. Het verwarmt ons als dorpsbewoner en maakt ons ook wel trots op ons dorp.

Wat heel erg noodzakelijk blijft is dringende uitbreiding van onze redactie. Dus wie o wie??? Kom eens een keertje meewerken met één krant als proef. Of steek je licht op bij een van ons over hoe je op heel verschillende manieren een bijdrage kunt leveren. Je hoeft geen schrijverstype te zijn.

Dus graag je vraag of aanbod aan; Inge, Robert, Anita, Rina of Peter. Een mailtje naar db.wirdum@gmail.com mag ook

 

 

 

 

Dorpskrant Rondom Wirdum gaat verder onder Dorpsbelangen (begin 2021)

U vindt elk kwartaal een Rondom Wirdum op uw deurmat en dat is wat u van de krant ziet. Achter de schermen is de krant een miniorganisatie die ervoor zorgt dat er kopij is en artikelen worden geschreven, dat de administratie wordt bijgehouden zodat we weten waar de krant in de bus gestopt mag worden en we het geld binnenkrijgen om de drukkosten te betalen. Ook het drukken en verspreiden van de krant gaat niet vanzelf dus dat wordt ook achter de schermen geregeld.

Met het vertrek van drie redactieleden worden die taken opnieuw bekeken en verdeeld. Ook was dit het moment om afscheid te nemen van de rechtsvorm, een stichting, die achter de krant schuilging. Om de toekomst van de krant zeker te stellen zijn we als overblijvende redactie in gesprek gegaan met de vereniging Dorpsbelangen om te onderzoeken of we onderdeel van de vereniging konden worden. Na enig onderzoek en goede afstemming zijn we daar uitgekomen. Dus zodra de stichting is opgeheven gaan we verder als onafhankelijke redactie onder de vleugels van Dorpsbelangen en daar zijn we heel blij mee. Want we kunnen daardoor dat werk achter de schermen een stuk handiger organiseren.

U merkt daar voorlopig nog bijna niks van want 2021 wordt een overgangsjaar. We gaan dit jaar gebruiken om de werkprocessen achter de schermen opnieuw in te richten en om te kijken welke andere veranderingen we willen doorvoeren om het een en ander zo praktisch en haalbaar mogelijk te maken. Daar hoort u natuurlijk alles over als het zover is.

Er is al wel een nieuw rekeningnummer waar het abonnementsgeld naar toe mag. NL85RABO 0337 250 065 t.n.v. Dorpskrant Rondom Wirdum onder vermelding van naam en adres. U bent abonnee totdat u het abonnement opzegt. We doen ons best om een mooie krant te blijven maken nu en in de toekomst.


Wat doen ze?

Al sinds de oprichting in 1985 verzorgt Rondom Wirdum het nieuws en informatie voor en over Wirdum en omstreken. De krant wil een platform zijn voor iedereen en elke vereniging en instelling die een positieve bijdrage wil leveren aan het Wirdumer dorpsleven samen met deze website van Dorpsbelangen.

Al het actuele nieuws, fotoreportages, aankondigingen van evenementen en vergaderingen, alsmede een doorlopende agenda daarvan zullen op de website gepubliceerd worden.

Wie doet het?

Rondom Wirdum wordt gemaakt door een team van vrijwilligers. In de redactie zitten: Anita Slagter, Robert Spannenberg, Rina Kuin en Inge Wiersema. Opmaak: Peter J. Reese. Daarnaast zijn er een aantal Wirdumers die regelmatig kopij aanleveren.

Hoe en waar?

De krant verschijnt vier keer per jaar met artikelen over en interviews met dorpsgenoten, achtergrondverhalen bij het nieuws, ontwikkelingen met betrekking tot de versterking en dorpsvernieuwing. Nieuwe initiatieven zijn in ontwikkeling.

De krant wordt bezorgd in Wirdum, Garrelsweer en Loppersum. Een gewoon abonnement of een E-abonnement kost € 5,- per jaar. Buiten Wirdum wordt een porto- of bezorgtoeslag in rekening gebracht.