Beste broeders en zusters,

Met deze brief wil ik u inlichten over de maatregelen die het moderamen heeft genomen in verband met het Corona-virus. Het waren lastige afwegingen. Want aan de ene kant willen we als gemeente goed voor onze kwetsbare medemens zorgen en maatregelen nemen die verbreiding en besmetting kunnen voorkomen. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat we als gemeente elkaar juist nu bemoedigen en bijstaan.

Kerkdiensten

Het advies van de classis is dat ook gemeenten met minder dan 100 kerkbezoekers voorlopig de kerkdeuren sluiten omdat er onder de kerkgangers veel kwetsbare mensen zijn. We zijn het hier mee eens maar vonden het toch een hele stap. Altijd is er elke zondag een eredienst in één van onze kerken geweest maar een aantal weken zal het er nu stil blijven en er geen gebed, lofzang of verkondiging te horen zijn. Ook hebben we ons afgevraagd of we nu niet juist bij elkaar moeten komen om elkaar te steunen en te bemoedigen. Maar we beseffen dat juist zij voor wie deze tijd onzeker is of zwaar niet naar de kerk kunnen komen vanwege het risico voor hun gezondheid. Daarom hebben we besloten geen erediensten in onze kerken te houden en niet samen te komen onder één dak maar te zoeken naar een oplossing zodat er elke zondagmorgen toch een dienst is. Daarom gaan we er voor zorgen dat iedereen vanuit zijn eigen huis de eredienst kan vieren.

Voor zondagmorgen half 10 zal er steeds een opname op internet klaar staan met een viering gemaakt door onze eigen gemeente. Voor aanstaande zondag kunt u daar terecht voor de viering waarin broeder Jaap Schuurman voorgaat. Op onze website www.pkngww.nl kunt u vinden hoe u deze opname kunt opstarten en hoe u een groet of een reactie aan de andere luisteraars kunt achterlaten. De leiding van de kindernevendienst zorgt er voor dat er op de website ook materiaal voor de kinderen te vinden is voor een digitale kindernevendienst. We willen u vragen of u een liedboek bij de hand wilt houden. In verband met de auteursrechten kunnen we teksten niet in beeld brengen. Ook raden we u aan een kaars klaar te zetten. Aan het begin van de dienst zal u worden gevraagd deze aan te steken als herinnering aan het licht van Christus. Zo hopen we dat we weliswaar op afstand van elkaar toch samen de dienst te kunnen vieren. In gedachte bij elkaar en door het licht van Christus met elkaar verbonden.

 

Andere Activiteiten

De komende weken zal de kerk ook voor andere activiteiten dicht zijn. Alle geplande vergaderingen en bijeenkomsten gaan niet door. Kwetsbare mensen worden door het pastoraatsteam niet thuis opgezocht maar opgebeld. Mensen met klachten gaan bij niemand op bezoek. We zullen elkaar dus minder zien. Maar laten we wel van ons laten horen. Mag ik u vragen of u ook eens wilt bellen met mensen die nu thuis moeten blijven of weinig bezoek kunnen krijgen? En kijkt u op de website voor ons laatste nieuws en volg onze email en whatsapp berichten.

 

Vooruitzicht

Alle maatregelen gelden in principe tot 1 april. Laten we hopen dat ze daarna niet meer nodig zijn en we weer samen onder één dak het Paasfeest kunnen vieren.

Ik wil nog iedereen die bezorgd is moed toewensen en de mantelzorgers, verpleegsters en verplegers in onze gemeente veel sterkte wensen.

Hartelijke groeten,

ds. Christel Minnaard