Rondom Wirdum verder onder de vlag van Dorpsbelangen

U vindt elk kwartaal een Rondom Wirdum op uw deurmat en dat is wat u van de krant ziet. Achter de schermen is de krant een miniorganisatie die ervoor zorgt dat er kopij is en artikelen worden geschreven, dat de administratie wordt bijgehouden zodat we weten waar de krant in de bus gestopt mag worden en we het geld binnenkrijgen om de drukkosten te betalen. Ook het drukken en verspreiden van de krant gaat niet vanzelf dus dat wordt ook achter de schermen geregeld.

Met het vertrek van drie redactieleden worden die taken opnieuw bekeken en verdeeld. Ook was dit het moment om afscheid te nemen van de rechtsvorm, een stichting, die achter de krant schuilging. Om de toekomst van de krant zeker te stellen zijn we als overblijvende redactie in gesprek gegaan met de vereniging Dorpsbelangen om te onderzoeken of we onderdeel van de vereniging konden worden. Na enig onderzoek en goede afstemming zijn we daar uitgekomen. Dus zodra de stichting is opgeheven gaan we verder als onafhankelijke redactie onder de vleugels van Dorpsbelangen en daar zijn we heel blij mee. Want we kunnen daardoor dat werk achter de schermen een stuk handiger organiseren.

 

 

U merkt daar voorlopig nog bijna niks van want 2021 wordt een overgangsjaar. We gaan dit jaar gebruiken om de werkprocessen achter de schermen opnieuw in te richten en om te kijken welke andere veranderingen we willen doorvoeren om het een en ander zo praktisch en haalbaar mogelijk te maken. Daar hoort u natuurlijk alles over als het zover is.

 

Er is al wel een nieuw rekeningnummer waar het abonnementsgeld naar toe mag. NL85RABO 0337 250 065 t.n.v. Dorpskrant Rondom Wirdum onder vermelding van naam en adres. U bent abonnee totdat u het abonnement opzegt. We doen ons best om een mooie krant te blijven maken nu en in de toekomst.