RABOBANK  CLUBACTIE
Aan alle Wirdumers en bewoners van omliggende dorpen die lid zijn van de Rabobank.
Als lid mag je van af nu tot 25 oktober stemmen op dorpsbelangen Wirdum.
Hiermee ondersteunt u de vereniging en naar mate er meer stemmers er voor Wirdum zijn,
hoe hoger het bedrag dat wij van de Rabobank mogen ontvangen.
Ook als je niet in Wirdum woont en al gestemd hebt op je eigen voorkeur, geef de rest van je stemmen dan aan een initiatief in je buurdorp.
Dorpsbelangen Wirdum houdt zich aanbevolen.


Rabo Club Support

Beslis mee!

Stemperiode  van 5 oktober tot 25 oktober
Een vereniging of club is zoveel meer dan alleen een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken.

Rabo ClubSupport biedt financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst. Help jij vereniging Dorpsbelangen Wirdum haar doel te behalen? 

Als lid van de Rabobank kun je jouw stem uitbrengen op Dorpsbelangen Wirdum.

De leden van de Rabo bepalen namelijk welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard. Goed voor de club & geweldig voor de buurt.

Stem op onze Verenging Dorpsbelangen Wirdum

Hoe kun je stemmen?

Log in bij jouw Rabobank

Ga naar ‘Store’ (op je mobiel staat de store rechtsonderaan)

Kies ‘Rabo ClubSupport’

Breng je stem uit

Bijvoorbeeld